Az út és az igazság

János 14, 5-11

Igehirdető: Balázs

Sorozat: Imádság

Topics: #fordítás

Dátum: Március 12, 2023

Jézus az út, az igazság, és az élet. Jézus az egyetlen út, aki elvezet minket az Atyához. Ő az, akin keresztül az életünk Istenhez juthat. A bűn céltévesztés. magunktól nem tudunk megoldást találni a bűnre. Senki nem képes váltságot adni a saját lelkéért. Nem tudunk győzni a bűn fölött. Egyedül Jézus tudja legyőzni a gonoszt. Máshogy nem juthatunk az Atyához, csak Jézuson keresztül. Más név nem adatott, ami által üdvözülhetnénk. Jézus az igazság. Az Atyáról egy valaki tud hitelesen beszélni. Nincs más, aki ennyire ismeri az Atyát. Jézus minden szava igaz. Jézus mindent elmond az Atyáról, amire szükségünk van. A Fiú mindent kijelent az Atyáról. Jézus az élő ige. Benne válik világossá, hogy az Atya azért küldte el Őt, hogy megmentse a világot. Nem elveszíteni akat, hanem irgalomban akar nekünk szolgálni. Jézus felvállalta, hogy meghal értünk. Meghalt, hogy az Ő engedelmessége által meghaljon a mi engedetlenségünk. Hogy eltörölje bűneinket. Amikor Jézus feltámadt, a bűn nem támadt fel. Jézus az élet. Azért jött, hogy életünk legyen. Az Atya ajándékot ad nekünk, új életet Jézusban, aki a Megváltónk. Adjuk át Neki az uralmat az életünk felett. A Szentlélek erőt ad, hogy új életet tudjunk élni. Jézus életének minden fontos mozzanatában imádkozott. Imádkozott, mielőtt elhívta a tanítványokat. Imádkozott, mielőtt prédikált. Imádkozott, mielőtt meghalt. Jézus és az Atya egyek. Jézus egy napot sem akart az Atya nélkül tölteni. Jézus erre hív minket is, hogy jobban megismerjük az Atyát. Új életünk van, ami az imádság által bontakozik ki. Jézus tanítványai nem voltak tökéletesek. Mégis Jézussal valami új kezdődött velük. Az Atya akar velünk találkozni. Magunktól nem tudnánk Hozzá jutni. Jézus elküldte a Szentlelket, hogy segítségünkre legyen.