János

luke 3:1-20

Igehirdető: Marti

Dátum: Január 12, 2020

Lukács pontosan leírta,hogy mikor jött el János, ki volt az uralkodó és kik voltak a főpapok. Ezzel azt akarta Lukács alátámasztani, hogy hiteles, amit leír.

Szólt az Úr Jánoshoz a pusztában,és ő elindult és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. A puszta barátságtalan, kietlen és kopár. Nincs semmi a pusztában, ami elvonná az ember figyelmét. A puszta éppen ezért alkalmas hely az Istennel való találkozásra. A pusztában meghallgatta Isten Izmáel kiáltását, és megnyitotta az anyja Hágár szemét, aki meglátott egy vízforrást, és inni tudott adni a gyermekének. Izráel népét 40 esztendőn át hordozta Isten a pusztában, mannával táplálta őket, előttük járt nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban. Hajlandó vagy-e kimenni a pusztába, hogy találkozhass Istennel? Van-e olyan hely az életedben, ahol semmi nem vonja el a figyelmedet Istenről? Ahol csak Istenre tudsz figyelni? Ahol meghallgatja az imáidat? Ahol táplál mannával?

János az Úr szavára indult el. Az Úr szólt hozzá. Te meghallod-e az Úr szavát? Meghallod-e,ha üzenetet bíz rád? És engedelmesen tovább adod-e az Úr üzenetét?

A megtérésről beszélni ma sem idejét múlt. A bűnbocsánatra ma is szükségük van az embereknek. Akinek a bűnei megbocsáttattak,az boldog ember. Akinek pedig nincsenek megbocsátva a bűnei, lehet gazdag, sikeres, mégsem lehet igazán boldog.

„Készítsétek el az Úr útját,tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává:” Ha jön az Úr, akkor legyen a görbe út egyenessé. Mit jelent ez? Melyikönknek nem volt még görbe útja, amikor nem egyenesen járt el? Ha az Urat várjuk, akkor a görbe legyen egyenessé! Mit jelent minden hegyet és halmot elhordani? Pl. azt, hogy ha túl nagyra tartom magamat, akkor csak akadály vagyok. Mit jelenthet a szakadék feltöltése, mikor van erre szükség? Ha úgy gondolom, hogy én nem vagyok jó arra, hogy az Úrnak szolgáljak, mert nincsen mondjuk jó hangom. Én nem tudom a Te életedben mi a görbe út, a szakadék vagy a hegy, de az Úr tudja. És azt üzeni: Készítsd az Ő útját!

Jánoshoz sokféle ember ment ki a pusztába. Voltak olyanok,akik őszintén meg akartak térni, de voltak olyanok is, akik csak kíváncsiságból mentek. János ezeknek mondta: „Viperák fajzata!” Kemény beszéd ez. János nem magához szerette volna dédelgetni őket, hanem azt szerette volna, ha megtérnek. Azért használt kemény szavakat, hogy fölébressze őket. János kiáltó szó volt. Nekünk is ez a küldetésünk, hogy kiáltó szó legyünk. Ha a halk, szelíd hangot nem hallják meg, akkor kiáltani kell! Kiáltani akkor szoktunk, ha baj van. Ha a bűneid nincsennek megbocsátva, bajban vagy. Tudsz-e kiáltó szó lenni a családodban, a környezetedben?

Akik az mondják: Ábrahám a mi atyánk,azok meg vannak magukkal elégedve. Úgy gondolják, velük minden rendben van. Nekik nincsenek bűneik, nincs szükségük megtérésre. Nem veszik észre, hogy a fejsze már ott van a fák gyökerén. Ha egy fát a gyökerénél vágunk ki, akkor már nincs remény a számára, nem fog kihajtani többé. Ha a törzsénél, akkor még kihajthat. János azt mondta, a gyökerek már látszanak, a fejsze pedig már fel van emelve, kegyelem, hogy még nem sújtott le. Itt az idő a megtérésre. Ha nem terem gyümölcsöket az életed, hiába hivatkozol arra, hogy kitől származol. A gyümölcsöket nem pótolja a családfa. Csak a szerető, irgalmas Urat ismered, vagy azt is, aki, ha kell felemeli a fejszét, hogy lesújtson? Most még itt van a kegyelem ideje, most még jöhetsz az Úrhoz, és bocsánatot nyerhetsz, de a kegyelmi idő egyszer lezárul.

A sokaság kérdésére,hogy mit tegyünk, János azt válaszolta, hogy „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs,” - olvastuk. Az Úrnak való engedelmességnek tehát tettekben is meg kell nyilvánulni az életünkben. Az Úrnak való engedelmesség nálad csak szavakban áll, vagy tettekben is? Csak szavakkal mondani nem elég, úgy is kell cselekedni. Ha van két ruhám, adjam oda az egyiket annak, akinek nincs. De melyiket adjam oda? A régebbit, vagy az újat? Ha le tudok mondani valamiről, amit én is szeretnék, ha örömmel tudok adni, akkor gazdag vagyok. Az az igazság, hogy nekünk nem csak két ruhánk van, hanem sokkal több. Fontos kérdés, hogy észrevesszük-e azokat, akik körülöttünk hiányt szenvednek valamiben, és tudunk-e úgy segíteni rajtuk, hogy nem várunk semmit viszonzásul? Odamentek Jánoshoz a vámszedők és a katonák azzal a kérdéssel,hogy mit cselekedjenek? Ezek az emberek kemények és határozottak voltak, nem voltak gyámoltalanok. Nem szerették őket, mert kifosztottak másokat és kegyetlenkedtek. János azt mondta nekik, csak annyit kérjetek, amennyit muszáj, és ne bántalmazzatok másokat. Ezek az emberek jó helyre mentek a kérdésükkel. Kaptak választ. Te hova mész a kérdéseiddel? Ha Istenhez, akkor jó helyen keresed a választ. Te is lehetsz olyan, mint János, akit megkérdeznek az emberek: Mit cselekedjek? Ha a Te életed kérdéseire Istennél már választ kaptál, akkor tudsz segíteni másoknak is eligazodni az élet viharjaiban. Ezek az emberek hallották az igét, és ez után kérdezték: Mit cselekedjem? Aki Isten igéjét hallgatja, vagy megkeményíti a szívét, vagy ezt kérdezi: Mit cselekedjem tehát? Pál is ezt kérdezte a damaszkuszi úton, amikor az Úrral találkozott (Apcsel. 22:10). És ezt kérdezték az első pünkösdkor is azok, akik hallgatták Péter prédikációját: mit cselekedjünk,… (Apcsel. 2:37). Te megkérdezted-e már az Úrtól: Mit cselekedjem? És kaptál-e választ?

Isten népe reménykedve várta a Messiás eljövetelét,ahogy a régi próféciák ígérték. Voltak, akik azt hitték Jánosról, hogy ő a Krisztus. Ő azonban nyíltan megmondta, hogy nem ő az, csak előtte küldetett. Lehet, hogy Téged is többre tartanak, mint aki valójában vagy. Ki tudod-e mondani őszintén: nem az vagyok, akinek gondoltok? Én nem vagyok tökéletes, de Jézus az. Bennem csalódhattok, de Jézusban soha!

Szép szolgálat volt a Jánosé,de nem volt könnyű. Készítenie kellett az Úr útját. Ami azt jelenti, hogy minden akadályt el kellett tüntetni az útból. Mik azok az akadályok, amik a Te életedben Jézus útjában vannak? János Jézusra mutatott. Nekünk is az a szolgálatunk, hogy Jézusra mutassunk. János alázatos volt. Annyira, hogy azt mondta, hogy arra sem méltó, hogy Jézus saruja szíját megoldja. Ez a rabszolgák feladata volt akkoriban. Mégis sokan megtértek a szolgálata nyomán. Ha alázatban jársz, az másokat megtérésre indít.

János vízzel keresztelt,de Jézus, aki utána jött, Szentlélekkel. Keresztelő Jánost nem ismerhettük személyesen, de Jézust igen! Találkozhatunk azzal a Jézussal, aki Szentlélekkel keresztel ma is. Találkoztál-e már Jézussal, Téged betöltött-e már a Lelkével?

János megintette Heródest bűnös életmódja miatt. János nem embereknek akart megfelelni. Nem volt megalkuvó. Heródes nem tért meg,hanem Jánost börtönbe csukatta. Ha kiállsz Isten törvénye mellett, lehet, hogy hátratételben lesz részed. De mégis megéri hűségesen megmaradni Isten mellett.

János azt mondta Jézusról,hogy szórólapát van a kezében és megtisztítja a szérüjét. Ma már nem így tisztítják a kicsépelt gabonát. Régen a fából készült szórólapát segítségével a szemeket széllel szemben a levegőbe dobálták. A nehezebb szemek messzebbre hullottak, a polyva pedig a szóróhoz közelebb vagy a szemek fölé esett. Ez az elválasztás annak alapján történt, hogy a szemek nehezebbek voltak, mint a polyva. A Te életed tartalommal teli-e, vagy túl könnyű?

Belsazár király mulatozása közben megjelent egy kéz a falon,és írt a falra. Az írás megfejtése az volt, hogy megmérettél a mérlegen, és hijjával találtattál. Engedd, hogy most mérlegre kerüljön az életed. Ha túl könnyűnek bizonyulnál, most még kérheted az Urat, hogy töltse meg tartalommal az életed. Ha az Úr ezt megteszi, akkor nem kell majd életed végén szégyenkezned. Ne felejtsd, a polyvát megégetik! Most még változtathatsz az életeden! Ne habozz hát!