Igehirdető: Balázs

Sorozat: János 3

Dátum: Augusztus 5, 2018

Mi az,amit közvetítünk a világnak? Tanítvánnyá tenni a világot - ez a küldetésünk. Mi az örömhír? Isten szeretete körbevesz minket. Isten szeretett gyermeke vagyok. Az életünk ellenségei: a bűn,a Sátán és a halál. Ezeket magunktól nem tudjuk legyőzni. Isten elküldte a Fiát, aki által helyreállhat a kapcsolatunk Istennel. Újra közösségbe léphetünk az Atyával. Jézus a Megváltó. Hogyan lesz mindez az enyém? Bizalmat kell adnom Istennek, hogy mindez rám is igaz. Visszahelyez minket Isten abba a megbecsülésbe, ahonnan kiestünk. Jézus az én Uram. Erről szól a megtérés. Isten az, aki előbb szeret. Jézus megígérte a Szentlelket, aki vezet minket. Jézust mindig tömegek követik? Nem. A 12 tanítvány kitart vele? Elküld minket az Úr evangélizálni, de azt nem mondja, hogy diadalmenet lesz. Ki a tanítvány? Barátja Jézusnak. Elég, ha olyan mint a mestere. Jézusban eljött Isten országa. A tanítványok minden nap Jézussal voltak. Együtt éltek vele, hallották a tanításait. Arra van elhívásunk, hogy Isten országát hordozzuk. Hogyan lehet tanítványként élni? Hagyom Istent, hogy elrendezze a dolgokat. Istennek értékes vagy! Isten szeretettje vagy. A tanítvány bizalommal van Isten iránt. A tanítvány nem akar mástól tanulni, csak a Mestertől. Meg kell tanulni csöndben lenni és várni Istenre. Amikor engedelmesek vagyunk, nem azt tesszük, amit elképzeltünk. Nála biztonságban van az életem. A Szentlélek jó irányba vezet. Nem hagy el soha. Tanítvánnyá válni harc. Jézus arra tanít, hogy vegyül fel a keresztet. Ez azt jelenti, nem magamnak élek, meg tudok bocsátani. A tanítványság azt jelenti, tanítható vagyok