Új Izráel

Igehirdető: Botond

Sorozat: Új

Dátum: November 5, 2017

Izráel számára megújulásra lenne szükség. Isten elküldte Jézust,aki Izráel népe közé jött. Jézus Izráel elveszettjeiért jött. Az,hogy valaki Izráel népéhez tartozik, nem jelenti azt, hogy ő Isten gyermeke szív szerint is. Izráel, mint nép nem ismerte fel Jézusban a Messiást. Ez utat engedett a nyugati világban az antiszemitizmusnak. Ma is úgy kell tekintenünk a zsidó népre, mint Isten kiválasztott népére. Az Ószövetségben sem volt mindig a zsidó nép bűntelen, Isten mégis a saját népének nevezte őket. Nem mondhatjuk, hogy az Újszövetségben az egyház lett Isten népe. Mi pogányok kegyelemből az új Izráelhez tartozunk. Hogyan lett Izráel az Isten népévé? Ábrahámnak Isten megígérte, hogy nagy néppé teszi. Ábrahám hitt Istennek, így lett Izráel ősatyja. Jábób Isten választottja volt, A Jabbók gázlójánál új emberré lett. Ő örökölte meg az Izráel nevet. Nekünk is hittel meg kell ragadnunk, hogy amit Isten mondott, az igaz. Mikor harcoltál így utoljára, hogy nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz engem? Szabadok vagyunk-e? Miért lett Izráel Isten népe? Azért, hogy áldás legyen. Jézus Izráel népéből származott. Test szerint zsidó volt. Ez a mi elhívásunk is, hogy áldás legyünk. Látják-e bennünk az élő Istent? Látják-e rajtad, hogy rajtad nem a bűn uralkodik? Hordozod-e a megváltás üzenetét? Amikor Izráel bálványokban kezdett hinni, elhajolt Istentől. Új szövetséget kötött velük Isten. Isten megígérte a megújulás lehetőségét. Isten a bűnbánó hívőnek új szívet ad. Gondold végig, hogy a Te szívedben új-e az a szövetség, amit veled kötött Isten?