Igehirdetés Biblia

Ez az igeszakasz sötét tónussal kezdődik, majd kivilágosodik. Sok bölcs dolog van benne. Miért beszél a prédikátor az elnyomásról? Miért érdeklik az elnyomottak könnyei? A gazdagságot Isten adta neki. Azért látja meg az erőszakot, mert Isten szemével szeretne látni. Érdekli, hogy ami körülötte van, miért van úgy? Fölismeri, hogy ha fény van, van árnyék is. Észre veszed-é a nyomorultat? Ha Isten szemével látnánk, sok mindent nem tennénk meg. A prédikátort érdekli mindaz, ami Istent is érdekli. Pesszimista gondolkodás, hogy jobb annak, aki meg sem született. A prédikátor nem tartozott az elnyomók közé, nem akart jogsértő lenni. Voltunk már mi is úgy, hogy úgy éreztük, hiába fáradoztunk egy ügyön. A bűnös világ rendje, hogy van szegény és van gazdag. De lesz egy új világ, ahol nem így lesz! Egy szegény ember nem igazán tudott boldogulni. Szeretett volna többet. De megértette, hogy elég, ha van egy gazdag Istene. Isten nem akarja a hajszolt erőlködést. Többet igénylünk, mint amire igazán szükségünk van. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ezt a házasságra szokták vonatkoztatni. Vonatkoztathatjuk a kapcsolatokra is. Jézus ismerte az egyedül-lét érzését a kereszten. Fontos, hogy legyen kapcsolatunk Istennel és emberekkel. Ha az egyik fonál elszakad, ott van a másik. Isten a 3. szál, mindig ott lesz.Comments

comments powered by Disqus