Lukács 9:1-9

Sorozat: Lukács

Topics:

Dátum: Július 26, 2020

12 tanítvány kiküldésének az volt az előzménye,hogy Jézus elhívta és tanította őket, látták Őt betegeket meggyógyítani, halottakat feltámasztani és lecsendesíteni a vihart. Mindezt a tanítványok is átélték. Most Jézus elküldte őket, hogy ők is ugyanezeket tegyék. Fontos, hogy nekünk is legyenek átéléseink. Jézus ma is ugyanaz, mint akkor.

Ha kérjük az Urat,Ő majd cselekedni fog. A Szentlélekkel betöltekezhetünk. Szükségünk van arra, hogy Jézus erői jelen legyenek az életünkben. Az Úr újabb alkalmakat akar nekünk adni, hogy Őt megismerjük. Sokszor elképzeljük, hogy ki felé szeretnénk szolgálni, de lehet, hogy az Úr máshoz küld. Az erő és a hatalom mindenre elég volt. Jézus azt kérte, hogy ne vigyenek magukkal semmit, ami biztonságérzetet adott volna. Tartozunk azzal, hogy egymásról gondoskodjunk. Bízzunk Jézusban, ha nehéz is. Tanulok-e, miközben Jézussal járok? Minden ember tanítvány lehet. Van-e bennünk bizonyosság, ha imádkozunk valakiért, biztos meg fog gyógyulni? Az, hogy hirdessük az evangéliumot, nem csak a papok dolga.

Legyünk nyitottak engedni az Úrnak. Úgy kellene élnünk,mint Isten papjainak. Fogadjuk el, amit Isten mond nekünk! Isten meg tud védeni minket. A tanítványok hatalmat kaptak és nem csak üres beszéd volt, amit mondtak. Nekünk is erre lenne szükségünk. A mi életünk sokszor magunk körül forog, itt minden Jézusról szólt. Amiben Téged elhívott az Úr, abban légy hűséges! Látszódjon meg az életünkön, hogy szeretjük az Urat! Ha Jézust követed, ezt meg fogják látni.