91. zsoltár

91. zsoltár

Igehirdető: Botond

Sorozat: Nehezen érthető igék

Topics: #fordítás

Dátum: Március 24, 2024

Isten megőrzi az övéit, és velük van. Ez arra vonatkozik-e, hogy a minden-napi problémákban véd meg minket, vagy a Sátán áskálódásától? Földi módon, vagy spirituálisan értsük? Sokan úgy értelmezik, hogy aki megtért, azt nem érheti baj. Mások szerint pedig lesznek nyomorúságaink, de Isten velünk van ezekben. A Biblia különböző irodalmi műfajokat tartalmaz: elbeszélés, leírás, költészet, himnusz, unalmas nemzetség táblázat, példabeszédek, apokaliptikus irodalom, jogi szövegek, levelek. Mindent egyformán kell értelmezni és magyarázni? A 91. zsoltár vers, ének, líra, nem jogi szöveg, nem elbeszélés. Milyen költői eszközöket találunk benne? Hasonlat, metafora, megszemélyesítés, rímek, gondolat rímek, költői képek.

  1. és 2. vers: El tudjuk képzelni a Mindenható árnyékát? Hogyan kell értenünk? Ezeket a képeket spirituálisan kell értenünk? Automatikusan így értjük. Ez könnyen érthető.
  2. és 4. vers: Megment a madarász csapdájától. Kire leselkedik a madarász csapdája közülünk? A madarász csapdája lehet háló, vagy olyan kitámasztott kosár, ami alá élelmet tesznek, vagy hurok. Nem szó szerint kell érteni. Hogyan kell érteni a “pusztító dögvész”-t, amit nem tudunk kontrolálni, szó szerint vagy átvitt értelemben? Tollával betakar: Nem betű szerint kell értenünk, képszerű: ahogy védi a madár a fiókáit, úgy véd minket Isten.
  3. és 6. vers: Nem kell félni. Ne félj, mert én veled vagyok! Valós veszélyt fogalmaz meg a zsoltáros. Van, akit Isten megment, mások meghalnak. A héber nem szóvégi rímeket használ, hanem gondolat rímeket. Ezek azonos dolgokat, vagy ellentétes dolgokat mondhatnak, illetve egymás mellett van két gondolat, és ebből egy harmadikat mond. Az 5. vers kétszer mondja ugyanazt, de van benne ellentét is: az éjjel és a nappal. Ezekkel a gondolatokkal elmélyíti az üzenetet, hogy nem kell félned. Ezek a képek reálisak. Amikor ránk tör valami elemi félelem, bátoríthatjuk magunkat ezzel a zsoltárral, hogy nem kell félni.
  4. vers: Költői kép, háborús kép. Akik a fronton mennek előre, és a barátaik hullanak el mellettük, ehhez képest az éjszakai félelem semmi. Még ilyenkor is bízhatunk Istenben.
  5. vers: Ha a hitetlenek sikeresek, ne keseredjünk meg ezen.
  6. és 10. vers: gondolati rím.
  7. és 12. vers: Ezzel kísértette meg a Sátán Jézust: vesd le magad, úgysem ütöd meg magad. Néha a szó szerinti értelmezés a Sátán értelmezése.
  8. vers: A legnagyobb félelmekben is győzhetünk! 14., 15. és 16. vers: Ez a csúcspont, ami összefoglalja az egész lényegét. Isten meghallgat, és velünk van. Ha nyomorúságba kerülünk, és kikerülünk belőle, ez akkor is vígasztal. A hosszú élet örök életet is jelent. Nem csak ezen a földön van velünk az Isten, hanem az örök életben is Jézussal leszünk. Engedjük, hogy a Szentlélek a Bibliát ránk alkalmazza! Lehet, hogy nem leszek beteg, de az is lehet, hogy beteg leszek, de nem kell félnem, mert velem van az Úr és meggyógyulok, vagy örökké az Úrral leszek. Engedjük, hogy a Szentlélek alakalmazza ránk az igét úgy, ahogy Ő akarja. Isten velünk van bármely körülmény között is!