John Cheesman

Lukács 13: 10–17
Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. 11 Íme,volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. 12 Amikor Jézus meglátta őt,előszólította, és ezt mondta neki: „Asszony, megszabadultál betegségedből.” 13 És rátette a kezét,mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. 14 A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott,hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: „Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton! Több

1 Mózes 3
Az első két fejezet a teremtésről szólt. Megteremtette Isten a férfit és a nőt,Ádámot és Évát. Isten azt akarta,hogy gyermekeik szülessenek és betöltsék a földet. Az első emberpár evett a tudás fájáról. Istennek volt egy ellensége, és még mindig van is. Egy lázadó angyal, aki kivettetett a mennyből. Sikeresen megkísértette Évát és Éva elbukott. Ádám Évát hibáztatta, Éva pedig a kígyót. Keresztényként nem vagyunk immunisak a sátán támadásaival szemben. Sebezhetőek vagyunk. Több

Genesis 3
Andy’s Dad bring this week’s word!