Sarolta

Lukács 7: 24-35
A történet a múlt vasárnapi szakasz folytatása… (24-28. versek) Miután Jézus Keresztelő János küldötteinek válaszol,az őt hallgatókhoz fordul néhány kérdéssel… Lehet, hogy a tömeg között volt, aki éppen azon „akadt fenn”, hogy hogyan kételkedhet János? Jézus kérdései megvilágítják, hogy szerinte kicsoda, és mekkora jelentőségű személy: „Szélingatta nádszálat akartatok látni?” Aki Jánost korábban hallgatta,tudhatta, hogy ő nem „szélingatta nádszál”. Elmondta Isten üzenetét akkor is, ha nem tetszett a hallgatóságának. Egyenesen, sokszor keményen, megalkuvás nélkül hirdette Isten beszédét. Több

Luk. 6:17-26
17 Azután lement velük,megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tengermelléki Tíruszból és Szidónból. 18 Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. 19 Az egész sokaság igyekezett megérinteni őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Miután Jézus a hegyen imádkozott és kiválasztotta legközelebbi tanítványait,egészen nagy területről tódult hozzá az emberek tömege: a követőin kívül sokan jöttek az ország déli részétől kezdve az északon fekvő pogány Tírusz és Szidon vidékéről, és a tenger mellől is. Több


Pálnak fontosak voltak azok,akikért Krisztus meghalt. Arra buzdította őket, hogy maradjanak meg Krisztusban. Pálnak az volt a legfontosabb, hogy Krisztushoz ragaszkodjanak. A Krisztussal való kapcsolat fontos. A bűneink választanak el Tőle. Ha elfogadom a bűnbocsánatot, örök életem van. Fontos, hogy ne vesszen el a Krisztussal való kapcsolat. Szükségünk van arra, hogy a Szentlélek élővé tegye nekünk az írásokat. Ha a Krisztussal való kapcsolat eltűnik, minden üressé válik. Egy kapcsolatot megtartani energiába kerül. Több

2 Mózes 22
​​​​​​​semmilyen

Mt. 11 25-27
A gyermekeknek Isten megadta,hogy megismerjék. Azok,akiktől a leginkább elvárható lett volna, hogy felismerjék Jézusban a Messiást, nem ismerték fel. Büszkeség és féltékenység volt bennük. Nem tudták megnyitni a szívüket. Fontos, hogy meglássuk, mi az ami miatt nem tudjuk átvenni Isten kincseit. Akik lenézettek voltak, felismerték, hogy Jézus Isten fia. Mindenkinek ugyanazok az információk álltak a rendelkezésükre, mégis nem mindenki ismerte fel Jézust. Jézus meg akarja magát mutatni Neked! Akik gyermeki lélekkel jönnek Jézushoz, megkapják a lelki kincseket. Több

Pasztorparty
1:22:40 áldáskérés,imádság

The Pastor Party