Botond

2 Krón.29, 20-36 | 2 Krón.29, 20-36 |
Izráel a király vezetésével engesztelő áldozatot mutatott be. Annyi áldozatot mutattak be, hogy a papok és a léviták alig győzték. Isten ma is vezetni akarja az ő népét. Téged is szeretne vezetni. Krisztus, mint főpap jött el. Vezetni akar minket. Egész nap folyt az áldozat. Mégsem volt tökéletes ez az áldozat. A mi Főpapunk viszont tökéletes áldozatot mutatott be a halálával. Jézus mindenét feláldozta érted. Nem tudjuk kiérdemelni. Kegyelemből üdvözülünk. Ez ajándék. Több

Lukács 21, 20-38 | Lukács 21, 20-38 |
Ez a szakasz a kis apokalipszis. Lukács a görögögnek írta az evangéliumát, így egy kicsit egyszerűbben fogalmaz, mint a többi evangélista. Mik az idők jelei? Mit üzen nekünk ebből Isten? Körülöttünk forr a világ. Apokaliptikus, ami Ukrajnában történik. Hiába tudjuk a menetrendet, ettől még nem jutunk el Budapestre. Nem a menetrendet kell megtanulnunk, hanem fönt kell lennünk azon a vonaton, ami célba visz. Mit üzen Isten? Mi volt Jézus célja ezzel a beszéddel? Több

Lukács 20, 20-26 | Lukács 20, 20-26 |
Jézus korábban megtisztította a templomot, ami hadüzenet volt a paponak. Feszült volt a helyzet. Jézust tőrbe akarták csalni. A főpapok féltették saját hiuságukat és pozíciójukat. A nép meglátta, hogy ezek a vezetők méltatlanok Istenhez. A főpapok megkívánták, hogy tiszteljék őket, ezzel ellopták, ami Istent illette volna meg. A papoknak politikai ambíciói is voltak. A hatalmuk Heródestől és a császártól függött. Figyeltek arra, hogy politikailag mi a helyes. Anyagi indítékaik is voltak. Több

Az Thiatírai gyülekezet | Jelenések 2:18-28 |
A Jelenések könyve apokaliptikus könyv, ami azt jelenti, hogy az író jelképekben mondta el a mondanivalóját. Hiba, ha úgy olvassuk, mint egy történelem könyvet, ami a jövőt írja le. Van, aki csak a János apostol korával foglalkozónak tartja, míg mások szimbolikusnak. Ezek a gyülekezetek valóságosak voltak, nem csak szimbólikusak. Nem Thiatíra városa, vagy a gyülekezet van a központban, hanem Jézus, az Isten Fia. Az istentiszteletünk közponjában is Jézusnak kell lenni! A Dániel könyvében szereplő szobor eldőlt, de Jézus szilárdan áll. Több

Advent 1 | Mate 1:18-25 |
botond ora

Gazdag fiatal uralkodó | Lukács 18:18-30 |

Lukács 16. 18-31 | Lukács 16,19–31. |
Lukács 16,19–31. „Volt egy gazdag ember,aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap luxusban örvendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is,aki a gazdag kapujához volt lökve, fekélyekkel tele, és azt kívánta,hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig,hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét,látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Több

Lukács 14,25–35
z előző,a múlt heti szakaszban, de a következőben is azt láthattuk, és fogjuk látni, hogy az Isten országába az arra méltatlanok mehetnek be. Legalábbis nem azok, akik magukat és akiket általában a vallásos emberek méltóknak tartottak. Hanem a szegények, vakok, csonka-bonkák, sőt bárki jött-ment, akit bekényszerítettek. Mai igénkben azt látjuk,hogy mégis nagy árat kell fizetni azért, hogy Isten országának polgárai, hogy Jézus követői, tanítványok lehessünk. Igénk ezt háromszor is negatívan fogalmazza meg. Több

Lukács 12:13–21
Lukács 12:13–21 13 Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: „Mester,mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” 14 De ő így válaszolt: „Ember,ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?” 15 Azután ezt mondta nekik: „Vigyázzatok,és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” 16 Aztán példázatot mondott nekik: „Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, 17 ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Több

Gatala 2