Lukács 8:26-39

Igehirdető: Marti

Sorozat: Lukács

Dátum: Július 12, 2020

Noha Jézus elsősorban Izráel népéhez jött,mégis több esetben segített a pogányokon is. Erre példa a kapernaumi százados, akinek meggyógyította a szolgáját, vagy az a Tirus és Sidon vidékén élő asszony, akinek az ördögtől gyötört lányát szabadította meg, vagy a gadarai ördöngős is. Gadara, Galileával átellenben feküdt. Pogányok lakták, hiszen a zsidók nem tartottak disznót. Ez a történet bíztatást jelent a mi számunkra is, akik nem tartozunk test szerint a választott néphez, de hit által mégis Isten népéhez tartozhatunk! Ha szükségben vagyunk, bizalommal fordulhatunk Jézushoz! Ő tud segíteni rajtunk is!

Amikor ez az ember találkozott Jézussal azt kérdezte: „Mi közöm hozzád Jézus,a magasságos Isten Fia?” Ebből a kérdésből arra lehet következtetni, hogy megérezte, hogy neki még nincsen semmi köze Jézushoz. Ó bárcsak sokan ráébrednének arra, hogy az a bajuk, hogy nincsen közük Jézushoz! Majd az utolsó napon csak ez fog számítani. Van-e közöm Jézushoz, az Isten Fiához? Akkor nem az fog számítani, hogy hányszor voltam itt a gyülekezetben, vagy, hogy mennyit adakoztam. Az sem fog számítani, hogy esetleg igyekeztem rendes életet élni. Csak az fog számítani, hogy van-e közöm Krisztushoz!

Engedd,hogy Jézus most tőled is megkérdezze: „Mi a neved?” Ki is vagy valójában? Nem az a kérdés, hogy milyennek tetetted magad, hanem, hogy ki vagy legbelül? Ha őszintén válaszolni tudsz Jézusnak erre a kérdésére, akkor már elkezdődött benned valami jó. Ha elismered, hogy szükséged van arra, hogy Jézus megváltoztasson, újjá tegyen, akkor Ő ezt megteszi Veled is! Neki van hatalma arra, hogy megszabadítson!

A légió az ókori római hadseregben 5-6000 gyalogosból és 120 lovasból állt. Tehát ebben az emberben igen sok ördög volt. Megszállott volt. Ez nem azt jelentette,hogy pszichiátriai eset volt. Megszállottnak lenni nem azt jelenti, hogy elmebajos lett volna. Azt jelenti, hogy a sátáni erők hatalmába került, azok eszközévé vált. Nem a maga ura volt, hanem a sátán uralkodott rajta. A sátán fogva tartotta és teljesen tönkre tette ezt az embert. Rettenetes állapotba jutott. Otthagyta a családját. Egyedül élt. A sírboltokban lakott. Hiába próbálták megkötözni, szétszaggatta még a láncokat is. Mindenki félt tőle. Senki nem volt biztonságban mellette. Rettegésben tartotta az egész környéket. Még önmagára nézve is veszélyes volt. A Márk evangéliumában is le van írva ez a történet, és ott azt is olvashatjuk, hogy kővel vagdosta magát. Nem volt semmilyen gyógymód, amivel segíthettek volna rajta. De Jézus tudott segíteni rajta! Egyedül neki volt hatalma erre!

Ez az ember,amikor találkozott Jézussal, minden megváltozott. Ahol Jézus megjelenik, ott mindig történik valami. Ez az ember megnyugodott és békességre lelt. Megszabadult. Új emberré lett. Mindenki láthatta a változást. Akik látták, alig hittek a szemüknek. Alig akarták elhinni, hogy ez az ember ugyanaz, aki korábban őrjöngött, aki mindenkit elüldözött maga mellől. Most pedig fel van öltözve, és egészen nyugodtnak látszik. Nem kell már félni tőle. Nem kell már előle elmenekülni. Jézus ma is képes megváltoztatni az embert! Ha Te is találkoztál már Jézussal,akkor ennek láthatónak kell lenni a Te éltedben is. Látják-e a körülötted élők, hogy más ember lettél, mint aki korábban voltál?

Miután ez az ember megszabadult,ott akart maradni Jézus mellett. De Jézus elküldte haza, hogy otthon tegyen bizonyságot. Otthon mindent tudnak rólunk. Ismerik a gyengeségeinket is. Otthon mindenképpen nyilvánvalóvá válik, ha megváltoztunk.

Milyen öröm lehetett ennek az embernek a családjában,mikor újra hazament megszabadultan. Mennyit sírhattak miatta korábban! Hány és hány szúrós megjegyzést kellett korábban eltűrniük, hiszen szégyent hozott rájuk. Most viszont megváltozott, új emberként kapták vissza.

Láthatjuk ebből a történetből azt is,hogy Jézusnak egyetlen ember többet ér, mint 2000 disznó. Jézus ezért az egy emberért hajózott át ide, hogy őt megszabadítsa. Jézus nem kerülte ki nagy ívben ezt a megszállott embert, mint sokan mások. Jézus találkozni akart vele. Jézus vár a veled való találkozásra is, bármilyen állapotban vagy is. Jézus azért adta oda az életét, hogy Téged megmentsen. Mert neki fontos vagy. Milyen szomorú, hogy a Gadara vidékén élők elküldték Jézust maguktól. Nekik más volt az értékrendjük. Nekik túl fontosak voltak a disznók. Nem ismerték fel, hogy nekik maguknak is szükségük lenne Jézusra. Látták a meggyógyult embert, és látták a megfulladt disznókat is a vízben. Úgy ítélték meg, hogy nagyobb az elszenvedett anyagi kár, mint amit az jelenthet, hogy ez az ember megszabadult. Megijedtek. Féltek Jézus jelenlététől. Azt mondták, nekünk erre nincs szükségünk. Milyen szomorú. Odamentek ugyan Jézushoz, de nem azért, hogy hallgassák, hanem, hogy elküldjék. Ameddig ott volt a megszállott ember,addig jobbnak gondolhatták magukat nála. Most, hogy az meggyógyult, rádöbbentek, hogy ők nem tudnának ilyen lenni. Jézus valójában nem is hozzájuk ment, hanem az ördöngöshöz. És az is nagyon elgondolkodtató, hogy amikor megkérték Jézust, hogy menjen el, Ő nem szólt semmit, hanem beült a csónakba és elment. Jézus elment ugyan, de a megszabadult ember ott maradt. Ő lett a gadaraiak első evangélizátora. Így az ő bizonyságtétele nyomán újból és újból szembesültek azzal, hogy Jézus újjá tud tenni egy embert. Ennek az embernek a bizonyságtétele hiteles volt, hiszen azt mondta el, amit személyesen átélt. Nem volt könnyű dolga. Azok között a pogányok között kellett bizonyságot tennie Jézus gyógyító hatalmáról, akik elküldték Őt maguk közül, akik nem tartottak rá igényt. De ez az ember vállalta ezt is Jézusért.

Te mit vagy hajlandó vállani Jézusért?

Miért engedte meg Jézus,hogy a disznókba menjenek a démonok? A sátánt magát nem látjuk ugyan, de amit tesz, azt igen. Így láthatóvá vált, hogy az ördög csak ölni és csak rombolni tud. És az is láthatóvá vált, hogy Jézus az erősebb. Ő azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak. Azért is engedte meg Jézus, hogy ez történjen, hogy láthatóvá váljon, hogy neki az ember mindennél fontosabb.

Gondold végig,mi az, ami neked túl fontos? Mi az, ami fontosabb, mint Jézus? Amit nem tudsz feladni Jézusért? Amihez jobban ragaszkodsz, mint Jézushoz? Nekünk is ugyanaz a küldetésünk,mint amit ez az ember kapott. Nekünk is azt kell elmondanunk a környezetünknek, hogy mit tett velünk Jézus. Készek vagyunk erre? Fontos következtetést vonhatunk le ebből a történetből. Ne akarj Gadarában maradni! A gadaraiak elzárkóztak Jézustól. Nekik nem kellett mindaz,amit Jézustól kaphattak volna. Indulj el Jézussal, amerre Ő vezet! Igényeljed mindazt, amit Ő a Te számodra készített. Ne küldd el Jézust, hanem hívd be az életedbe! Hívd be Őt a mindennapjaidba!

Ennek a történetnek az is a tanulsága,hogy Jézus hatalmasabb, mint a sátán. Jézus az Úr, és a sátánnak meg kell hátrálnia előtte. Tudhatjuk, amíg Jézus közelében vagyunk, addig rajtunk sem vehet győzelmet.

Jézus ma is szabadító! Tőle ma is lehet szabadulást kérni és kapni is!

Hogyan hallgattad most Isten igéjét? Ha nyitott szívvel hallgattad,akkor biztosan célba ért nálad! Adja meg az Úr, hogy ne csak hallgatója légy az igének, hanem megtartója is.

Van-e olyan valaki,akit inkább kikerültél mostanában, akivel nem akartál találkozni? Tudsz-e akár még kerülőt is tenni valakiért, akinek Rád van szüksége? Mi az,amit nehezedre esik most odaadni Jézusért?

Tudsz-e otthon envangélizátor lenni?