Lukács 16:14-18 Biblia

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!” Az Úr ezt válaszolta: „Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek.”

A vadfügefa lassan nő, rendkívül erős gyökérzete van. Akár 500-600 évig is él. Egy ilyen fát lehetetlen átültetni. Tehát Jézus szavai azt jelentik: „Ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag”, akkor a lehetetlen is lehetséges lenne nektek!

Még soha sem szakítottál ki hit által egy fát gyökerestül? Mekkora hited van? Kicsi a hited és az is gyenge lábakon áll? Úgy érzed, hogy szükséged lenne egy gyorstalpalló hit-tanfolyamra? Úgy érzed, hogy a kishitűséged az oka a kudarcaidnak? Neked is szükséged van arra, mint a tanítványoknak, hogy Jézus növelje a hitedet? Valójában nem is az a kérdés, hogy mekkora hited van, hanem az, hogy van-e egyáltalán valamekkora hited? Ha ugyanis bármilyen picike hited van is, lehet akár csak akkora, mint egy mustármag, már az is hatalmas dolgokra képes.

Akkoriban a mustármagot úgy ismerték, mint a magok között a legkisebbet. Mégis fává nőve elérheti akár a 6-7 m-es magasságot is, így még az égi madarak is menedéket lelhetnek az ágai között, és fészket is rakhatnak rá.

Az igazi hit akkor kezd igazán működni, amikor már elfogyott minden válasz, amikor minden más segítség már csődöt mondott. A hit nagysága nem mindig mérhető az eredmények alapján. A hit nem azzal mérhető, hogy mi mindent kapunk, hanem sokkal inkább azzal, hogy kiben bízunk.

Isten nagyszerű dolgokat tartogat a számodra. Bízz benne! Ha nem hiszel Isten áldásai elmennek melletted, és azokéi lesznek, akik hisznek.

Az élő hit összekapcsol a feltámadott Úrral. A hit arra épít, hogy Jézus Úr! A hit teljesen rábízza magát Istenre, és elhiszi, hogy Ő mindent képes megtenni, és nem erőlködik tovább. A hit összeköt a mennyel.

Ne ijedj meg az akadályoktól! Az akadályok nem arra valók, hogy eltántorítsanak a céltól, hanem arra, hogy legyőzd őket Jézussal.

Túrmezei Erzsébet: Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátoló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged
se, hogy lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette,
nézd meg a követ, aztán kezdj el
beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
utadba minden kő áldást hozott.

Fontos, hogy ne légy a meghátrálás embere, hanem a hité. Ha feladod, akkor biztosan veszítesz.

A hit nem arra való, hogy elkápráztass vele másokat a mutatványaiddal. Hit által maga az élő Isten cselekszik általad. Vagyis Isten akarata megy végbe a hiteden keresztül. Isten erejének csatornájává válhatsz.

Hit által megváltozhat az életed. Hit által gyökerestől kiszaggathatod az óemberi természeted fáit. Hit által elültetheted a Krisztushoz hasonló élet magjait.

A mustármagban egyrészt ott van a kicsiny kezdet másrészt pedig a hatalmas kiteljesedés lehetősége is. Jézus szavai tehát arra bíztatnak, hogy úgy, ahogy a kicsiny mustármag fává nőhet, úgy a kicsiből lehet nagy, az erőtlenből erős, a reménytelenből reményteljes.

Ne becsüld hát le a kicsiny kezdetet!

Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Máté 17:20

Előtted milyen gondok, nehézségek hegye tornyosodik? Isten képes eltenni ezeket az utadból! Lehet, hogy nem érted hogyan, de ez nem is baj, te csak higgy! Ne felejtsd el, Isten nagyobb, mint a nehézségeid hegye.

A hit nem passzív dolog. A hit aktivitást igényel. Ha megnézed a hit hőseit, láthatod, hogy ők eszközök voltak Isten kezében. Nem csupán hittek és beszéltek róla, hanem meg is tették azt, amire elhívta őket az Úr. Tedd meg Te is, amit Isten kér tőled, és növekedni fog a hited.

Tedd meg ma az első hit-lépést! Jelentsd ki, hogy bízol Istenben! Hidd el, hogy mindaz, amit Ő ígért neked, az igaz, és Ő beváltja minden ígéretét. Ha hiszel, akkor van bátorságod Isten igéje szerint cselekedni, mert tudod, hogy Isten meg fogja tenni, amit megígért. Ha megértetted azt, amit Isten mondott, akkor el kell kezdened az útmutatása szerint cselekedni. És csodák sorozatát fogod átélni. Állj rá hittel arra, amit kaptál az Úrtól! Számíts Istenre!

Ahol csak egy mustármagnyi hit is van, ott csodák történnek, hegyek mozdulnak el, fák szakadnak ki gyökerestől. Ne engedd, hogy a kétségek elnyomják a hitet benned! Ne engedd, hogy a sürgető kérdések elhomályosítsák benned Isten hangját! Ne engedd, hogy a nehézségek megrendítsék az Istenbe vetett bizalmadat! Ne engedd, hogy a megpróbáltatások megkérdőjelezzék benned, hogy Isten gondoskodik rólad!

Mi az, ami neked lehetetlennek tűnik? A hívőnek minden lehetséges. Akarsz-e gazdag lenni hitben?

Jakab 2,5 Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?

Kérjed a tanítványokkal együtt: Uram, növeljed a hitemet! Adj több hitet! Adj nagyobb, erősebb hitet! Adj élő hitet! Ha azt akarod, hogy növekedjen a hited, akkor hallgasd Isten mit mond neked. De ne csak hallgasd, hanem hidd is el, amit mond, és cselekedj is aszerint. Ha növekedni akarsz hitben, akkor szánj több időt a Biblia olvasásra. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. (Róm. 10:17) Istennek mindig van mondanivalója a számodra.

Egy japán lányka édesanyja egy marék fekete magot ültetett el. Semmi szépség nem volt a magokon. Mikor azonban kikeltek, és megnőttek, gyönyörű szép virágokat hoztak. Egy napon elment hozzájuk a kislány barátnője, és így kiáltott fel: Milyen pompásak ezek a virágok, ezekből nekem is kell! – és megkérte a kislány anyukáját, hogy adjon neki a magokból. Ha csak a magokat látta volna, sohasem jutott volna eszébe, hogy kérjen belőlük. Mikor azonban a virágokat megpillantotta, azonnal kért a magjukból. Így van ez a hívő keresztyénséggel is. Ha barátainknak megmutatjuk Bibliánkat, csak a fekete borítóját látják, és elfordulnak. Ha azonban látják, hogy a benne lévő igazságok szívünk talaján kikelve megnőnek, és életünkben virágoznak, érdeklődni kezdenek, hogy honnan való a mag, mert ők is szeretnének belőle. Ha engeded, hogy a mustármagnyi hited fává nőjön, ezt észre fogják venni azok, akik között élsz, és ők is igényelni fogják a hit mustármagjait.Comments

comments powered by Disqus