Csaba

Megnyugvás/biztonság Istenben | Ef. 3, 14-19 |
A meggyökerezésből származó erő. Tavasszal új életre kelnek a növények, mert van gyökerük, táplálkoznak. Mi jelent meggyökerezni? Lehorgonyozni ott, ahol jónak látom, ahol élni tudok. Nem mindegy miben gyökerezel meg. Ami körülvesz, abból fogsz táplálkozni. Ne csak mulandókból táplálkozzunk! Ha az vesz körül, ami örök érvényű, akkor abból tudsz táplálkozni. Isten azt akarja, hogy a földön jól érezzük magunkat. Isten mindig a legjobbat akarja nekünk. Isten azt akarja, hogy hallgassunk rá, és higyjünk. Több

Mennyei perspektíva (nézőpont) az imádkozásban | Zsoltárok 73 |
Mennyei perspektíva (nézőpont) az imádkozásban. Az imádság folyamatos kapcsolat Istennel. …

2 Kir. 19, 1- 19 | 2 Kir. 19, 1- 19 |
Az asszír kincstárnok szidalmazta Istent. Hazugságokkal próbálta leigázni a zsidókat. Az asszírok óriási létszámmal voltak jelen. Minden évben harcoltak, tapasztaltak voltak. A zsidók nyílván megrettentek az asszíroktól. A király próbálta lefizetni az asszírokat, de az arany kevésnek bizonyult. Az ellenség teljesen ki akar fosztani. Meg akar fosztani minket az igazi értékektől. A békesség egy pillanat alatt el tud szállni. Az ellenség el akarja venni a hitelességünket, meg akar fosztani a helyes értékítélettől. Több

2 Krón. 30, 21- | 2 Krón. 30, 21- |
Az előző két héten arról volt szó, hogyan állította helyre Ezékiás az Istennel való kapcsolatot. Elfordultak a bálványoktól. Ezékiás megtérésre hívta a népet. Hatalmas ünneplésről szól a mai szakasz. Rengeteg ember volt ott. Azt a címet lehetne adni ennek a szakasznak, hogy “kell még nekem az Istenből”. A páska ünnep 7 napos volt de itt 14 napig tartott. Jó volt nekik az Úr jelenlétében lenni. Kellett még 7 nap. Erre eddig még nem volt példa korábban. Több

Lukács 22, 1-23 | Lukács 22, 1-23 |
A páska vacsorát a zsidók minden évben megtartották. Nem volt disznóhús, hanem sült bárány. Ma is megemlékeznek arról, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból. A zsidók 400 évet voltak Egyiptomban. Sokat kellett dolgozniuk. Sokat sírtak és imádkoztak. Isten elküldte Mózest, hogy kihozza őket onnan. Volt 10 csapás. A fáraó nem akarta őket elengedni. Minden elsőszülöttnek meg kellett halni Egyiptomban. Egy egy éves hím bárányt kellett levágni, és a vérével be kellett kenni az ajtófélfát. Több

Lukács 20, 40-47 | Lukács 20, 40-47 |
Némelyek azért mentek oda Jézushoz a kérdéseikkel, hogy tőrbe csalják Őt. A farizeusok és a saddúceusok máshogy látták a feltámadást. A saddúceusok ragaszkodtak Mózes 5 könyvének betű szerinti megtartásához, és nem fogadták el a feltámadást. A vallásosságuk csak külsőségekben nyílvánult meg. Jó helyre fordultak a kérdésükkel, hogy kié lesz az asszony a feltámadáskor, akinek 7 férje is volt? Jézus válasza leforrázta őket. Isten mindig azt válaszolja, amire éppen szükségünk van. A saddúceusok zsákutcába kerültek. Több

A Szárdiszi gyülekezet | Jelenések 3, 1-6 |
Szárdisz az ókorban pompás város volt, ma egy romhalmaz. 500 m magas fennsíkra épült. Kelet és nyugat találkozott itt. Itt vertek először arany és ezüst érméket. Pál apostol hozta ide az evangéliumot. Jézus szeme látta az akkori szárdiszi gyülekezetet is. Látta, hogy az a neved, hogy élsz. Jó ezt hallani. De jött a következő tagmondat, hogy halott vagy. Mind kevés, amit tettünk? Jézus jól lát mindent. Nekünk is szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Több

Csabai gondolat | Zsolt. 69:10 |
Jézus mellett sok minden lehet a szívünkben. A templom méltatlan lett az árusok miatt Jézus idejében. A gazdagodás lett a meghatározó, nem az Istennel való találkozás. Öröm, hogy élünk. Sok beteg van körülöttünk. Vannak, aki meghalnak. Hol van a tűz az életedben? A tűz melegít. Ha kiveszek a tűzből egy fadarabot, az elalszik. Nehéz egyedül, de ezért van a gyülekezet. Amikor együtt vagyunk, Jézus is itt van. Amikor imádkozunk, a szivünk felhevül, feltüzesedik. Több

Lukács 19:1-10 | Lukács 19:1-10 |
A korábbi csodák sokasága jelezte, hogy Isten országa elérkezett. Jerikó fontos kereskedelmi útvonalon feküdt, ahol sok adót be lehetett szedni. Zákeus volt a fő adószedö. A zsidók útálták. A függetlenségük elvesztésére emlékeztette őket. Zákeus útált, de gazdag ember volt. Sokszor több pénzt szedett be, mint kellett volna. Bármit megtehetett. Rengeteg pénze volt, de milyen áron? Nem tudta élvezni a gazdagságot. A pénz nem boldogít. Egyedül volt, kirekesztve. Jézus jött, és Zákeus látni akarta Őt. Több

Ezsdrás 9
Ez egy nagyon őszinte imádság volt, ami a bűnöket a nevén nevezte. A zsidók az idegen népekből vettek maguknak és fiaiknak feleséget, amit Isten tiltott. Isten nem akarta, hogy a szent mag felhíguljon, hiszen az idegen népek bálványimádók voltak. Isten nem akarta, hogy felhíguljon a szentség. Isten megígérte, ha hozzá ragaszkodnak, akkor Ő megáldja öket. Nem mindegy, mit engedsz be az életedbe. Isten szabadságot ígér. Ezsdrás a haját és a szakállát is tépte a rossz hír hallatán. Több