Lukács 22, 46-62

Lukács 22, 46-62

Igehirdető: Marti

Sorozat: Lukács

Topics:

Dátum: Május 8, 2022

Júdás csókkal árulta el Jézust. Tudjuk, hogy Jézusnak meg kellett halnia, ez azonban nem menti fel Júdást, nem csökkenti a felelősségét. Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni. Mégis közel engedte magához, nem zavarta el magától. Jézus Júdásnak is megmosta a lábát, ugyanúgy, mint a többi tanítványnak. Júdás egyike volt a 12 tanítványnak. A legszűkebb körhöz tartozott. Mégis elárulta Jézust. Engem ez mélyen elgondolkodtat, hogy Jézus közelében is lehet az ember képmutató. Júdás a többi tanítvány elől sokáig el tudta rejteni, hogy ő az áruló, de Jézust nem tudta megtéveszteni. Jézus tudta kicsoda Júdás. Jézus tudja azt is, hogy Te ki vagy. A testvérek előtt lehet, hogy nagyszerű hívőnek látszol, de Jézus ismer Téged igazán. Tudja, hogy mi lakik a szívedben.

Könnyen pálcát törünk Péter fölött. Úgy gondoljuk, mi különbek vagyunk. Pedig Péter szerette az Urat. Amikor megjelentek azok, akik elfogták Jézust, Péter kardot rántott. És le is vágta a főpap szolgájának jobb fülét. Jézus megérintette és meggyógyította a főpap szolgáját. Milyen furcsa, hogy Jézus csodát tett, de mintha észre se vették volna a csodát azok, akik Jézus elfogására jöttek. Csoda történt, de ez semmit sem változtatott a főpapok, a templomőrség vezetőinek és a véneknek a hozzáállásán. Jézus nem ellenkezett, hagyta, hogy elfogják.

Mi vezetett Péter tagadásához? Péter túlságosan magabiztos volt. Különbnek tartotta magát másoknál. Hiányzott belőle az alázat. Péter az utolsó vacsora után bizonygatta, hogy kész Jézussal börtönbe, sőt még halálba is menni. És ezt komolyan is gondolta. Azt azonban maga sem tudta, hogy mi van a szíve legmélyén. Most azonban a nagy szavak, csak szavak maradtak. Nem tudta tettekkel is bizonyítani azt, amit mondott, hanem háromszor is letagadta, hogy egyáltalán ismeri Jézust. Péter pedig három évig Jézussal járt. Hallgatta a tanításait, és látta a csodáit. Most mégis megtagadta Őt. Péter látta, hogy Jézus járt a vízen, látta, hogy lecsendesíti a háborgó tengert. Péter ott volt, amikor Jézus kihívta a halott Lázárt a sírból, és együtt volt Jézussal a megdicsőülés hegyén is. Most pedig azt mondta, hogy semmi köze nincs Jézushoz! Hogyan lehetséges ez?

Péter korábban csak a hatalmas Urat ismerte Jézusban, aki előtt semmi sem lehetetlen. Aki csak szól, és nagy dolgok történnek. Igaz ugyan, hogy Jézus előre megmondta, hogy neki szenvednie kell, és meg kell halnia, de Péter nem ismerte még eddig a szenvedő Messiást. Péter valószínűleg össze volt zavarodva. Nem értette miért történik mindez Jézussal. Te ismered-e a szenvedő Messiást, aki érted, helyetted szenvedett? És váratlanul érintette Pétert, hogy azt mondták neki, hogy ő is Jézussal volt. Nem volt felkészülve erre. Félt megmondani, hogy így van. Lehet, hogy időnként mi is félünk attól, hogy kinevetnek, ha megtudják, hogy Jézushoz tartozunk. Legyen ez figyelmeztetés a számunkra. Még egy olyan ember is meginoghat, akiről nem is gondolnánk, akinek erős a hite, és odaadóan szolgálja az Urat. Ne bízzuk el hát magunkat!

A többi tanítvány mind elfutott. Csak János és Péter követték Jézust még a főpap udvarába is. Azt olvastuk, hogy Péter csak távolról követte Jézust a főpap házába. Nem elég csak távolról követni Jézust. Hozzá közel kell lenni! Aki csak távolról akarja követni Jézust, úgy, hogy mások ne vegyék észre, az már meg is tagadta Őt legbelül. És csak idő kérdése, hogy ez nyíltan is megtörténjen.

Péter leült melegedni a tűzhöz Jézus ellenségei közé. Mit keres Jézus tanítványa az idegen tűznél? Te se menj idegen tűzhöz melegedni azt gondolván, hogy a hited mindent kibír! A sátán ismeri a gyenge pontjaidat. Ott kísért, ahol a legkönnyebben célt ér. Annak örül igazán, ha Krisztus követőjét tagadásra bírhatja. Jézust az tudja megtagadni, aki ismeri Őt.

Nem csak úgy tagadhatjuk meg Jézust, hogy kimondjuk, hogy nem ismerjük Őt. Megtagadhatjuk Jézust a hallgatásunkkal is, vagy ha úgy élünk, ami nem méltó Hozzá. Azzal is megtagadjuk Jézust, ha az életünk nem azt hirdeti, hogy Ő él és ma is hatalmas Úr!

Jézus tudta előre, hogy Péter meg fogja tagadni Őt. Mégis elhívta, hogy tanítványa legyen és nem küldte el a tanítványai közül. Sőt még most sem küldi el. Micsoda kegyelem! Jézus miközben vallatták, kereste Péter tekintetét. Amikor találkozott a tekintetük egy pillanatra, Péternek eszébe jutott, amit este mondott neki Jézus. Lehet, hogy akkor sértőnek érezte Jézus szavait, most azonban összetört. Péter, a kemény halász-ember sírni kezdett, mert most meglátta, hogy milyen is ő valójában. Most döbbent rá arra, hogy fogadkozni tud, de valójában gyáva. Péter meglátta, hogy Jézusnak miatta is meg kell halnia, hogy ő is azok közé tartozik, akik Jézust a keresztre juttatták! Itt Péter már nem hősködik, hanem kész elfogadni Jézus bocsánatát. Most döbbent rá arra is, hogy Jézus tudta már korábban, hogy ő ilyen. És mégis elhívta és szereti. Jézus tekintetében nem érzett szemrehányást, hanem megbocsátást. És eszébe jutott az is, hogy Jézus azt mondta, hogy imádkozott érte.

Lehet, hogy először Te is sértőnek érzed, amikor Isten eléd tartja az ige tükrét, és azt mondja neked, hogy nem vagy őszinte, hogy hazug vagy. Aztán később, amikor találkozik a tekinteted Jézus tekintetével, akkor rájössz, hogy igaza van. Ha ezt belátod, és tudsz sírni az állapotod fölött, akkor ez már az új élet kezdete. Jézus nem akarja azt, hogy hazug maradj, hanem Ő meg akar változtatni, győztesnek akar látni. Nem attól vagyunk hívők, hogy soha nem vétkezünk, hanem attól, hogy Isten mindig hű marad hozzánk! Ha Jézushoz megyünk a bűneink súlya alatt megtörve, Ő kész megbocsátani nekünk. Ha átéljük a bűnbocsánatot, utána válunk igazán használható eszközzé az Úr kezében!

Jézus azért jött, hogy változást hozzon, hogy megszabadítson. Jézus nem csak azt látta előre, hogy Péter meg fogja tagadni Őt, hanem azt is látta előre, hogy a tagadás után meg fog térni, meg fog változni. Az a Péter, aki itt megtagadta Urát, az élete végén kész volt vértanúhalált halni Krisztusért. Ekkora változást csak Jézus tud kimunkálni valakiben! Jézus benned is hatalmas változást akar véghezvinni, ha engeded! Jézus nem csak azt látja, hogy megint elbuktál, hanem azt is, ahogy kihoz belőle és helyreállít! Már most látja benned azt az igaz hívőt, akivé válhatsz az Ő kezében!

Vannak református templomok, melyek tetején kakas van, pl. Szegeden a Kálvin téri templom tetején is. A templom tetején a kakas arra figyelmeztet, hogy ne bízd el magad túlságosan! Ne légy olyan, mint Péter, aki fogadkozott, hogy kész meghalni is Jézusért, és utána pedig még azt is letagadja, hogy ismeri Őt. Lehet, hogy megtagadtad Te is az Urat, de megbántad, és Jézus megtisztított, és helyre állított kegyelemből. Mert Jézus kegyelme ilyen: akkor is szeret és hív magához, ha megtagadtad Őt. Fogadd hát el a kegyelmet, amit felkínál! Ne légy Krisztus-tagadó, hanem hitvalló hívő ember!

Kérdések:

Csak távolról követed Jézust, vagy egészen közel vagy hozzá?

Milyennek lát Jézus Téged, amikor rád néz?

Megismerted-e már a szenvedő Messiást, vagy még csak a hatalmas Urat ismered?