Advent 1

Lukács 1, 5-26

Igehirdető: Andy

Sorozat: Advent

Topics:

Dátum: November 27, 2022

Együtt érezhetünk Zakariással. Igen sokat vártak Jánosra. Pedig igazak voltak mind a ketten, Zakariás is és a felesége is. Az utolsó próféta 400 évvel korábban jelent meg. Hogyan folytatták az imádkozást 400 évig? Hogyan tudnánk úgy alakítani a rituáléinkat, hogy segítsen nekünk? Hagyjuk-e Istent működni? Isten a Biblián keresztül tud szólni hozzánk. Személyes kapcsolatunk lehet Istennel. Amikor együtt vagyunk, teret adunk Istennek, hogy munkálkodjon.

Zakariáséknak nehéz lehetett kitartani. Bíztak Istenben, annak ellenére, hogy nem láttak csodát. Emlékezzünk vissza arra, hogy mit tett értünk Isten. Fontos, hogy hogyan élünk. Ez számít Istennek. Bátorítsuk egymást! Olyan rituáléjaink legyenek, amelyek helyet adnak Istennek! Isten irgalmasan működik. Isten meghallgatta Zakariás könyörgését. Isten meghallgatja az én imádságomat is. Isten hatalmas, mégis meghallgatja imáinkat. Isten szerető isten. Az angyal úgy beszélt Zakariáshoz, hogy ő megértette. Zakariás nem hitte el, amit az angyal mondott, ezért megnémult. Arra várunk, hogy Isten megjelenjen. Akik az Ószövetségben ellen álltak Istennek, meghaltak. Szükségünk van Jézusra. Jézus halála eltervezett halál volt, mert Ő szeret minket. Jézus él és uralkodik, és visszajön értünk.