Luk. 5:17-26

Topics:

Dátum: Március 1, 2020

A farizeusok azért mentek Jézushoz,hogy megvizsgálják a tanítását, hogy Istentől van-e vagy sem. Jézus a nép vezetőivel, a farizeusokkal és az írástudókkal a tanításai által akarta megértetni az üzenetét, az egyszerű emberekkel pedig inkább a csodái által. Jézusban itt Isten ereje nyilvánult meg, hogy gyógyítson. Jézus nem azért tett csodákat, hogy mutogassa öncélúan az erejét, hanem hogy bizonyítsa, hogy Ő a megígért Messiás! Ha Te Isten indításából cselekszel, akkor általad is megnyilvánulhat Isten ereje. Márk evangéliumából tudjuk, hogy ez a csoda Kapernaumban történt. Sok másik csodát is tett Jézus ebben a városban, pl. föltámasztotta Jairus lányát, megszabadította a démonoktól megszállott embert, meggyógyította a pogány százados szolgáját és Péter anyósát. Azt gondolnánk, hogy ahol ennyi csoda történt, ott biztosan hitre jutottak. Nos, voltak igaz hitű emberek Kapernaumban is, de nem mindenki lett hívő, azok közül sem, akik látták a csodákat. Bizonyára Te is láttad már az Úr egy-két csodáját a saját életedben vagy mások életében. Ott van-e benned az az élő hit most is, hogy az Úr ismét csodát tehet? Vagy úgy gondolod esetleg, hogy a csodák ideje lejárt, akkor amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor történtek csodák, de ma már nem? Egy súlyos beteget vittek Jézushoz. Teljesen magatehetetlen volt,ezért hordágyon vitték. Mozdulni sem tudott és beszélni sem. Csak feküdt, mint egy darab fa. Teljesen reménytelen volt a helyzete. Nem tudott dolgozni, nem tudta ellátni magát. Ki volt szolgáltatva másoknak. Segítségre szorult. Ha elvitték valahova, akkor ott volt, de ha nem, akkor otthon maradt. Nem tudunk erről az emberről sokat. Nem tudjuk hány éves volt. Nem tudjuk, hogy így született-e, vagy agyvérzés miatt bénult le. Még a nevét sem említi az ige. De nem is ezek a fontosak. Nem csupán ez a beteg volt tehetetlen, hanem azok is, akik Jézushoz vitték, hiszen ők nem tudtak rajta segíteni, nem tudták meggyógyítani. Te miben érzed a magad tehetetlenségét? Vidd oda Jézushoz! Lehet, hogy te is úgy érzed, itt már csak Jézus segíthet! És meglátod az Ő szabadítását! Nem tudjuk azt sem, hogy milyen kapcsolat volt a beteg ember és azok közt, akik Jézushoz vitték. Lehet, hogy csak ismerték valahonnan, vagy esetleg barátok, vagy rokonok lehettek? Nem tudjuk. De azt igen, hogy fontos volt a számukra ez az ember. Nem volt nekik mindegy, hogy hogyan alakul a további sorsa. Mivel ők nem tudtak rajta segíteni, odavitték Jézushoz, aki tudott. Vannak-e olyan emberek, akik fontosak a számodra? Látod-e a szükségeiket? Oda szoktad-e őket vinni imádságban Jézushoz? Csak megszokásból imádkozol másokért, vagy azzal a rendíthetetlen bizalommal viszed őket Isten elé, hogy tudod, neki hatalma van rajtuk segíteni? Négyen vitték a beteget. Egy valaki kevés lett volna. Ketten is csak nehezen tudták volna cipelni. Össze kellett dolgozniuk. Ha nem akarták ide-oda rángatni a beteget, akkor egyszerre kellett lépniük. Aki magasabb volt, apróbbakat kellett lépnie. Össze kellett dolgozniuk. Tudsz-e másokra figyelni? Tudsz-e alkalmazkodni hozzájuk? Elfogadod-e őket? Nem tudták Jézust megközelíteni a nagy tömeg miatt, de nem adták fel. Találékonyak voltak. Mert a szeretet találékony. Megbontották a ház tetejét, és leeresztették Jézus elé a beteget és letették

hordágyastul Jézus elé a középre. Nem aggódtak amiatt,hogy mit fog szólni a ház-tulajdonos. Ha esetleg ki kell fizetniük az okozott kárt, az sem számít, csak az volt a számukra a fontos, hogy a beteg meggyógyuljon. Mindenképpen segíteni szerettek volna. Lehet, hogy némelyek amiatt morgolódtak, hogy megzavarták az istentiszteletet. De ez sem számított. Ez akkor sem volt kis dolog. Felcipelték a beteget a háztetőre és kibontották a döngölt ház tetejét. Gondoljunk csak bele. Mit szólnánk, ha egyszer csak el kezdene itt hullani a vakolat, meg deszka darabok és gerendák? Mit szólnánk ma ahhoz, ha valaki ilyet tenne? Felháborodnánk? Pattanásig feszült volt a helyzet. Akik ismerték már közelebbről Jézust, ők tudták, hogy ahol Ő megjelenik, ott különleges dolgok történnek. Mindenki várta, mit fog Jézus tenni? Ma is sokan vannak, akik lelki értelemben bénák. Ha nincsen senki, aki Jézushoz vinné őket, akkor elvesznek. Lehetsz Te az a barát, vagy diák, vagy főnök, vagy beosztott, vagy szomszéd, vagy ismerős, aki odaviszed a másik embert Jézushoz. Látod-e mindazokat körülötted, akiknek a Te segítségedre van szükségük, hogy megtalálhassák Jézust? Van-e másoknak haszna abból, hogy Te Krisztushoz tartozol? Jézus látta azok hitét, és cselekedett. Jézus látja a Te szívedet is. Látja, hogy van-e benne hit. Jézus a Te hitbeli lépésedre is válaszolni fog. Jézus ma is ugyan olyan erős és hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt. Csupán az a kérdés, hogy talál-e olyan nyitott szíveket, akik fogékonyak az Ő csodáira? Ez az ember nem csak testi gyógyulást kapott, hanem először bűnbocsánatot. Jézus megbocsátotta a bűneit. De milyen bűnöket követhetett el? Lopni nem tudott, hiszen béna volt. Ölni vagy paráználkodni sem tudott ilyen állapotban. De Jézus tudta, hogy ez az ember mégis bűnös. Bűnben született, és bűnbocsánat nélkül elveszett ember volt. Gondolatban is vétkezhetünk. Melyikünk nem vétkezett még gondolatban? „Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.„ (Zsid. 4:12). Jézus, amikor megbocsátotta ennek az embernek a bűneit, azzal rámutatott arra, hogy Ő nem csupán egy egyszerű tanító, hanem sokkal több annál! Ö a Messiás! Neki van hatalma arra, hogy megbocsásson! Neki semmi sem lehetetlen! Jézus a lelkét gyógyította meg először ennek az embernek. Valószínűleg a jelenlévők közül voltak olyanok, akik tudták, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. De Jézus nem a testi gyógyítással kezdte. Lehet, hogy mi is fordítva várnánk. Először szeretnénk testi gyógyulást, és csak utána a lélek gyógyulását. Fölvetődhet a kérdés: mi haszna lett volna ennek az embernek abból, ha csak a bűneit bocsátotta volna meg Jézus, ha továbbra is ágyhoz lett volna kötve? Az az igazság, hogy nagyobb tragédia bűnösen meghalni, mint agyvérzésben. Ha bűnösen halunk meg, elkárhozunk. Te miért jössz Jézushoz. Miért jöttél ma el az istentiszteletre? Mit szeretnél tőle kapni? Szeretnéd, ha elmúlna a fejfájásod? Csak egy kis megnyugvást szeretnél? Az anyagi gondjaid megoldását? Vagy ami a legfontosabb, bűnbocsánatot? Ha bűnbocsánatért jössz, azt biztosan megkaphatod. Ő azért jött erre a földre, hogy bűnbocsánatot adhasson. Jézus sokat szenvedett azért, hogy igaz lehessen, amikor azt mondja neked: megbocsáttattak néked a Te bűneid! Az, hogy ez az ember bűnbocsánatot kapott, az azonnal az emberi szemnek nem volt látható, de az, hogy lábra állt, azt mindenki láthatta. A bűnbocsánat hit által lehet a mienk. Nyilván később az is láthatóvá vált volna, hogy bűnbocsánatot kapott. Hiszen megváltozott az élete. Öröm és békesség költözött a szívébe. Felszabadult. Jézus azzal, hogy meg is gyógyította ezt az embert, azt is bizonyította, hogy bűnbocsánatot is kapott. Ha részesültél már Te is bűnbocsánatban, akkor annak látszódnia kell az életeden! Nagy baj, ha bizonygatnod kell, hogy hívő vagy. Nagy baj, ha nem látszik az életeden, hogy Krisztushoz tartozol!

Jézus nem emelte fel ezt az embert,Jézus csak szólt, hogy kelj fel! Ennek a bénának el kellett hinnie, hogy Jézus szavára fel tud kelni. Hitt és felkelt. Felvette a hordágyát és hazament a saját lábán. Nem maradt továbbra is néma. Dicsőítette Istent. Ha átéled Isten nagy dolgait, akkor a Te nyelved is megoldódik. Jézus teljesen meggyógyította ezt az embert. Még a hordágyát is tudta vinni! Jézus nem végez fél munkát! Korábban ezt az embert kellett másoknak cipelni, most ő lett képes arra, hogy terhet hordozzon. Milyen a Te életed? Teher vagy a környezeted számára, vagy pedig Te tudod hordozni a terheket? Lehet, hogy Jézus most Neked is azt mondja: kelj fel! Kelj fel abból az állapotból, amiben már talán évtizedek óta benne vagy! Kelj fel az aggodalmaskodásból! Kelj fel abból, hogy azon aggódsz, hogy hogyan fogod kifizetni a számláidat! Kelj fel abból az állapotból, hogy félsz attól, hogy hogyan alakul majd a jövőd! Bízd ezeket az Úrra! Ő majd gondoskodik rólad! Kelj fel abból az állapotból, hogy neheztelsz a főnöködre! Bocsáss meg neki! Kelj fel, és légy szabad végre! Jézus azt mondta ennek az embernek: kelj fel és járj! Ha felkeltél, az még nem elég! Járj! A hívő embernek az életében a hitnek engedelmességgel kell párosulnia! Szemléletesen azt mondhatjuk, hogy a hívő ember két lába a hit és az engedelmesség! Először hidd el, hogy amit az Úr mond, az igaz. Hidd el, hogy ha azt kéri tőled, hogy kelj fel és járj, akkor fel tudsz kelni és tudsz járni. És ne csak hidd, hogy képes vagy rá, hanem tedd is meg! Ismered-e Jézus szavának ezt az erejét?

Te melyik vagy,az, akit odavisznek Jézushoz, vagy Te viszel másokat hozzá?

Akik látták ezt a csodát,istenfélelemmel telt meg a szívük. Bárcsak mi is láthatnánk az Úr csodáit, és megtelne a szívünk istenfélelemmel!