Lukács 21, 20-38

Lukács 21, 20-38

Igehirdető: Botond

Sorozat: Lukács

Topics: #LOTR

Dátum: Április 10, 2022

Ez a szakasz a kis apokalipszis. Lukács a görögögnek írta az evangéliumát, így egy kicsit egyszerűbben fogalmaz, mint a többi evangélista. Mik az idők jelei? Mit üzen nekünk ebből Isten? Körülöttünk forr a világ. Apokaliptikus, ami Ukrajnában történik. Hiába tudjuk a menetrendet, ettől még nem jutunk el Budapestre. Nem a menetrendet kell megtanulnunk, hanem fönt kell lennünk azon a vonaton, ami célba visz. Mit üzen Isten? Mi volt Jézus célja ezzel a beszéddel? Kik voltak a hallgatók? A tanítványok. Jézus célja az volt, hogy felkészítse a tanítványokat a későbbi nehéz időkre. Mit jelent felkészülni? Ne féljenek, legyenek készen, és legyenek bátrak! Kegyetlen idők következnek. Jézus beszéde Jeruzsálem Nabukodonozor általi elfoglalására emlékeztetett. Elképzelhetetlen volt, hogy ez mégegyszer megtörténhet. A történelem kegyetlenül alakul. Mindenkit érinthet. A hívőknek minden lehetséges, de az is előfordulhat, hogy belekerülnek, de ne féljetek! Inkább örüljetek! Közeledik a megváltásotok! A megváltás több annál, mint hogy örök életünk van. Mi is föltámadunk. A tesünknek is szüksége van megváltásra. Új testben támadunk fel. Ne féljetek. Örüljetek! Tudom, hogy örök életem van. Hogyan viszonyult Jézus Júdáshoz? Úgy, hogy a tanítványok észre sem vették, hogy ki az, aki el fogja árulni Jézust. Pedig Jézus kezdettől fogva tudta, hogy ki fogja elárulni. Kötelesek vagyunk segíteni a szenvedőknek. Örvendezzetek, hogy meg vagytok váltva, de ne feledkezzetek meg a szenvedőkről. Legyetek készen! Ez nem azt jelenti, hogy állandóan síkáljuk magunkat, hogy tiszták legyünk. Ne kössenek minket az anyagi javak. Mit vinnél magaddal, ha hirtelen kellene elmenned? Ne kötődjetek túlsá./crogosan ehhez a világhoz! Ne nehezedjék el a szívetek a megélhetés gondjaitól! Ne aggódjunk, ne legyen keserű a szívünk! Légy szabad attól, amid van, és attól is, amid nincs! Jézus az Úr. Jézus győzött, és gyöztesként fog visszajönni. Akkor majd igazságot szolgáltat. Amikor vissza jön, mindent újjá tesz! Ott leszünk Vele. Apokaliptikus időkben élünk. Nekünk is azt üzeni: Ne féljetek, örüljetek, legyetek készen, azaz szabadok. Bátorodjék a szívetek! Jézus az Úr!