Sam E

2 Kir. 19: 15 - | 2 Kir. 19: 15 - |
Asszíria királya nagy hatalommal bírt. Ezékiás elment a templomba. Fontos Istenhez fordulni. Ha az Urat keressük, akkor Ő válaszol. Csodálatos dolgokról fogunk tudni. Amit Ésaiás mondott, az igaz volt. Lehet, hogy követjük Istent, mégsem történnek jó dogok. Pált megkötözték, és azt mondták neki, ha elmegy Jeruzsálembe, ott meg fogják ölni. Az a legfontosabb, amit Jézus Pál engedelmessége által tud tenni. Hit nélkül lehetetlen Istent megnyerni. Ő megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. Több

2 Krón.31, 1-10 | 2 Krón.31, 1-10 |
Isten egyértelműen megmondta, hogy ne házasodjanak idegenekkel, mégis a zsidók nagy része így tett. Nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem, hogy elfogadták az idegen isteneket. Azt tudjuk adni Istennek, ami eredetileg is az övé. Csak azt tudjuk Istennek adni, amit Tőle kaptunk. Nagy öröm volt Jeruzsálemben. Salamon óta nem volt ilyesmi. Nem csak a vezető, hanem a nép is megmozdult. Lerontották a bálványokat. Fontos, hogy halljuk Istent, de ennél is fontosabb, hogy Ő halljon minket. Több

Lukács 12:49-53
BEVEZETŐ: János 14:22: „Azt mondta neki Júdás,nem az Iskáriótes: Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak?” A János 14:22-ben azt olvassuk,hogy Jézus mondandója nem a világnak, hanem néhány kiválasztottnak szól. Később a János 14:27-ben Jézus ezt mondja: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.” A birtokunkban lévő dolgok nagy részét úgy kapjuk. Ez egy ajándék. Több

Lukács 7: 36-50
Kérdések: Az életedben jelenleg Jézus úgy jellemezne téged,mint aki “nagyon szeret”, vagy mint aki “kevésbé szeret”? Ha az előbbi, miért? Oszd meg megbocsátás-élményedet. Ha “kevésbé szeretsz”, mit gondolsz, mi segítene jobban szeretni Jézust? Figyeljük meg,hogy Jézus pásztori törődéssel viszonyul az alázatos és a gőgös bűnös emberhez is, és mindkettőhöz helyénvalóan és kegyelemmel beszél. Van olyan ember az életedben, akivel kapcsolatban Jézus növekedést akar a szívedben? Rajtad keresztül akarja őt bátorítani, kihívás elé állítani, vagy beszélgetni vele? Több

Gatala 4
Nem igazulhatunk meg a törvény tanulmányozása által,hanem csak hitből. Biztos,hogy meg vagy mentve? Ábrahám hitt és ez igazságul tulajdoníttatott neki. Ha hiszel, Ábrahám gyermeke vagy. Lélek által születünk új életre. Minden a tied, mert hiszel. Isten mindent megad neked, amire szükséged van az élethez. Akit örökbe fogadnak, az ki lett választva. Isten ismer minket. Ő teszi meg az első lépést. Előbb szeretett minket. Isten lát minket, bárhol is vagyunk.

2 Mózes 21
A kegyelem és a megbocsátás csodálatos szavak. Könnyen megszokjuk őket. Jézus azt mondta,hogy mindent újjá teszek. Mindent frissé teszek. Könnyen elfelejtjük,hogy Isten szent. Istent tisztelnünk kellene. Isten előtt félelmet kellene éreznünk. Le kell hajolnunk Isten előtt! És Ő felemel. Isten megalázza a büszkéket, de az alázatosaknak kegyelmet ad. A törvény igazságot jelent. Istent a szív érdekli. A szegényeknek ugyanolyan tisztelet jár, mint a gazdagoknak. Tiszteljük egymást! Nem vagy egyedül. Isten házában nincsen helye a képmutatásnak. Több

Exodus 21
Here is the translated sermon - 3rd of a mini series of 3 in english

Máté 12:1-14
A törvény kimondta,hogy szombaton nem lehet semmilyen munkát végezni. Még a tojást sem lehetett kitenni a forró homokba,hogy megfőjön szombaton. Jézus kint volt a gabonaföldeken, majd a zsinagógába ment. Dávidról azt mondta, hogy olyat tett, amit nem kellett volna. Ezt nem nézték jó szemmel. Dávidról csak jót illett mondani. Az ember Fia ura a szombatnak is. Ezzel egyenlővé tette magát Istennel. A farizeusok nem látták, mit jelent a törvény. A törvény megmutatja mi a bűn. Több