Marti

Józsué 11-12 Biblia

Foglaljuk össze röviden az előzményeket. Izráel fiai bevették Jerikót és Ait. Majd a déli királyok koalíciójának legyőzése után Izráel visszatért Gilgálba és készen állt a honfoglalás következő szakaszára, az északi királyok elleni harcra. Az ország középső és déli része már Izráelé volt, azonban az északi rész még nem. Az észak Palesztina földjén élő királyok megrémültek Izráel korábbi sikereinek hallatán és szövetkeztek Izráel ellen. Annyian voltak, mint a tenger partján a homok és reménykedtek a lovaikban és a harci szekereikben. Ezek voltak az akkori időben a hadviselés csatadöntő fegyvernemei. Izráel korábban számos győzelmet aratott már, de nem találkozott még ekkora hatalmas sereggel. Az Úr azonban bíztatta őket, hogy ne féljenek, nyílván azért, mert féltek és megígérte népének, hogy győzelmet fog adni nekik az ellenség fölött. Isten bíztatása erősebb volt, mint az ellenség túlereje. Az ellenség félelmetes volt, de az Úr bátorítása erősebb. Ha az Úr harcol a népéért, akkor nincs mitől félniük. Ha győzelmeket arattál az élet különböző területein, ne lepődj meg, ha az ellenség összefog ellened!

Tapasztaltad-e már, hogy nehéz helyzetben az Úr bátorított, vígasztalt, erőt adott? Tapasztaltad-e már, hogy az Úr szavára eltűnt a félelmed? Ha még nem tapasztaltad, akkor kérjed, hogy szóljon hozzád, és figyelj az Ő szavára!

Te milyen új feladatok, kihívások előtt állsz? Talán akad köztük olyan is, amilyennel eddig még nem volt dolgod? Ha az Úr melletted van, akkor nincs mitől félned! Bátran nézhetsz a jövő felé!

Ez előtt a honfoglaló háború előtt is a stratégiát az Úr mondta meg: „Vágd át lovaik inát, és gyújtsd fel harci kocsijaikat!” Józsué azonnal el is indult a harcra, ahogy megkapta az útmutatást az Úrtól. Józsué váratlan támadása a hadi szekerek alkalmazását lehetetlenné tette, a fő erősségétől megfosztott ellenség így meghátrált. Izráelnek el kellett égetni az ellenség harci szekereit, a lovakat pedig meg kellett bénítani, nem használhatták ezeket a későbbi harcaikban, hogy továbbra is egyedül csak az élő Istenben bízzanak, aki megszabadíthatja őket, ne pedig a szekerekben és a lovakban. Zsolt. 20:8-9 „Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.” Izráel fiai engedelmeskedtek az Úrnak, és elégették a harci szekereket és megbénították a lovakat. Nem ezekre volt szükségük, hanem az Úrra. Az Úrnak való feltétel nélküli engedelmesség fontos, ha azt szeretnénk, hogy az Úr a mi oldalunkon harcoljon. Ha azt szeretnénk, hogy az Úr velünk maradjon, engedelmeskedjünk is neki! Mindent úgy tegyünk, ahogyan Ő mondja! Ne térjünk el tőle egy kicsit sem! Te meg szoktad-e várni, hogy az Úr mondja meg a stratégiát? Vagy elindulsz a magad feje szerint? Ha az Úr stratégiája szerint harcolsz, akkor biztos a győzelem. Míg ha a magad feje szerint mész, akkor veszíteni fogsz.

Az Úr megkeményítette az ígéret földjén lakók szívét, hogy ne keressék a békét, hanem kivonuljanak Izráel ellen a harcra, hogy legyőzessenek. Hácort elpusztították, fölperzselték, a többi városból pedig csak a lakókat irtották ki. Miért kellett mindenkit megölni? Amikor Isten Ábrahámnak ígérte a földet, akkor ezt mondta neki: „Csak a negyedig nemzedék tér meg ide; mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be” (1 Móz. 15:16). Isten Józsuét és az ő népét használta arra, hogy ítéletet hozzon felettük. Kaptak elég időt korábban arra, hogy megtérjenek a gonoszságaikból, de nem tértek meg. Figyelmeztetés ez a számunkra is, hogy vegyük komolyan a bűn elleni harcot. Ezért kellett mindenkit megölni és azért, hogy el ne fordítsák az Isten népének szívét az egyedüli élő Istentől, hogy el ne tanulják tőlük a bálványimádást. Az Anák fiai külön is meg vannak említve. Ők voltak azok az óriások, akik annak idején a 12 izráeli kém közül 10-ben akkora félelmet keltettek, hogy ezek elkeserítő híreket vittek a táborba (4Móz 13,28). Azt mondták a többieknek, hogy ezek a népek erősebbek náluk, bárcsak meghaltak volna Egyiptomban, vagy halnának meg a pusztában! Ennek az lett a következménye, hogy Izráel fiainak 40 évig kellett bolyongani a pusztában, amíg mindenki meghalt azok közül, akik zúgolódtak, hogy senki se láthassa meg az ígéret földjét közülük, kivéve Kálebet és Józsuét. Ök azt mondták annak idején: bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele.

A Te életedben kik vagy mik azok az anákok, akiktől vagy amiktől annyira megijedtél? Mik azok a dolgok, amikről azt mondod, kár is nekifogni, úgysem fog menni? Vigyázz, hogy ezzel a hozzáállással nehogy azt érd el, mint az izráeliták annak idején, hogy 40 év kényszer-bolyongás következzen! Ha olyan akadályokba ütközöl, amik meghaladják az erődet, vidd ezeket bátran az Úr elé, és kérjed az Ő segítségét. Isten megígérte Izráelnek, hogy nekik adja ezt a földet és Isten be is tartotta ígéretét. Semmi el nem veszett abból, amit nekik ígért. A Te életedben is beváltja minden ígéretét! Józsué átadta a földet Izráelnek, hogy birtokolják. Azután béke lett az országban a harcok után.

A 12. fejezetben arról olvastunk, hogy a Jordántól keletre eső terület meghódítása még Mózes vezetésével történt. Ezt a területet a rúbeniek és a gádiak, meg a Manassé törzse fele kapta örökségül. Ennek a két és fél törzsnek alig jutott kisebb terület, mint a többi 9 és félnek. Ebből is látszik, hogy az ígéret földjének elosztásakor figyelembe vették az adott földterület termékenységét is, nem csupán a nagyságát. A Jordántól keletre fekvő területek terméketlenebbek voltak, kevesebb ember megélhetését tudták biztosítani, ezért nagyobb terület jutott belőle egy törzsnek, mint a termékenyebb területből. Összesen 31 királyt győztek le. A harcok 5-7 évig tartottak. Bíztatás ez a mi számunkra is: ahogyan Isten Izráelnek adta az ígéret földjét, úgy nekünk adja az Ő országát.

Milyen tanácsokat szűrhetsz le a magad számára a felolvasott ige-szakasz alapján?

Isten bíztatása legyen erősebb számodra, mint az ellenség túlereje!

Várd meg, hogy az Úr mondja meg a stratégiát! Ne indulj el a magad feje szerint!

Tegyél mindent úgy, ahogy az Úr mondja! Ne térj el az Úr tanácsától egy kicsit sem! Legyél engedelmes!

Ne mondd azt semmire, hogy kár is nekifogni, úgysem fog menni! Hanem inkább kérjed Isten segítségét azokhoz a dolgokhoz, amik meghaladják az erődet!

Ne halogasd megtenni, amit az Úr kér tőled!

Ne használd a világ módszereit! Bízz Istenben!

Ha győzni szeretnél, akkor küzd szabályszerűen!

Istennel nincs legyőzhetetlen ellenség, vele nincs legyőzhetetlen akadály!Comments

comments powered by Disqus