Balázs

Kérdezd meg atyádat! | Máté 7:7 - 11, János 14: 8 - 14, 1 Thessalonians 5:17 |
Jézus a Hegyi-beszéd során mindazokhoz beszélt

Az út és az igazság | János 14, 5-11 |
Jézus az út, az igazság, és az élet. Jézus az egyetlen út, aki elvezet minket az Atyához. Ő az, akin keresztül az életünk Istenhez juthat. A bűn céltévesztés. magunktól nem tudunk megoldást találni a bűnre. Senki nem képes váltságot adni a saját lelkéért. Nem tudunk győzni a bűn fölött. Egyedül Jézus tudja legyőzni a gonoszt. Máshogy nem juthatunk az Atyához, csak Jézuson keresztül. Más név nem adatott, ami által üdvözülhetnénk. Jézus az igazság. Több

Azonosításunk az imádságban | Róma 8:15, Ezékiel 36:22-23, Zsoltárok 25:14-11 |
Isten szemében milyenek vagyunk, hogyan lát minket? Milyen a mi képünk Istenről? Amikor megismerjük Istent, formálódik a képünk Istenről. Fontos, hogy Isten hogyan lát Téged. Megmutatja, hogy sokkal többek vagyunk a számára, mint gondolnánk. Ő formált minket anyánk méhében. Isten nagy figyelemmel alkotta meg a világot. Minden nap végén megállapította, hogy amit alkotott, az jó. Amikor az embert alkotta Isten, akkor megállapította, hogy amit alkotott az nagyon jó. Elhiszed? Drága vagy a szemében. Több

2 Krónikák 29, 20-36 | 2 Krónikák 29, 20-36 |
Izráel a király vezetésével engesztelő áldozatot mutatott be. Annyi áldozatot mutattak be, hogy a papok és a léviták alig győzték. Isten ma is vezetni akarja az ő népét. Téged is szeretne vezetni. Krisztus, mint főpap jött el. Vezetni akar minket. Egész nap folyt az áldozat. Mégsem volt tökéletes ez az áldozat. A mi Főpapunk viszont tökéletes áldozatot mutatott be a halálával. Jézus mindenét feláldozta érted. Nem tudjuk kiérdemelni. Kegyelemből üdvözülünk. Ez ajándék. Több

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
Jézus elég tragikus jövőt festett a hallgatóság elé. Üldöztetés lesz, és katasztrófák, és veszélyben lesz az életük. Jézus nem akar feleslegesen riogatni. Figyelmezteti az övéit, és bíztatja őket. Most éppen az történik, mint amiről Jézus beszél. A világ körülöttünk kezd megrepedni. Üldöztetés lesz, de ne aggódjatok, bíztat Jézus. A zsidók mást vártak a Messiástól. Győztes hadvezért vártak. Jézus azonban a templom lerombolásáról beszél. És ez Krisztus után 70-ben meg is történt. Több

Lukács 20, 9-19 | Lukács 20, 9-19 |
Jézus tisztában volt azzal, hogy mi van a szívekben. Jézus most nem kérdez. Látszólag nem a vezetőkhöz, hanem a sokasághoz beszél, de végül kiderül, hogy mégis a vezetőkhöz beszél. Rabló gyilkosoknak nevezi őket. Érzik, hogy Jézus megkérdőjelezi a pozíciójukat. Jézus az igazságról beszél nekik. Jézus nem kicsinyes hatalmi játszmát folytat. Ő folyamatokban gondolkodik. Ő tudja kicsoda, akkor is ha félreértik. Akkor is, ha elárulják, ha megkorbácsolják, és keresztre feszítik. Te el tudod-e fogadni, ha nem neked van igazad? Több

A Pergamoni gyülekezet | Jelenések 2:12-17 |
A pergamoni gyülekezet dícséretet kapott, mert hűségesek voltak. Pergamonban 2 templom is hírdette, hogy ez a város a császárkultusz központja volt. Isten tisztában volt az üldöztetéssel, és a sajátjának nevezte a gyülekezetet. Meddig, és miért követem Jézust? Építem-e az Ő országát? A tévtanítás Isten ellen való. Moáb királya félt a zsióktól, és Bálámot kérte arra, hogy átkozza meg Izráelt. Később Bálám elárulta, hogy hogyan lehet elcsábítani a zsidó férfiakat, úgy, hogy elhívják őket a lakomákra. Több

Lukács 18:31-43 | Lukács 18:31-43 |
Jézus pontosan tudta, mi fog vele történni. Ő maga adta oda értünk az életét. Jézus amikor mondta a tanítványnak, hogy mi fog vele történni, ők nem igazán értették. A vak viszont felismerte, hogy a Messiással találkozott. Nem habozott, hanem segítséget kért Tőle. Bizonyosságot kapott, hogy új életet kezdhet. Akkor cselekszem hitből, ha megbízom Istenben. Fontos, hogy a kapcsolat Isten között és közöttünk megmaradjon. A vak Bartimeushoz eljött Isten országa Krisztusban. Ő az ellentéte volt a gazdag ifjúnak, hiszen ő Jézust választotta. Több

Lukács 16. 16-18
A törvény és a próféták Jánosig tartottak; azóta Isten országának örömhírét hirdetik,és mindenki erőszakkal igyekszik oda. Könnyebben múlik el ég és föld,mint hogy a törvényből egy vessző is elvesszen. Mindaz,aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör; és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságot tör. Lk 16,16-18 Jézus - elsôre úgy gondolhatjuk - úgy beszél a Törvényrôl és a Prófétákról,az Öszövetség írásairól, mintha azok az ô eljöveteléig lettek volna érvényesek. Több

Példabeszéd Az Ünnepi Lakomáról – Életkupon Nekünk
Lk 14,15-23 15 Az egyik vendég ennek hallatára így szólt hozzá: »Boldog,aki asztalhoz ülhet az Isten országában!« 16 Ő pedig ezt válaszolta: »Egy ember nagy vendégséget rendezett és sokakat meghívott. 17 A vacsora órájában elküldte szolgáját,hogy szóljon a meghívottaknak: ‘Jöjjetek, mert már minden el van készítve!’ 18 De azok közül sorra mindegyik kezdte magát kimenteni. Az első azt mondta neki: ‘Földet vettem,el kell mennem megnézni; kérlek, ments ki engem!’ 19 A másik meg azt mondta: ‘Öt pár ökröt vettem,megyek kipróbálni őket; kérlek, ments ki engem! Több