Igehirdetés Biblia

A családfákat nem igazán szeretjük olvasni. Sokszor csak átugordjuk, mintha nem lenne semmi üzenetük. Pedig nem véletlenül vannak benne a Bibliában. Most nem hagyjuk ki, hanem keresünk üzenetet benne. Nézzük meg kik szerepelnek Jézus családfájában?

A családfa elején ott van Ábrahám. Tudjuk, Ábrahám azt az ígéretet kapta Istentől, hogy nagy nemzetté lesz és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei (1 Móz. 12:3). Noha Ábrahámnak csak késő vénségében született meg a megígért fia Izsák, ő mégis elhitte, hogy Isten betartja a szavát. Ábrahám ugyan nem láthatta meg a saját szemével azt, hogy nagy nemzetté lett volna, de elhitte, hogy amit Isten ígért beteljesedik majd a maga idejében. A másik ígéret Krisztusban valósult meg, hiszen a Megváltó Ábrahám magvából származott, Ő az, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei. Isten már Ábrahám idejében is tudta, hogy el fog jönni a Messiás testben erre a földre! Tehát már az Ószövetség is Krisztusra mutat előre! Számos Ószövetségi prófécia Jézusra vonatkozik.

A nemzetség táblázatokban apák és fiaik neve szokott szerepelni. Jézus nemzetség táblázatában meglepő módon ott van négy nő: Támár, Ráháb, Rúth és Úriás felesége Betsabé.

Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zerah, olvastuk a 3. versben.

Nézzük meg ki volt Júda és Támár? Júda volt Jákób és Lea 4. fia. Nem ő volt ugyan az elsőszülött fiú, mégis ő kapta apjától az elsőszülötteknek járó áldást, mert a bátyjai bűneik miatt érdemtelenekké váltak rá. Mi volt ebben az áldásban? Többek között az, hogy: “Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül.” Júda élete makulátlan volt? Korán sem. A felesége kanaánita volt, mint ahogy a menye Támár is. Júdának korábban 3 fia volt. Támár először a legidősebbnek Érnek lett a felesége, Ér azonban meghalt, mert az Úr gonosznak tartotta, így Támárt a sógorházasság törvénye alapján Ér öccse Ónán vette feleségül. Ónán azonban nem akart utódot támasztani bátyjának, ezért ő is meghalt. Ónán halála után Júda azt mondta Támárnak, hogy maradjon özvegyen addig, amíg a 3. fia Sélá fenő, valójában azonban nem akarta, hogy Támár Sélá felesége legyen, nehogy Sélá is meghaljon. Amikor Támár látta, hogy Sélá felnőtt, mégsem adták őt hozzá feleségül, levetette özvegyi ruháját, megtévesztette Júdát, aki parázna nőnek gondolta és bement hozzá. Ebből a kapcsolatból születtek az iker fiúk Pérec és Zerah. Vagyis Támárnak az apósától lettek gyermekei. És Pérec is ott van Jézus családfájában, mint ahogy Júda is. Hogyan lehetséges ez? Jézus családfájában nem csupa szent embernek kellene lenni?

Róma 11,29 … hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.

Isten tartotta a szavát. Nem múlt el a fejedelmi bot Júdától, sem a vezéri pálca térdei közül. Isten nem vonta vissza ígéretét Júdától, annak ellenére sem, hogy Júda élete egyáltalán nem volt makulátlan.

Nem Támár volt az egyetlen, aki annak ellenére bekerült Jézus családfájába, hogy származását tekintve nem volt zsidó. Ott van ebben a családfában a parázna Ráháb és a moábia Ruth is! Ők pogánynak születtek, de csatlakoztak Isten népéhez és az egyedül igaz Istenhez.

Nagy ígéret ez a mi számunkra is. Mi is része lehetünk Isten nagy családjának! Jézus nem csak a zsidóknak hozott üdvösséget, hanem nekünk, pogányoknak is! Ha elfogadjuk Krisztus áldozatát, Isten nagy családjának tagjai lehetünk! Akkor is, ha nem születtünk zsidónak.

Ott van Jézus családfájában Dávid király is. Ő volt az a király, aki az Úr szíve szerint való ember volt, akit Isten az Ő népe fölé fejedelmül rendelt. Dávid sem volt bűntelen. Ismerjük jól az Úriás feleségével: Betsabéval történteket. Dávid is követett el bűnöket, de megbánta, és bocsánatot kért Istentől. És Jézust úgy ismerjük, mint Dávid fiát. Miért fontos ez? Mert az Ószövetségi próféciák szerint a Messiásnak Dávid házából kell származnia. És Jézus onnan származott. Összegezve megállapíthatjuk, hogy Jézus családjában voltak bűnös emberek bőven, akik nem voltak tökéletesek. Jézus ilyen családba született. A bűnösök közé jött. A bűnösök közé született. Azért jött, hogy megszabadítsa a népét annak bűneiből.

Jézus születése sem volt hétköznapi. József szerette Máriát és megbízott benne. És aztán kiderült, hogy Mária gyermeket vár, akinek nem József a biológiai apja. József és Mária jegyesek voltak, de nem éltek még együtt. Nehéz lehetett Józsefnek. Mit gondolhatott József? Máriát elcsábították vagy megerőszakolták? Mivel szerette Máriát, titokban akarta elbocsátani. Nem akarta nyilvánosan megszégyeníteni. Akkoriban egészen máshogy tekintettek azokra a nőkre, akik lányként lettek terhesek. Akár meg is kövezhették az ilyeneket. József azonban álomban megértette, hogy Mária nem volt házasságtörő, nem lépett félre, megértette Isten akaratát, és engedett Istennek. Vállalta, hogy fölneveli a gyermeket, és azt a nevet adja neki, amit az angyal mondott. József még nevet sem adhatott neki, de így is vállalta. Nem ő volt ugyan az, aki Jézust nemzette, de ő volt a nevelő apja. József felvállalta ezt az Istentől kapott feladatot. Ezt abban az időben annyira komolyan vették, hogy olyannak számított, mintha ő lett volna a nemző apja. Később, amikor Jézus ottmaradt a templomban, és Mária kérdőre vonta, maga Mária is azt mondta neki, “Apád és én nagy aggodalommal kerestünk téged.”

Valamit megtanulhatunk Józseftől. József engedelmes volt. Azok, akiket Isten belevon a tervébe, engedelmesek. József úgy tett, ahogy az Úr parancsolta neki. Nem vitatkozott, nem ellenkezett, hanem engedelmeskedett. Te megteszed-e azonnal, amit Isten üzeneteként megértettél? Ha szeretnéd, hogy Isten Téged is belevonjon az Ő tervébe, akkor engedelmesnek kell lenned! Anélkül, hogy halogatnád a teljesítést. Kész vagy-e engedni Istennek? Nem csak majd, hanem most! Akarsz-e résztvenni Isten tervében? Kész vagy-e arra, hogy részt vegyél Isten tervében?

Jézus neve azt jelenti: Szabadító. Átélted-e már az Ő szabadítását? Megbocsátotta-e már minden bűnödet? Mit vársz Jézustól? Azt, hogy meggyógyítson a betegségedből? Azt, hogy megtegyen neked valamit? Azt, hogy kihozzon a szorult helyzetből? Lehet, hogy ezeket is megteszi. De ne felejtd el, Jézus elsősorban azért jött, hogy megbocsáthassa a bűneidet!

Jézusban Isten közénk jött, velünk van. Veled is ott van! Ha vannak is nehézségek az életedben, Isten veled van akkor is, nem hagyott el téged! Ne félj!

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. - olvastuk a 22. és a 23. versben. Jézus a megígért Messiás. Jézusban betű szerint teljesedtek be az Ószövetségi próféciák. Mert Isten szava igaz! Ő valóra váltja mindazt, amit megígért! Amit Neked ígért, azt is valóra váltja!Comments

comments powered by Disqus