A Szentlélek ígérete az Ószövetségben

Luk. 11, 9-13

Igehirdető: Máté

Sorozat: A Szentlélek

Topics: #fordítás

Dátum: Április 28, 2024

A Istentől való kérésről olvastunk, és egy ajándékról, aminek az árát Jézus kifizette a kereszten. Ami itt előfordul a szövegben, az könyörögve kéregetést jelent. Egy szükségletért való könyörgést. Szükségünk van az Úrra. Szükségünk van a közösségre, az Úrral való személyes kapcsolatra. Az apa és a gyermek kapcsolathoz hasonlítja a Vele való kapcsolatot. Az alap a szeretet és a bizalom. Jézus fontosnak tartotta elmondani, hogy kérjünk Tőle. Sokszor nehéz bizalommal lenni Felé. Istentől eltávolodott világban élünk. Meg kell őríznünk a bizalmat. Van, hogy nem merünk Jézushoz fordulni, nem nézzük ki belőle, hogy Ő önzetlen. Isten szerető Apa. Ez mindig igaz. Még egy földi apa is tud gondoskodni a gyermeke szükségleteiről. Sokszor nem így gondolunk Istenre. Azt gondoljuk, hogy Isten elvárja, hogy tökéletesek legyünk. Nem merünk Hozzá fordulni bizalommal. Jézus arra bátorít, hogy kérjünk. Ha visszaemlékezünk Isten szeretetére az életünkben, akkor bátorítani tudjuk egymást. Új életünk van.Tudjuk, mit tett értünk Jézus. Ott van velünk a jelenlétével, amikor kijelenti magát a Szentlélek. A Szentlélek ereje az éleünkben ma is teljes lehet. Kérjük Őt! Megújulást akar adni. Bármikor elérhető a Szentlélekkel való közösség. Bizalommal kérhetjük az Atyától. Te is kiválasztott vagy. Tudjuk-e ezt a szívünk mélyéből? Nem baj, ha gyengék vagyunk. De van Szabadítónk! Nem kárhoztat minket. A Sátán hazudik, hogy nem vagy elég jó, a bűnödre nincs bocsánat, Isten nem tud rajtad segíteni. Sehol nincs ilyen a Bibliában. Isten nem ilyen. Isten meg tud áldani. Isten szeretete változatlan. Mindaz, aki kér kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Az kap, aki kér. Az Úrhoz kell fordulnunk. Az Úrnak ez elég. Jób szinte mindent elveszített. Ami a szívében volt, azt őszintén elmondta az Úrnak. Isten megjutalmazta. Erőssége volt az őszinteség. Példa lett a barátai előtt. Isten tudja, hogy gyenge vagyok, nem haragszik ezért. Legyen hited Hozzá fordulni, és kérni Tőle! Soha nem utasítja el azt, aki közeledik Hozzá. Ha megteszed ezt a lépést, akkor bizalom támad benned. Ne mondjunk le Isten hatalmáról és erejéről az életünkben! Közelebb van hozzánk Isten, mint gondoljuk. Szeret minket. Adja a Szentlelkét mindenkinek, aki kéri Tőle.