Biblia

Pál apostol a hívő gyülekezetet egy testhez hasonlította. A test olyan élő szervezet, amelyben az egyes tagok folyamatosan egymásra vannak utalva, szükségük van egymásra. Nem vehetik át egymás szerepét. Az orrunk sohasem fog látni, a szemünk soha sem fog hallani. Miért van az, hogy Krisztus testében sokan mások szolgálatát szeretnék átvenni, és nem azt szeretnék csinálni, aminek szolgálatába az Úr állította őket? Ha Isten azt akarja, hogy szem legyél, akkor végre látnod kellene, nem pedig szaglásznod. Ha Isten azt akarja, hogy száj legyél, akkor itt lenne az ideje, hogy Isten igéit szóljad és ne kezeskedni akarjál mindenáron. Ha pedig fül vagy, akkor fülelned kellene, nem pedig szájalnod. Ha esetleg még nem tudod, hogy Isten minek rendelt az Ő testében, akkor itt az ideje, hogy megkérdezd Őt magát. Ha nem a helyeden szolgálsz, akkor csak hátráltatni fogod Isten munkáját. Akkor szólj, ha száj vagy! Akkor hallgass, ha fül vagy! És akkor serénykedj, ha kéz vagy! A Szentlélek teszi egy testté a gyülekezetet. A Szentlélek alkalmassá tesz különböző feladatok ellátására. A lelki ajándékok (kegyelmi ajándékok) olyan képességek, amelyeket a Szentlélek ingyen ad a szolgálatra. Bárki kaphat valamilyen lelki ajándékot, akit Jézus vére már megtisztított. Nem azért kapod a lelki ajándékot, mert megérdemled, vagy megdolgoztál volna érte. Ajándékként kapod. Az ajándékokat szolgálatra kapjuk, azért, hogy használjunk vele, nem pedig azért, hogy romboljunk vele, vagy hogy különbek legyünk másoknál. Csak az kapja, aki hajlandó vele szolgálni. A lelki ajándékokat azért kapjuk, hogy magunkat, illetve a gyülekezetet építsük vele, nem pedig azért, hogy egymással versengjünk. Az ajándékokat azért kapjuk, hogy Isten dicsőíttessék, nem azért kapjuk ezeket, hogy minket dicsérjenek. Ha a Lélek ereje megnyilvánul, az nem a te talpraesettségednek, vagy rátermettségednek köszönhető. Soha ne mondd azt, hogy te nem vagy jó semmire. A Te szolgálatodra, a Te ajándékodra is szükség van a gyülekezetben. Ha nem használod azt az ajándékot, amit a Szentlélektől kaptál, akkor a gyülekezet hiányt fog szenvedni, és nem tud úgy működni, ahogyan azt Isten eltervezte. Ne irigyeld a másik ajándékát, hanem szolgálj azzal, amid van! Nem baj, ha a te ajándékod nem annyira látványos, mint a másiké, szükség van arra is. Nem mindenkiben ugyanaz az ajándék működik. Az ajándékok különbözőek, de a Szentlélek ugyan az. A Pál által felsorolt 9 ajándék 3 csoportra osztható. A hit, a gyógyítás és a csodatevő erők valamilyen cselekvéssel vannak kapcsolatban, a lelkek megkülönböztetése, az ismeret beszéde és a bölcsesség beszéde pedig valamilyen ismerettel, míg a prófécia, a nyelveken szólás és a nyelvek magyarázata olyan ajándékok, amelyek a beszéddel összefüggő ajándékok. A 12. fejezet vége felé említ még Pál apostolokat, tanítókat gyámolítókat és vezetőket is. Tekintsük át röviden, hogy mik is ezek az ajándékok? A bölcsesség igéje által vezetést és világosságot adhat, aki szólja.

A hit, mint kegyelmi ajándék mindig épít, soha sem rombol. A hit ajándékával teljesen Istenre tudunk hagyatkozni. Nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra tekintünk. A hit ajándékával a lehetetlen is lehetségessé válik. A hit ajándéka működött pl. Mózesben, amikor megütötte botjával a Veres tengert és az ketté vált.

A lelkek megkülönböztetése olyan Istentől kapott képesség, amellyel valaki meg tudja különböztetni azt, aki őszinte és azt, aki csaló. Ez az ajándék leleplez. A lelkek megkülönböztetése által azonnal észre lehet venni, ha valaki félre akar vezetni másokat. A Szentlélek kijelentheti a másik ember szívének titkait. Ez az ajándék működött pl. Péterben, amikor bement a gyülekezetbe Anániás az eladott föld árának egy részével.

Aki nyelveken szól, olyan nyelven beszél, imádkozik vagy dicséri Istent, amit soha sem tanult, és nem is ért. Aki a nyelveken szólás magyarázata ajándékát kapta, az képes a gyülekezet számára értelmezni azt, amit a nyelveken szóló mondott. Noha nem tanulta azt a nyelvet, amit a nyelveken szóló használ, mégis megérti és tolmácsolni tudja az elhangzott üzenetet. Aki a gyógyítás kegyelmi ajándékát kapta, annak az életében kézzel fogható módon megnyilvánul Isten ereje és hatalma, a szolgálata nyomán betegek gyógyulnak meg. Hittel tud imádkozni a betegek gyógyulásáért. Péter megkapta a gyógyítás kegyelmi ajándékát is. Az Ékes kapuban lévő sántát meggyógyította Jézus nevében.

A prófétálás nem egyenlő jövendő mondással. Az ószövetségi próféták feladata a figyelmeztetés volt. A prófétálás Isten üzenetének, kijelentésének átadása. A próféta üzenetet kap Istentől és azt átadja, továbbadja. Amikor Isten valamit üzen a prófétán keresztül, azt építő szándékkal teszi. A csodatevő erők ajándékának az a célja, hogy bemutassa Isten természetfölötti erejét. Látványos szolgálat. Aki ezzel szolgál fontos, hogy alázatban maradjon, ne fuvalkodjon fel.

Törekedj arra, hogy azt a szolgálatot töltsd be, amit az Úr bízott rád! Tudod-e mire hívott el Isten Téged? Milyen ajándékot kaptál? Vizsgáld meg magadat, kéred-e a lelki ajándékokat? Egyáltalán ott van-e a vágy a szívedben a kegyelmi ajándékok iránt? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik. (Luk 11,13) Használd azt az ajándékot, amit Istentől kaptál az Ő dicsőségére! Amilyen ajándékot kaptál, azzal szolgálj, és ne tarts belőle vissza semmit! Ne akard elcserélni azt az ajándékot, amit kaptál valami mutatósabbra! Ne hagyd félbe a szolgálatodat, legyél kitartó! Csak beszédben áll a hited, vagy erőben is? A Szentlélek megnyilvánulásaiban is? Vagy a Szentlélek ajándékai háttérbe szorultak az éltedben? Mi a teendő akkor, ha szeretnél betöltekezni Szent Lélekkel? Először is tisztítsd meg magadat! Isten az Ő olaját csak tiszta edénybe tölti. Miután megtisztultál, kérjed az Urat és Ő be fog tölteni téged, hiszen megígérte. Adja meg az Úr, hogy ne csak a nevünk legyen pünkösdi gyülekezet, hanem tudjanak működni a kegyelmi ajándékok közöttünk, úgy ahogy a Szent Lélek akarja.Comments

comments powered by Disqus