Balázs

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
Jézus elég tragikus jövőt festett a hallgatóság elé. Üldöztetés lesz, és katasztrófák, és veszélyben lesz az életük. Jézus nem akar feleslegesen riogatni. Figyelmezteti az övéit, és bíztatja őket. Most éppen az történik, mint amiről Jézus beszél. A világ körülöttünk kezd megrepedni. Üldöztetés lesz, de ne aggódjatok, bíztat Jézus. A zsidók mást vártak a Messiástól. Győztes hadvezért vártak. Jézus azonban a templom lerombolásáról beszél. És ez Krisztus után 70-ben meg is történt. Több

A Pergamoni gyülekezet | Jelenések 2:12-17 |
A pergamoni gyülekezet dícséretet kapott, mert hűségesek voltak. Pergamonban 2 templom is hírdette, hogy ez a város a császárkultusz központja volt. Isten tisztában volt az üldöztetéssel, és a sajátjának nevezte a gyülekezetet. Meddig, és miért követem Jézust? Építem-e az Ő országát? A tévtanítás Isten ellen való. Moáb királya félt a zsióktól, és Bálámot kérte arra, hogy átkozza meg Izráelt. Később Bálám elárulta, hogy hogyan lehet elcsábítani a zsidó férfiakat, úgy, hogy elhívják őket a lakomákra. Több

Lukács 18:31-43 | Lukács 18:31-43 |
Jézus pontosan tudta, mi fog vele történni. Ő maga adta oda értünk az életét. Jézus amikor mondta a tanítványnak, hogy mi fog vele történni, ők nem igazán értették. A vak viszont felismerte, hogy a Messiással találkozott. Nem habozott, hanem segítséget kért Tőle. Bizonyosságot kapott, hogy új életet kezdhet. Akkor cselekszem hitből, ha megbízom Istenben. Fontos, hogy a kapcsolat Isten között és közöttünk megmaradjon. A vak Bartimeushoz eljött Isten országa Krisztusban. Ő az ellentéte volt a gazdag ifjúnak, hiszen ő Jézust választotta. Több

Lukács 16. 16-18
A törvény és a próféták Jánosig tartottak; azóta Isten országának örömhírét hirdetik,és mindenki erőszakkal igyekszik oda. Könnyebben múlik el ég és föld,mint hogy a törvényből egy vessző is elvesszen. Mindaz,aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör; és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságot tör. Lk 16,16-18 Jézus - elsôre úgy gondolhatjuk - úgy beszél a Törvényrôl és a Prófétákról,az Öszövetség írásairól, mintha azok az ô eljöveteléig lettek volna érvényesek. Több

Példabeszéd Az Ünnepi Lakomáról – Életkupon Nekünk
Lk 14,15-23 15 Az egyik vendég ennek hallatára így szólt hozzá: »Boldog,aki asztalhoz ülhet az Isten országában!« 16 Ő pedig ezt válaszolta: »Egy ember nagy vendégséget rendezett és sokakat meghívott. 17 A vacsora órájában elküldte szolgáját,hogy szóljon a meghívottaknak: ‘Jöjjetek, mert már minden el van készítve!’ 18 De azok közül sorra mindegyik kezdte magát kimenteni. Az első azt mondta neki: ‘Földet vettem,el kell mennem megnézni; kérlek, ments ki engem!’ 19 A másik meg azt mondta: ‘Öt pár ökröt vettem,megyek kipróbálni őket; kérlek, ments ki engem! Több

Lukács 12,1-12
Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte,hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: »Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Semmi sincs elrejtve,ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok,fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek,barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek,kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Több

Luk. 7:1-11
#. Lukács evangéliuma szerint Jézus a hegyi beszéd és a nép tanítása után Kafarnaumba érkezik,ahol nem mindennapi küldöttséggel találkozik. Két különböző „síkon” tárul ez a történet a szemünk elé. Világi szemmel nézve finoman szólva is fura az, ami történik. Egy pogány ember, a római légió veterán tisztje – annak a birodalomnak a képviselője, amelyre a zsidók népük kirablójaként, leigázójaként tekintenek, amelynek a katonáit bűnösnek, még az állatoknál is alantasabbnak tartják – a zsidók véneit, helyi vezetőit győzi meg, hogy terjesszék kérését a nagyhírű vándor rabbi elé. Több

Keresztelő János Hirdette, | luke 3:31-20 |
Keresztelő János hirdette,hogy eljött az üdvösség ideje. Utána eljött Jézus, akire mindenki várt, és beállt a sor végére, hogy megkeresztelkedjen. Miért volt erre szükség? Jánost,aki hallotta a mennyei szózatot, ez megerősítette abban, hogy aki előtte áll, Ő a Messiás. Mennyire engedjük Jézusnak, hogy megmutassa nekünk, ki is Ő valójában? Ez a megkeresztelkedés volt Jézus nyilvános szolgálatának a kezdete. Jézus szolgálni jött,Ő osztozott az emberek sorsában. Jézus azok közé jött, akik Isten bocsánatát kérték. Több

Gatala 4b
Isten a kegyelem Istene. Többet akar annál,mint hogy csak vallásos életet éljünk. Jézus győzött. Felvitte a bűneinket a keresztre. Feltámadásával legyőzte a bűnt. Az új élet nem a mi érdemünk. Hagyjuk, hogy Isten megváltoztassa az életünket! Osszuk meg másokkal, amit kaptunk! Isten mindig szeret. Nem változott. Nem hagy magunkra. Ö tudja mit jelent pusztában lenni. Isten jelenlététől nem választhat el semmi. Isten hűséges. Nem engedi, hogy erőnkön felül kísértessünk. Az a boldogság, amikor vele élem az életem

Gatala 1b