Igehirdetés Biblia

Efezus 6:10-20 Jézus azt mondta, hogy az Ő országa nem ebből a világból való. „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod” – kérjük az Úri imában. De hol van Isten országa? Isten országa ott van, ahol megvalósul az Ő akarata. Ki tudod-e mondani úgy ezt az imádságot: „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod”, hogy tudod, hogy ezzel azt is kéred, hogy ezentúl Ő legyen a király, ne pedig TE? Isten országát nem találod meg a térképen, hiába is keresed. Nem egy földrajzilag körülhatárolható hely. Nem tudhatod azt sem, mekkora ennek az országnak a területe. Isten országa mégis nagyon is valóságos. Isten országa ott van, ahol Ő uralkodik. Akarsz-e az Ő uralma alatt élni? Akarod-e, hogy Jézus legyen az Úr az életed felett? Engeded-e, hagyod-e, igényled-e, hogy Ő uralkodjon fölötted? Szeretnéd-e, hogy Ő legyen a király? Igényled-e, hogy úgy munkálkodjon benned és körülötted, ahogy Ő szeretne? Ki tudod-e mondani, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te Uram! Van egy ajtó, amin keresztül be lehet lépni Isten országába, ez az ajtó pedig maga Jézus Krisztus. Ő az egyetlen ajtó, nincsen másik, amin keresztül Isten országába juthatnál. Isten országába, csak Jézussal juthatsz, nélküle nem. "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. - János 3,3 Az, hogy bekerülhess Isten országába, valakinek az életébe került. Jézus meghalt azért, hogy Te Isten országának polgára lehess. Ha megtértél, Isten országának polgára vagy! Ha bementél a szoros kapun, Isten gyermeke vagy! Isten országában az az Isten uralkodik, akié minden hatalom mennyen és földön. Az Ő uralmának soha nem lesz vége. Ebben az országban biztonságban lehetsz. Ebben az országban elmondhatod Dáviddal: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ebben az országban az Úr a te gyógyítód. Ebben az országban nem kell félned semmitől.

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet.”

Olvastam egy történetet egy barátról, aki nagy szegénységben élt. Az egyik alkalommal egy falu szélén tért éjjeli nyugovóra. Odament hozzá egy parasztember és azt mondta neki. Álmomban az Úr azt mondta nekem, hogy jöjjek ide hozzád, mert nálad van valami nagy értékű kincs. Add hát ide nekem azt a kincset most rögtön – követelte. A barát elővette a tarisznyáját, keresgélt benne, és egy gyönyörű gyémántot vett elő. Szó nélkül odaadta a parasztnak, aki hazasietett vele. Otthon azonban a paraszt nem tudott aludni. Azt motoszkált benne vég nélkül, milyen gazdagsága lehet ennek a barátnak, hogy ilyen könnyen meg tudott válni ettől a nagy kincstől. Visszament hozzá, mert rájött, hogy van a gyémántnál is értékesebb kincs, ami sokkal többet ér.

Isten országa láthatatlan ugyan az földi szemnek, mégis értékes. Nagyon is értékes. Mindennél értékesebb. Valóban Krisztusban olyan kincset találtál, akiért mindent érdemes föladni? Kik lesznek ott Isten országában? Isten? Jézus? Ők természetesen igen. Az is fontos kérdés azonban, hogy Te ott leszel-e? Illetve kérdezhetem úgy, ott vagy-e már az Isten országában? Isten országa ugyanis már itt ezen a földön elkezdődik. “Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van” (Lk17,20-21) – mondta Jézus. Isten országa itt van. Egészen közel hozzád! Tehát a számodra is elérhető! Hittel beléphetsz! Hol vagy? Csak közel Isten országához? Vagy benne? Nem mindegy! Ha most még nem vagy benne Isten országában, most még beléphetsz. Akarod-e?

Jézus földi szolgálatának az volt a központjában, hogy Isten országába hívta az embereket. Isten országába kapott meghívást Nikodémus és a Jézus mellett megfeszített lator is. Nekünk is az a feladatunk, hogy a jóravaló embereket is és a csavargókat is Isten országába hívjuk! Hogy vagy jelen, hogy élsz ebben a világban? Úgy, mint Isten országának boldog polgára? Látszik-e valami abból a Te életedben, hogy Isten országa közöttünk van?

Ha Isten országának a polgára vagy, akkor érdemes felvenned a lélek fegyvereit! Mik ezek? Az igazlelkűség öve, az igazság mellvasa, a békesség evangéliuma hirdetése készségének saruja, a hit pajzsa, az üdvöség sisakja és a Lélek kardja.

Pál mielőtt felsorolná a lelki fegyvereket, felszólítja a gyülekezetet:” Álljatok hát elő…” Ha alszol, nem tudsz harcolni! Ha föl szeretnéd venni a lelki fegyvereket, nem aludhatsz! Elő kell állnod!

Vegyük sorra ezeket a lelki fegyvereket! Az első, amit Pál említ, az igazlelkűség öve. Akkoriban bő ruhát hordtak az emberek. Nappal, amikor dolgoztak, övvel megszorították a ruhájukat, hogy tudjanak mozogni. Olyan az igazlelkűség, mint egy öv. Légy őszinte és nyílt, emberekkel és Istennel szemben egyaránt! Soha ne légy hazug, képmutató, vagy haszonleső!

A 2. fegyver az igazság mellvasa. A mellvas a katona létfontosságú szerveit védte, a tüdőt és a szívet. Ne engedd, hogy elbizonytalanítson a Sátán abban, hogy Jézus vére által Isten gyermeke lettél!

A 3. fegyver a békesség evangéliuma hirdetése készségének saruja. Amikor a katona felveszi a saruját, az azt jelenti, hogy felkészült a harcra, készen áll kilépni a harcmezőre. Legyen bizonyságtevő az életed! Úgy, hogy a békességed munkáld!

A 4. fegyver a hit pajzsa. Akkoriban a pajzs akkora volt, mint egy kisebb ajtó. Az egész testnek védelmet nyújtott. Higgy Istenben! Nem számít mit látsz, vagy hallasz.

Az 5. fegyver az üdvösség sisakja. A sisak a fejet védi. A sisak nem szalma-kalap. Nem papírból készül, hanem acélból, hogy kiállja az ütéseket is. Az üdv bizonyosság nélkül a kard is kihull a kézből.

A 6. fegyver a Lélek kardja. Ez az egyetlen támadó fegyver a 6 közül. „...Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsid 4,12) Isten igéje először téged szólít meg, téged ítél meg. Ne akard Isten igéjét másokra alkalmazni addig, amíg téged nem járt át! Engeded-e, hogy ez a kétélű kard belenyúljon az életedbe? Ne hadonássz ezzel a karddal össze-vissza, ne vagdalkozz vele! Fontos ez a fegyver az ördög tüzes nyilai ellen is. Jézus is azt mondta, amikor megkísértette a Sátán: „Meg van írva…”

Ha fölvesszük a lelki fegyvereket, mindenütt védve vagyunk, csak hátul nem! A lelki fegyverek között ugyanis egy sincsen, amelyik a hátat védené. Aki meghátrál, az menthetetlen! „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk." (Zsid 10,39) Ahhoz, hogy győzni tudjunk a harcainkban, valamennyi lelki fegyverre szükségünk van. Egyik sem hiányozhat a fegyvertárunkból! Melyik lelki fegyvert nem öltötted még magadra? A Sátán különösen ott fog támadni! Öltsd magadra ezt a fegyvert is minél előbb, hogy védve legyél, hogy megállhass az Ördög mesterkedéseivel szemben! Melyik az a lelki fegyver, amit sikereden tudtál használni a Kísértő elleni harcban? Ne mulaszd el ennek a fegyvernek a fölvételét, újból és újból!Comments

comments powered by Disqus