A Pergamoni gyülekezet

Jelenések 2:12-17

Igehirdető: Balázs

Sorozat: A jelenések gyülekezetei

Topics:

Dátum: Január 16, 2022

A pergamoni gyülekezet dícséretet kapott, mert hűségesek voltak. Pergamonban 2 templom is hírdette, hogy ez a város a császárkultusz központja volt. Isten tisztában volt az üldöztetéssel, és a sajátjának nevezte a gyülekezetet. Meddig, és miért követem Jézust? Építem-e az Ő országát? A tévtanítás Isten ellen való. Moáb királya félt a zsióktól, és Bálámot kérte arra, hogy átkozza meg Izráelt. Később Bálám elárulta, hogy hogyan lehet elcsábítani a zsidó férfiakat, úgy, hogy elhívják őket a lakomákra. A nikolaiták pedig azt tanították, hogy ha meg vagy váltva, akkor Isten kegyelme mindennél erősebb, így ha vétkezel, Ő úgyis megbocsát. Ez is tévtanítás. Ebben a világban szellemi harcban állunk. Az ige kardja hathatós fegyver. Jézus az ige szavaival válaszolt a kísértőnek. Használjuk az ige kétélű kardját! Isten nem arra adja az ige kardját, hogy a testvérem ellen használjam. Bennem is nyomot hagy. Isten népe nehézségekkel küzd. Jézusban szabadok vagyunk! Jézus hív magához! Az újrakezdéshez az erőt Ő adja. A győzelmünk Jézusban van!