Luk. 7:18-23

Igehirdető: Csaba

Sorozat: Lukács

Dátum: Május 17, 2020

Jól teszed,ha Jézust várod

A raboskodó Jánoshoz is eljutottak a hírek Jézusról,bármilyen vastag falai is voltak a börtönnek. Az Úr óriási tetteinek híre nem áll meg a börtönfalaknál. Bárcsak így lenne ez ma is, hogy minden fogságban lévő akár börtönben ülő, akár a szenvedélyeivel küszködő, akár a betegségek fogságában vergődő ember meghallaná Isten tetteit és üzenetét! Ez többek között a mi feladatunk, eljuttatni a híreket hozzájuk.

 1. jól teszed,ha Jézust várod,mert a kétségeidet bizakodássá fordítja

  János le volt tartóztatva,fogva tartották a börtönben, mert a hatalom fejére olvasta a az igazságot. Félreállították, mert útban volt, de azért eljutottak hozzá a hírek Jézusról. Azok a hírek is, amelyek a csodákról szóltak, de azok is, amelyekben Jézus a vámszedőkkel, parázna nőkkel beszélget, együtt eszik és iszik a bűnösökkel és egyáltalán nem érdekli mit szólnak ehhez az emberek, a családja és vallási vezetők. Bizonyára volt egy kép a zsidókban milyen is lesz a Messiás, a Király, a Szabadító. Több próféta is beszélt róla századokkal előtte, de valószínű a többségben más kép alakult ki, mint amit saját szemükkel láttak. Jánosban is kétségek ébredtek Jézussal kapcsolatosan. Ő már az anyaméhben megtelt Szentlélekkel, majd később felismerte és kijelentette, hogy ő az Isten Báránya, hallotta a bemerítéskor az Atya bizonyságtételét Ő az én Fiam, de a börtönben a különféle hírek hallatán elbizonytalanodott. Tudni akarta biztosan ki ez a Jézus. Nem akarta idejét hibavaló várakozásra pazarolni. Nem az volt a legfontosabb kérdés miért kerültem ide és egyáltalán leszek-e még valaha szabad ember,hanem az, hogy ki ez a Jézus valójában? Tudni akarom! Az fog megnyugtatni, ha tudni fogom. Ha meg is kell halnom, előtte tudni akarom ki ez a Jézus!

  Téves dolog azt hinni,hogy a hívő keresztények hite mindig stabil, soha nem merülnek fel kétségek Isten dolgai Isten léte felől. Ez sajnos benn van a „pakliban” és ezért senki se ostorozza magát és másokat sem. Nekünk is lehetnek kételyeink! Illést is üldözték, nem akart tovább szolgálni Istennek, meg akart halni. Kétségek merülhetnek fel Isten igazságával kapcsolatosan: félreállít a hatalom,mert neked szolgáltam, azt mondtam a mi az igazság és mégis bezártak. Miért? Kétségek merülhetnek fel a házasságommal kapcsolatosan: biztosan a nekem való a párom,akivel már régóta élek? Annakidején egyértelműnek tűnt, hogy igen és 20-30 év után? Jól döntöttem , amikor pályát választottam? Mire mentem vele? Mit értem el vele? Még mindig jól érzem magam a munkám során? Igen, sok-sok bizonytalanság és kétely merül föl életünk során, de nem kell ezekben megmaradnunk!

  De ezeket lehet tisztázni és kell is tisztázni. János is ezt tette a kérdésével a legjobb helyre fordult. Olyanok történtek,amit csak Isten tehet meg. Helyreállít életfunkciókat, megváltoztatja a megváltozhatatlant, kitaszított leprásokat ajándékozza meg az élet teljességével. A halott és már bomlásnak indult emberi sejtekbe újra élet költözik! Jézus nem mondja ki hát persze hogy én vagyok, ki más lehetnék, hanem lásd meg mik történnek és vond le a következtetést és rakd össze azzal, amit már korábban megtapasztaltál rólam. Ha ezt megteszed, akkor megérted, hogy én vagyok az akit te vársz. A belső munkád eredménye megöli kétségeidet, megöli a felmerült bizonytalanságot és újra bizalom támad Isten felé és újra annak a felismerése fog eltölteni, hogy akit eddig megismertél Jézusból az valóban a Messiás és nem kell mást várnod. Ugyanezt kell tennünk az emberi kapcsolatainkban is. Beszélni kell a kételyeinkről, a félelmeinkről, le kell számolni az erőnket elszívó dolgokkal.

 2. Jól teszed,ha Jézust várod mert azt adja amire igazán szükséged van

  Jézus válaszát hallva,Jánosban bizonyára eloszlottak a kételyek. Bár nem szabadította ki onnan az Úr, de a kételyei börtönéből biztosan megszabadult. Egy hívő férfi mesélte, hogy egyik pillanatról a másikra féltékennyé lett. Állandóan az járt a fejében, hogy a felesége megcsalta. Nem tudott napokig rendesen aludni, a munkahelyén használhatatlan volt, de amikor beszélt erről feleségével és tisztázták a dolgot felszabadult a nyomasztó érzés alól és ismét öröm költözött az életébe, űzött vadból újra ember lett. Ha az emberi kapcsolatainkban ilyen nagyszerű lehet egy felszabadító beszélgetés, akkor az Úr helyreállító és újra működőképes életet létrehozó szava mennyivel erőteljesebben robban be az életünkbe! Isten szabadnak akar látni, mert szabadnak lettél teremteve! És ezért ő mindent megtett, hogy szabad legyél.

  Azt adta amire igazán szükséged van: önmagát. Ezt néha elfelejtem,mert a földi szükségeim betöltésével töltöm a legtöbb időmet, ami persze szintén fontos dolog, de ha csak ezek betöltésével foglalkozom és Istent kihagyom az életemből, akkor a szabadságom forrásától fosztom meg magam. Jézus nemcsak a kereszten adta önmagát, hanem földi szolgálata idején folyamatosan adta önmagát. Sokszor egész nap gyógyított és emberekkel foglalkozott, ami nagyon nehéz feladat. (Aki emberekkel foglalkozik az jól tudja) Azért adta önmagát,mert szeretett és kellesz neki úgy ahogy vagy. Beszélni akar veled nap, mint nap, mert a gyermeke vagy és érdekli mi van veled. Ha neki olyan fontos voltál, hogy az életét adta érted 2000 éve, az nem egy pillanatnyi fellángolás volt részéről. Annyira szeret, hogy most sem tenne másként.

Megosztja a boldogság receptjét,amit sokan keresnek. Nem ígérget mint némely felelőtlen politikus, vagy a gázszerelő, aki 3 éve jön hozzánk, de még nem ért ide … annyit mond: boldog aki nem botránkozik meg énbennem Ha nem akadsz fenn azon,hogy Jézus leáll beszélni a társadalom kivetettjeivel, ha nem akadsz fenn azon, hogy egészen más elképzeléseid voltak Jézusról, - amikhez persze Jézusnak kellene igazodni – és ezeket most egy csomó belső munka árán kell lerombolnod. Ha nem akadsz fenn azon, hogy Jézus a más bőrszínűeket, a más vallásúakat, a börtönben ülőket, a gyilkosokat, rablókat, terroristákat is úgyanúgy szereti, mint téged és ugyanazt tette értük is mint teérted, ha nem akadsz fenn azon, hogy Jézus azokat is szereti akik meg sem érdemlik, sőt káromolják és fütyülnek rá, ha elhiszed, hogy benne megtaláltad a Messiást, akkor igazán boldog lehetsz.

 1. Jól teszed,ha Jézust várod, mert ő tényleg az akinek mondta magát

  Az ő bizonyságtétele igaz - írja János,de ha nem is hisztek nekem higgyetek a cselekedeteknek –mondja Jézus, mert azok is beszélnek Jézus személyéről. Amikor Keresztelő János tanítványai Jézushoz érkeztek még 1 óra sem telt a meggyógyultak új életéből, akár ők is láthatták az ujjongó tömeget, még akár utána is futhattak a sántának, ha utol tudták érni, vagy a volt vak embernek aki dicsőítette az Istent, tehát teljesen friss információk és friss történések álltak rendelkezésükre, első kézből értesültek a nagyszerű dolgokról, maguk is meggyőződhettek – igaz amit Jézusról mondanak ill. igaz amit Ő állít magáról. Jézus nagyszerű tetteivel elébe ment János kérdésének, mert jól tudta, hogy Jánosnak és tanítványainak szüksége lesz a friss bizonyságtételre. Nekünk ugyanígy szükségünk van erre. Jóllehet vannak belénk ivódott bizonyságok Istentől, amiket nem lehet kitörölni, de ahogy naponta jól esik a friss víz, ugyanígy kellenek, vagy kellenének a friss bizonyságtételek Isten munkájáról, emberek életében történt gyökeres változásokról.

  Számomra Isten szeretetének egyértelmű igazolása,hogy úgy tesz magáról bizonyságot, hogy más emberek élete helyre áll. Nem hangzatos és üres szavakkal beszél magáról olyat, amit általában az emberek szoktak mondani, hanem a szavai mögé odaáll a tetteivel. Úgy gondolom a mi bizonyságtételünk is akkor tud ütni, akkor tud célba érni az emberi kapcsolatainkban, ha a szavaink mögött ott vannak az önzetlen tetteink is.
  A múlt héten vettem Kisteleken 2 db OSB lapot. Otthon vettem észre,hogy csak 1 db-ot számláztak ki. Tegnap visszamentem és mondtam a boltosnak ki szeretném fizetni a másikat is. Kár, hogy maszk volt rajta és nem láthattam az arcát, csak az elkerekedett szemét. Ilyet nem szoktak csinálni az emberek - mondta és közben libabőrös lett. Odahívta a kolleganőjét és elmondta mi történt, aki szintén libabőrös lett és nagyon hálásak voltak. Nem esett szó ugyan Istenről, de ha már azt sikerült ezzel kommunkálni, hogy van másik út is, mint az ölembe pottyant “előny” élvezése, akkor megérte és természetesen az én lelkiismeretem is tiszta maradt.

  Jézus a Királyok Királya érdekes király. A királyok általában elvenni szoktak az emberektől a saját udvartartásuk fenntartására adók,beszolgáltatások, szabadságjogok, földterület formájában. Jézus azonban nem ezt teszi, hanem inkább ad azoknak akik kérnek tőle. Pontosabban elveszi tőlük, amire nincs is szükségük, de mégis magukkal hordozzák – a bűneiket, nyomasztó terheiket és ehelyett látó szemeket, hallú füleket, megtisztult testet, lelket ad. Ha beteg vagy gyere Jézushoz ő ma is gyógyít! Igen,pont téged, mert fontos vagy számára!

  Ezekért a dolgokért és még sok minden másért is amiket most akár meg is fogalmazhatsz, jól teszed, ha Jézust várod!

Kérdések

 1. Milyen kételyek,bizonytalanságok voltak/vannak az életedben? Mit kezdesz ezekkel? Milyen megoldást találtál/ találsz ezekre?
  
 2. Mit vársz most Jézustól?
  
 3. Boldog vagy? Mit gondolsz,mitől leszel boldog? A boldogságod függ valamitől, vagy valakitől?