Biblia

Isten népe amikor kijött Egyiptomból Isten ketté választotta előttük a Vöröstengert, és ők száraz lábbal mehettek át rajta. Eltelt 40 év a pusztában. Felnőtt egy új nemzedék. De Isten nem változott. Ő ugyan az maradt. Most a Jordán vizét választotta szét előttük. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Te szoktál-e számolni Istennel? Azzal az Istennel, aki bármit megtehet? Szoktál-e számolni azzal az Istennel, aki az, akinek mondja magát? Azt, hogy szétvált a Jordán vize, láthatták, megtudhatták a környező népek is. Félelem szállta meg őket. Az, hogy Izráel fiai száraz lábbal mentek át a Jordánon, megolvasztotta a környező nemzetek szívét. Az Isten népének pedig jelül szolgált arra, hogy Isten a népe között van, hogy nem hagyta el őket.

Isten népe most az ígéret földje határához ért. Egészen közel kerültek ahhoz, hogy bemenjenek arra a földre, amit nekik ígért az Úr. Az emberek általában hamar felejtenek. A fontos dolgokra pedig emlékezni kell. Emlékműveket azért építünk, hogy a fontos eseményeket ne felejtsünk el. Te szoktál-e emlékezni azokra, amiket az Úrral átéltél? Szoktál-e emlékezni az Úr szabadítására?

Amikor az utódok megkérdezték, miért van itt ez a kőrakás? Akkor beszélni lehetett az élő Istenről és a csodáiról, arról, hogy mit tett velük az Isten. Nem küldhette el a családfő a gyermekét a paphoz, vagy az iskolába a válaszért, hanem neki magának kellett válaszolni a kérdésre. Neked sem szabad elküldeni máshová a következő nemzedéket, hanem át kell adnod, amit átéltél Istennel! Amikor bizonyságot teszel arról, amit Isten tett az életedben, az a másikat erősíteni fogja. Amikor a másik ember nehéz helyzetbe kerül, hallva a bizonyságtételedet, azt fogja mondani: megéri az Úr útját választani. Egymás hite által épülhetünk. Észre veszed-e mennyi ajándékot kaptál az Úrtól? Hálás vagy-e mindenért az Úrnak, vagy csak elmész az ajándékai mellett anélkül, hogy köszönetet mondanál értük? Csak elrohansz az ajándékok mellett? Esetleg még kevesled is őket? Hálás vagy-e Isten legnagyobb ajándékáért, Jézusért?

Két kőrakásról van itt szó. Az egyik az első városban, a másik pedig a Jordánban. Mi értelme van az emlékműnek a Jordán mélyén? Miért van erre szükség? Józsué emlékezni fog arra, hogy ott van az a kőrakás a Jordán mélyén akkor is, ha az emberek nem látják is. Jákób életében is volt egy kő, ami őt az Istennel való találkozásra emlékeztette. Mások, akik látták azt a követ, nekik semmit nem jelentett. De Jákóbnak nagyon sokat jelentett.

Ha Istennel jársz, akkor vannak emlékeid arról, hogy Isten mit tett veled.

Vannak ilyen emlékköveid? Ha nincsenek, azért hív az Isten, hogy lehessenek.

Aki Istennek adja a dicsőséget, azt Isten megáldja. Józsuét is megáldotta. Adj dicsőséget Istennek és téged is megáld. Te magad is lehetsz emlékkő! Emlékezhetnek-e rád úgy, hogy mennyi áldást nyertek általad? Prédikált-e az életed? Krisztusra tudtál-e mutatni? Milyen örökséget hagysz magad után?

Most éppen hol állsz? A folyó előtt állsz, vagy már átmentél rajta? Vagy esetleg már csak egy lépés választ el attól, hogy beletedd a lábad a folyóba és meglásd az Úr szabadítását? Talán éppen most kelsz át a folyón és éppen veszed fel a köveket a folyó mélyéről? Vagy éppen a kövekből épített hálaáldozat mellett hálát adsz az Úrnak a csodáiért? Bárhol is állsz, tudnod kell, hogy Isten veled van, ahogy akkor Józsuéval is vele volt, csak kövesd Őt! Ő tudja, merre kell menned, és tudja azt is, hogyan fogja felszárítani előtted a folyókat! Imádkozzunk ma azért, hogy Isten szárítsa fel előttünk azokat a nehézségeket, melyek elválasztanak bennünket az “ígéret földjétől”! Imádkozzunk azért, hogy valóban meglássuk azokat a csodákat, melyeket Isten tartogat a számunkra! Imádkozzunk hálaadó szívért, hogy tudjunk mi is mindenkor emlékezni az Ő szabadítására! Kérjük az Úrtól, hogy mutassa meg az utat, amit nekünk szánt, és adjon hozzá bátorságot, hogy végigmenjünk rajta. Ez az emlékoszlop arról is beszélt és ma is arról beszél, hogy Isten nem csupán átküldte a népet a Jordánon, hogy menjetek csak, hanem átment velük együtt. Isten kiválasztotta ezt a népet, hogy megmutassa milyen az, amikor valakivel Isten vele van. Ez a nép 40 évig vándorolt a pusztában, de elmondhatta, hogy velünk az Isten! Nehéz, küzdelmes 40 év volt, de Isten mégis velük volt, előttük ment nappal felhő oszlopban, éjjel pedig tűz oszlopban. El tudod-e mondani, hogy veled van az Isten? Ha van élő Krisztusod, akkor veled van az Isten! Látják-e a körülötted élők, hogy veled van az Isten? Szükségünk van arra, hogy emlékezzünk, mit tett értünk Isten. Szükségünk van a hálaadásra, és arra, hogy elmondjuk a gyerekeinknek, a barátainknak, az unokáinknak, hogy az életünkben hogyan volt jelen Isten bizonyos helyzetekben. Hogy ők is tudjanak Istenbe kapaszkodni. A csodát Isten cselekedte, a nép látszólag nem csinált semmit. De valójában ők is csináltak valamit. Azt, ami az ő részük volt, nevezetesen, hogy engedelmeskedtek feltétel nélkül Istennek. Amikor Isten azt mondta nekik, hogy induljanak, ők elindultak, amikor azt mondta nekik, hogy szenteljék meg magukat, akkor ők ezt tették. A 10. versben azt olvastuk, hogy a nép pedig sietett és átment. Ahogy meghallották, hogy mit kér tőlük Isten, azonnal megtették. Ezért volt velük az Isten, ezért segítette őket. Te hogyan vagy ezzel? Ha mond Neked valamit Isten, vonakodsz megtenni, vagy azonnal megteszed? Esetleg elindulsz az ellenkező irányba, mint Jónás? Ha át akarod élni Isten csodáit, akkor előbb engedelmeskedned kell neki!

A 12. versben azt olvastuk, hogy átmentek a Jordánon a Rúben fiai, a Gád fiai és Manassé fél nemzetsége is. Miért olyan fontos ez? Ezek a törzsek már megkapták örökségüket a Jordánon túl. Mégis átmentek a többiekkel, hogy harcoljanak az ő örökségükért. Te hajlandó vagy-e harcolni másokért? Vagy elég a magad baja. Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Gal. 6:2

Józsué neve azt jelenti: Istené a szabadítás. Isten terve, hogy meg akar minket szabadítani. Isten szándéka, hogy megszabadítson a bűneidtől. Józsué Jézus előképe. Jézus a szabadító! Isten egy emlékművet állított erre a világra: ez pedig a golgotai kereszt. Bárhova mész, a golgotai kereszt üzenete mindenhol ugyanaz. A kereszt arról beszél, hogy megszabadulhatsz a bűneidtől. Isten szeret téged. A kereszt üzenete azért élő, mert Jézus feltámadt és ma is él. A kereszt arra emlékeztet, hogy van kegyelem. Ha vannak az életedben olyan dolgok, amikről inkább nem szeretnél beszélni, akkor beszélj ezekről az Úrnak a golgotai kereszt alatt. Ismered-e az Úr kezét, hogy milyen erős az? Csak mások elbeszéléséből ismered, vagy saját tapasztalataid alapján is tudod? Hajlandó vagy-e harcolni az Úr oldalán, ahogy az Izráel fiai azért keltek át a Jordánon, hogy harcoljanak?



Comments

comments powered by Disqus