A Szentlélek ígérete az Ószövetségben

Ján. 8,3

Igehirdető: Botond

Sorozat: A Szentlélek

Topics: #fordítás

Dátum: Április 14, 2024

A különböző felekezetek ugyanazt tanítják a Szentháromságról, mint mi, mert akik nem tanítanak erről semmit, azokat nem tekintjük kersztényeknek. A Magyar Unitárius Egyház nem hisz a Szentháromságban, de a keresztény gyökereik miatt a keresztények közé sorolják őket. A görögben a szél és a lélek ugyanaz a szó. A szél személytelen erő. Ezért nem tudnak sokan mit kezdeni a Szentlélekkel. Ha a Szentlélek nem személy, akkor nincs értelme a Szentháromságnak. A Szentlélek személy, értelemmel rendelkezik, cselekszik. A legnagyobb munkája, hogy megvilágosít, Jézust dicsőiti, megtérésre vezet. Jelenvalóvá teszi Jézust. Jézus felment a mennybe, de Szentlelke által itt van közöttünk. Az Atya jobbján van, de a Szentlélek által bennünk él. Jézust dicsőiti. A Szentlélek által dicsőitjük Jézust. Ha a szívünk kimarad, az üres. Ha átitat a Szentlélek, az az igazi dicsőités. Egy kolostorban a barátok dicsőitették Jézust. Betévedt közéjük egy barát, akinek a fülét bántotta a dicsőités, mert ő nagyon gyönyörűen tudott énekelni. Megkérték, hogy maradjon köztük és énekeljen. Eltelt néhány hét. Az apátnak megjelent álomban az Úr és megkérdezte tőle, hogy miért nem hall mostanában semmit? Mert a gyönyörű éneklésben nem volt ott a Szentlélek. A Szentlélek énekel benned, és dicsőiti Jézust. Sokan nem veszik észre a Szentlélek munkáját. A szentlélek még a kocsmában is munkálkodik, amikor valaki ott meg akar változni. Kivülről ez nem látható. Ha a Szentlélek munkálkodik, akkor változás történik. Egy lelkipásztor szaladt az utcán a kocsmába, mert várta ott valaki. A Szentléleknek van értelme. A bölcsesség és az értelem lelke. Isten mélységeit vizsgálja. Időnként úgy gondoljuk, ismerjük Istent, pedig nem. Szükségünk van arra, hogy a Szentlélek megmutassa, milyen Isten. A Szentléleknek érzelmei is vannak. Pál figyelmeztet, hogy ne szomorírsuk meg. Ilyenkor visszavonul, és nem értjük mit szól Isten és szabályok alapján akarunk élni. A Szentléleknek akarata is van. A szél arra fúj, amerre akar. A kegyelmi ajándékokat is a Szentlélek osztogatja, úgy, ahogy akarja. Vágyakozzál az ajándékokra, de azt kapod, amit a Szentlélek ad. Isten együtt munkálkodik a Szentháromsággal. Isten lelke lebegett a vizek felett. Károli szerint Isten lelke táplálta a vizeket, úgy ahogy a sas lebeg a fiókái fölött, és óvja őket. A Szentlélek a Szentháromság személyeivel együtt munkálkodik. Ott van Krisztus testté lételében. Isten azt akarta, hogy a Fia elöjjön erre a földre. Kiválasztotta Máriát. Ki Jézus apja? Jézusnak, mint embernek nincsen apja. Isten csodája történt. Az Atya öröktől fogva Atyja a Fiunak. Krisztus áldozatában is jelen volt a Szentháromság és a feltámadásban is. A Szentháromság személyei együtt vannak. Ha megismerted Jézust, akkor ismered az Atyát és a Szentlelket is. Nem lehet szétválasztani Őket. Úgy jutottunk hitre, hogy munkálkodott bennünk a Szentlélek. Magunktől képtelenek lettünk volna erre. De a Szentlélek megváltoztat és megszentel. Ez kegyelem. Mások meglátják bennünk Krisztust. Vezetést veszünk Általa. Ez titok, hogy hogyan történik. Szólhat álomban vagy próféciában. Részesülhetünk a Szentlélek keresztségben, hogy Jézus tanui legyünk, ne ügyvédei.