Józsué 19-20 Biblia

21 fejezet eleje arról szól, hogy a lévitáknak kisorsoltak összesen 48 várost a többi törzs örökségéből. A léviták tehát szét voltak szórva az egész nemzet között. A 48 város közül 6 menedék város volt. Pontosan úgy kapták meg a városokat a léviták, ahogy Mózes által megparancsolta az Úr: Mind a városok, amelyeket adnotok kell a lévitáknak, negyvennyolc város, azoknak legelőivel egyben (4 Móz. 35:7). Így a léviták is lakóhelyhez jutottak az ígéret földjének felosztásának a legvégén. A léviták tehát nem voltak türelmetlenek. Kivárták, míg mindenki megkapta már a saját örökségét, és csak akkor álltak elő a kérésükkel az Úr parancsára hivatkozva. A léviták az Úrnak szolgáltak és az Úr maga gondoskodott róluk. Ha az Úrnak szolgálsz, rólad is gondoskodik!

Isten ígéretei szóról szóra beteljesedtek. Isten nem csak az ő népének ígérte azt a földet, nem csak megesküdött, hogy nekik adja, hanem nekik is adta, úgy ahogy ígérte. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképen szólottam Mózesnek (Józs. 1:3). Érdekes, hogy itt múlt időben van írva, hogy nektek adtam, pedig ekkor még előtte voltak a honfoglalásnak. De Istennél már akkor az ővék volt az ígéret földje, amikor még a talpuk nem is érintette azt a földet. Benne van a 21. fejezet utolsó 3 versében az egész Józsué könyve, sőt Mózes 5 könyve is. Isten már Ábrahámnak megígérte, hogy neki és utódainak adja az ígéret földjét. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre (1Móz 13,15). A Te életedben vannak-e ígéretek, amiket az Úrtól kaptál? Szóról szóra be fog teljesedni, amit Isten ígért! Isten megbízható! Az ő ígéretei beteljesednek! Amit ő megígért, az meglesz! Ő komolyan gondolja mindazt, amit megígér. Miért kételkednél? Isten nem hazudik. Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? (4Móz 23,19) Ne hagyd Isten ígéreteit a porba hullani! Lehet, hogy várnod kell az ígéretek beteljesedésére, de biztos lehetsz abban, hogy Isten ígéretei beteljesednek a maguk idejében. Ábrahámnak megígérte Isten, hogy nagy néppé teszi. 85 év alatt született Ábrahámnak egy fia Izsák, és két unokája Ézsau és Jákób. Az igazat megvallva elég lassan indult a nagy néppé létel, de a maga idejében mégis beteljesedett mindaz, amit Isten Ábrahámnak ígért. Az az Isten, aki beváltotta ígéreteit Izráel fiainak, ő a mi Istenünk! A mi Istenünk olyan Isten, aki beváltja az ígéreteit! Bízz benne! Ha késik is, bízzál benne! Isten az ő esküvel megerősített ígéretét szóról szóra beteljesítette. Beteljesedett az az ígéret is, hogy eljön a Messiás. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! (És. 9:6) Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk (2 Kor. 1:20). Ahogy beteljesítette az Isten a múltban az ő ígéreteit, be fogja teljesíteni a jövőben is! Hiszed-é ezt? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is (Jn 14,3). Ez az ígéret is be fog teljesedni.

Ez egy meglepetés fejezet. Érdekes eseményről szól. Ez a történet azt mutatja, hogy az egyik pillanatban egy meghitt búcsúzás történik, a másik pillanatban pedig már harcra készülődés. Ez a két és fél törzs buzgó volt az Úr népéért. 7 éven keresztül hűségesen harcoltak a többiekkel. Józsué haza küldte, haza engedte őket, és figyelmeztette őket arra, hogy ragaszkodjanak az Úrhoz továbbra is. A nyugati törzsek meghallották, hogy ez a két és fél törzs épített egy hatalmas oltárt. Az gondolták, hogy elhagyták az Urat. Fontos volt nekik az istentisztelet tisztasága. Ha tényleg elhagyták az Urat, akkor föl kell lépni ellenük. A gond a hirtelen támadt jó ötlettel volt. A keleti törzsek úgy gondolták, hogy a Jordán elválasztja őket a többiektől, építettek hát egy oltárt emlékeztetőül. Később kiderült, hogy a hirtelen támadt ötlettel volt egy kis probléma. Nem beszélték meg Józsuéval vagy Eleázárral. Pedig fontos lett volna megkérdezni az Urat, hogy ő mit szól hozzá? Te meg szoktad-e kérdezni az Urat az ötleteiddel kapcsolatban? Fontos-e neked az Úr véleménye? A keleti törzsek nem olyan oltárnak gondolták, mint amilyennek látszott, amin áldoznának, ők csak emlékeztetőnek szánták. A nyugati törzsek felháborodása érthető volt. Nem rohanták le őket, hanem azt mondták, beszéljük meg, hogyan gondolják. Amikor meggyőződtek róla, hogy nem olyan oltár, mint amilyennek látszik, természetesen nem harcoltak ellenük. A te életedben voltak-e olyan jó ötletek, amik hirtelen jöttek és jónak tűntek, de később kiderült, hogy mégsem olyan jó, mint amilyennek először tűnt? Az izráelitáknál csak egy oltár lehetett, amin áldozatokat mutattak be. Csak egy oltár lehet a te életedben is, a golgotai kereszt! A golgotai kereszt mellé nem állíthatsz másik oltárt! Ez az egyetlen oltár, ami által megigazulhatsz.Comments

comments powered by Disqus