5 Mózes 29

Igehirdetés Biblia

A pusztai vándorlás végén Mózes összegzésül azt mondta, hogy van, amit Isten elrejt, ezek a titkok, és van amit kijelent. Van, amit tudnunk kellene, de nem érdekel. A titkok az Úréi, a kinyilatkoztatott dolgok a mieink. Szeretnénk tudni a titkokat. A szíved szerint kövesd az Urat! A gyülekezet …

több ...

2 Mózes 37

Igehirdetés Biblia

Pontosan leírja ez a fejezet, hogy hogyan készült a Szent hajlék. Az önkéntes adományokból készült. A népnek Isten pontos vezetést adott. Isten ismeri a népét. Tudja mi van a szívünkben. Ismeri az életünket. Nem akar elítélni. Segíteni, megmenteni akar. Tanácsol és megerősít. A zsidók várták a szabadítót. Mégis …

több ...

2 Mózes 36

Igehirdetés Biblia

Bésaléelt és Aholiábot Isten név szerint elhívta. De voltak mások is, akik nem lettek név szerint megemlítve. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha nagy nevek prédikálnak, akkor lesz ébredés. De Isten azokat is használja, akikről mi nem is tudunk. Akár Téged is használ. Megelégszünk-e a névtelen szolgálattal? Ha az …

több ...

Apcsel. 2.

Igehirdetés Biblia

A tanítványok együtt voltak egy helyen. Ahogy a Szentlélek adta, úgy cselekedtek. A hallgatóság nyelvén hirdették az igét. Ez egy különleges alkalom volt. A Szentlélek él. Isten cselekedett. Hiszünk a Szentlélekben. Hisszük, hogy itt van és munkálkodik. Élő Istenünk van. Isten új dolgot cselekszik. A pünkösd engedelmességgel kezdődik …

több ...

2 Mózes 33

Igehirdetés Biblia

Izráel gyermekei elhagyták Egyiptomot. A hegynél találkoztak Istennel. Isten megjelent az egész népnek. Az emberekben elkezdődött egy változás. Ők is ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Észre kell vennünk kicsoda Isten. Ő szent, más mint mi. Noha el is pusztíthatna minket bűnösöket, Ő mégis irgalmas és kegyelmes. Néha mi …

több ...

2 Mózes 32

Igehirdetés Biblia

A népnek túl hosszúnak tűnt a várakozás ideje. Pedig, csak még egy napot kellett volna kibírniuk Mózesre várva. A nép azonban nem tudott már tovább várni. Elbizonytalanodtak. Azt mondták, nem tudjuk mi történt Mózessel.

Tudsz-e várni az Úrra? Mit teszel akkor, amikor az Úr megvárakoztat, megpróbál, amikor úgy …

több ...

2 Mózes 28

Igehirdetés Biblia

Isten szól hozzánk a Szentírásból. Öltözz úgy, amilyen állást szeretnél, tartják az angolok. Kik vagyunk a ruhák alatt? Az Ószövetségben a mezítelenség, valami bűnnel van kapcsolatban. Aki mezítelen, az kiszolgáltatott. A megszállott Jézus idejében mezítelen volt, miután Jézus megszabadította, felöltözött. A mezítelenséghez szégyen kapcsolódik. A ruházkodás része annak …

több ...

Húsvét 2019

Igehirdetés

1 Kor. 15:1-11, Mt. 28. Jn. 21:1-14 Jézus feltámadt! Ezt ünnepeljük. Mindaz, amit megígért valósággá válik. Benne megbízhatunk. Rá bízhatjuk magunkat. Az Úr munkálkodik. A húsvéti üzenet egyszerű: Jézus feltámadt. Az asszonyok odamentek a sírhoz és az üres volt. A feltámadás egyszerűen megtörtént. Amikor a feltámadás megtörtént …

több ...

2 Mózes 27

Igehirdetés Biblia

A hit és az élet itt találkozik. Középen van az istentisztelet helye. Az oltárt nem lehet kikerülni. Itt égetik el az égő áldozatot. Bejössz az állattal, és nélküle távozol. A dolgok itt valósággá válnak. Isten csak tökéleteset fogad el. Hinned kell, ha odaadsz Istennek mindent, Ő megjutalmaz. Jézus …

több ...

2 Mózes 26

Igehirdetés Biblia

Isten készít egy helyet, ahol vele lehet találkozni. Isten vágyik a teremtményei után. Isten elé nem lehet csak úgy berohanni. Kellett egy közbenjáró, aki áldozatot mutatott be. Isten nem lakik kőben vagy fában. Nem lakik kézzel csinált házban. Mégis azt akarta, hogy készítsenek hajlékot neki. Lélekben és igazságban …

több ...