2 Krónikák 32, 1-8

2 Krónikák 32, 1-8

Igehirdető: Marti

Sorozat: Ezékiás

Topics:

Dátum: Október 23, 2022

2 Krónikák 32, 1-8

32 Ezek után a hűségesen véghezvitt dolgok után eljött Szanhérib asszír király, és betört Júdába. Ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándékkal, hogy elfoglalja azokat.
2 Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib betört, és Jeruzsálemet készül megtámadni,
3 tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel arról, hogy betömik a városon kívül levő forrásokat. Azok támogatták őt.
4 Sok nép gyűlt össze, betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön át folyt, mert ezt mondták: Miért találjanak az asszír királyok sok vizet, ha ideérnek?
5 Majd nekibátorodva, fölépíttette az egész várfalat, ahol sérült volt; megnagyobbította az őrtornyokat, építtetett kívül egy másik falat, és megerősítette a Millót Dávid városában. Csináltatott sok hajítófegyvert és pajzsot is.
6 A hadinép élére csapatparancsnokokat rendelt, azokat maga köré gyűjtötte a városkapu előtti téren, és szívhez szólóan így beszélt hozzájuk:
7 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele.
8 Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban. És megbátorodott a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának a beszédétől. Read full chapter

A hűségesen véghezvitt dolgok után eljött az ellenség és betört Júdába. Ha hűséges vagy az Úrhoz, akkor Téged is támadni fog az Ellenség, a Sátán. Nem bújhatsz el előle. Ostrom alá vesz, és el akarja foglalni azokat a területeket, amik az Úréi az életedben. Mit tettek a zsidók az ellenség támadásakor? Betömték a forrásokat, fölépítették a várfalat, ahol sérült volt, az őrtornyokat megnagyobbították, megerősítették a Millót és fegyvereket csináltak. Betömték a forrásokat, hogy az ellenség ne találjon vizet. Te se tápláld a bűnös gondolatokat, ne dédelgesd a titkos vágyakat! Vedd komolyan az ellenséget! Állj ellen neki! Ragaszkodj az Úrhoz! Lehet, hogy a Te várfalaidon is sok sérülés van. Lehet, hogy megbántott valaki, és nem tudsz megbocsátani neki. Lehet, hogy az őrtornyaidat is meg kell nagyobbítani. Lehet, hogy nagyon lerövidültek az Istennel töltött idők az életedben. Lehet, hogy csak futtából olvasod el a napi igét, és már rohansz is tovább. A Milló feltehetően egy megemelt földsánc lehetett Jeruzsálem északi oldalán. Lehet, hogy neked is meg kellene erősítened a Te Millódat, megnehezítve az Ellenség támadását. Lehet, hogy többet kellene hálát adnod mindazért a sok jóért, amit Istentől már eddig is kaptál. És ne feledkezz meg a fegyverekről sem. Vedd fel a hit pajzsát! A pajzs védelemre szolgál. Megvéd az ellenség tüzes nyilaitól. A hit ragaszkodik Istenhez, és az Ő igéjéhez. A hit megbízik mindabban, amit Isten ígért. Akkor is, ha már rég óta várja azok beteljesedését. Akkor is, ha a Sátán próbálja elbizonytalanítani. Aki a hit pajzsa mögé bújik, azt Isten átviszi a nehézségeken, és győzelemre segíti. Ne félj a harcoktól! Ne akarj kibújni előlük! Ne a láthatókra nézz, vagy a bajaidra! Bízz Istenben, aki a harcokban is veled van, és megsegít, ha kéred! És vedd fel a Lélek kardját is, ami az Isten beszéde! Ne tegyél hozzá semmit, és ne is vegyél el belőle semmit! Legyen a lábad előtt mécses Isten igéje! Engedd, hogy hatalma és ereje legyen az életedben!

Ne félj, és ne rettegj! Te nyilván nem az asszír királytól félsz, de jelen lehet a Te életedben is a félelem és az aggodalom. Lehet, hogy félsz valamilyen betegségtől, vagy az anyagi bizonytalanságtól. Lehet, hogy aggódsz amiatt, hogy érzed, hogy fogy az erőd. Lehet, hogy attól félsz, hogy magadra maradsz és nem lesz, aki törődne veled. De ne félj, mert a félelem elvakít! Ha félsz nem látod, miért lehetne hálát adnod! Ha félsz, akkor nagyobbnak látod a bajodat, mint amilyen valójában, mert a félelem rossz tanácsadó. Ne félj, hanem higgy Istenben! Ő nem hagy magadra soha, hanem gondoskodik rólad!

Egy festőnek a békességet kellett megfestenie. Több témával is próbálkozott. Festett egy hajót a tengeren szélcsendben. De a kép a szemétben landolt, mert túl unalmasnak találta. Ez után fehér téli táj következett, de ezt sem találta megfelelőnek. A legelő birkanyáj sem nyerte el a tetszését. Aztán hirtelen sötét felhők gyülekeztek, és éppen kitört a vihar. Szélvész tombolt, dörgött és villámlott. A festő meglátta az ablakból, hogy egy kismadár az egyik fa belső ágán a viharra ügyet sem vetve néha elszundít, néha csiripelget, teljes békességben. Hát ez a békesség! Ha körülötted tombol a vihar, Te mégis békességben tudsz lenni, mert a szívedben Isten békessége van! Hiszen, ha Isten veled van, akkor nincs mitől félned!

Dánielt bedobták az oroszlánok közé, Sidrákot, Misákot és Abednégót pedig a tüzes kemencébe. De nekik békességük volt, és ott sem voltak egyedül, ott sem kellett félniük. Isten velük volt, és csodálatosan kiszabadította őket.

Ezékiás, amikor az asszír király betört Júdába, szívhez szólóan beszélt a hadinéphez és bátorította őket. Ezzel a mondattal, hogy „velünk többen vannak, mint ővele” találkozhattunk már máshol. A 2 Királyok 6. fejezetében olvashatjuk, hogy Elizeus próféta azért imádkozott, hogy nyissa meg az Úr a szolgája szemét, hogy ő is lássa, hogy többen vannak velük, mint ővelük, amikor Arám királya egy egész sereget küldött, hogy elfogják Elizeust. És a szolga meglátta a mennyei seregek sokaságát Elizeus körül. Korábban csak azokat a szekereket és lovakat látta a város körül, amik Elizeus elfogására jöttek, és félelmében összeszorult a szíve. Korábban csak a láthatókat látta a szolga, de miután megnyílt a szeme, látta a láthatatlant is. Meglátta, hogy nincs mitől félnie, mert többen vannak velük, mint ellenük. Te csak azt látod, amit a szemeddel látsz, vagy látod azt is, ami a szemnek láthatatlan? Ha nem látod a láthatatlant, akkor kérjed az Úrtól, hogy nyissa meg a szemedet. Te csak a láthatókat veszed komolyan, vagy komolyan veszed a láthatatlant is? Csak azt látod, hogy hányan vannak ellened, vagy azt is látod, hogy hányan vannak veled, hányan vannak melletted? Aki Istenhez tartozik, annak nem kell félnie a láthatóktól, hiszen állandó, szoros kapcsolatban van Istennel, Isten kijelenti magát neki, és hallja az Úr hangját. Bízik Istenben a nehézségek között is, mert tudja, hogy biztosan cselekedni fog az életében. Meg tud bocsátani, mert ő is bocsánatot nyert! Nincs egyedül a harcaiban! A hívő ember sem mentes a gondoktól és a problémáktól, de Isten ezek között is vele van. Akinek megnyílt a szeme és látja a mennyei seregek sokaságát is, annak elszáll minden félelme és szorongása!

Tudsz-e imádkozni azokért, akik csak azt látják, ami a földi szemnek látható? Szoktál-e imádkozni azért, hogy Isten nyissa meg a szemüket a láthatatlan dolgokra?

Ábrahámnak Isten nagyon sok utódot ígért. Közeledett már a 100. születésnapja, és még mindig nem volt egyetlen gyermeke sem. Ábrahám mégis szilárdan hitte, hogy úgy lesz, ahogy Isten korábban megígérte neki. És Isten beteljesítette ezt az ígéretét is a maga idejében. Ábrahám sem a láthatókra nézett, hanem látta még a láthatatlant is.

Dávid sem Góliát hatalmas termetére nézett, hanem látta azt is, ami a szemnek láthatatlan és fényes győzelmet aratott.

Megtapasztaltad-e már, hogy veled többen vannak, mint ellened? Átélted-e már, hogy veled van az Úr minden nap a kis dolgokban és a nagyobbakban egyaránt?

A hívő ember megtapasztalja, hogy a hétköznapokban sincs egyedül. Nem régen időre mentem valahova busszal, mert éppen esett az eső, és nem akartam elázni biciklivel. Nem szoktam sűrűn busszal arra járni, de tudtam, hogy az 5-ös vagy a 9-es trolival tudok oda eljutni. Álltam a buszmegállóban, és a 9-es jött előbb. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de nem száltam fel rá, hanem megvártam inkább az 5-öst. Később tudtam meg, hogy a 9-es útvonala megváltozott, és az nem jó helyre vitt volna, és azzal így nem értem volna oda időben. Ez igazán apróság, de nekem mégis olyan hála töltötte el a szívemet, amikor tudatosult bennem, hogy az Úr velem volt és megsegített, hogy ne késsek el.

Szeptember végén írtam a középiskolai kémia tanáromnak, hogy felköszöntsem a névnapjára. Azt az igét küldtem neki a 2 Tim 4,17-ből, hogy „De az Úr mellém állt és megerősített,” Azt írta vissza, hogy ez az ige most különösen is aktuális a számára. Nem régen jött ki a klinikáról, ahol nyolc nap alatt több injekciót és infúziót kapott, mint egész életében eddig. Köszönte az igét, mert az hozzájárult a hite erősítéséhez. Ez is apróság, de nekem mégis olyan jó volt azt látni, hogy az Úr tudta, hogy mire van szüksége a volt tanáromnak.

Az Úr azt is tudja, hogy Neked éppen most mire van szükséged. Tudja, milyen harcaid vannak. Tudja mitől félsz, mi miatt vagy nyugtalan. És azt mondja neked: Ne félj, mert többen vannak veled, mint ellened! Engedd, hogy Isten beszéde leleplezzen, megtisztítson, helyreállítson és megvígasztaljon!

Kérdések:

  • Csak a láthatókat látod, vagy látod a láthatatlant is?
  • Miben tapasztaltad meg, hogy az Úr veled volt a harcaidban és megsegített?
  • Átélted-e már, hogy reménytelennek tűnő helyzetből is kihozott az Úr?