Advent 3

Igehirdető: Belá

Topics: #Advent

Dátum: December 11, 2016

uk. 1:26-56 A Zakariásnak megígért magzat már növekedett Erzsébet méhében. Zakariás és Erzsében Istent szolgálták,mégis sokáig nem volt gyermekük. Isten már az Ószövetségben megígérte Jézust. Ha Isten cselekszik valamit,Ő nem úgy teszi, mint ahogy mi gondoljuk. Máriának volt egy bizonysága: Erzsébet is fogant a vénségében. Amit Isten elgondolt, az úgy van. Istennek nincs lehetetlen. Mária alázattal fogadta Isten akaratát. Te tudod-e azt mondani, legyen úgy, ahogy Isten akarja? Isten jelenlétében betöltekezhetünk Szent Lélekkel. A hit ereje az ígéret beteljesedése. Éhezőknek enni ad. Teljesíti ígéretét. Mi megáldattunk Ábrahám magvában. Vannak-e ígéreteid Istentől? Istennek vannak még ígéretei a számunkra. Mi az üzenete Istennek ma a számodra? Ígéretünk van Istentől: a lehetetlen. A személyes életünkben és a gyülekezetben milyen ígéretünk van? Isten újat akar cselekedni. A kijelentést Isten Lelke erősíti meg. Mi az, amit nem látsz még? A félelem arra épít amit látsz és hallasz, a hit pedig azon alapul, hogy tudod mit ígért Isten.