Lukács 12:22-34

Igehirdető: Belá

Sorozat: Lukács

Dátum: Január 31, 2021

Isten Királysága legyen az első!

22. A tanítványaihoz fordulva így folytatta: „Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt,hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözni! 23 Hiszen nagyobb dolog életet adni, mint az ételről gondoskodni! Nagyobb dolog testet alkotni, mint ruhát készíteni! 24. Nézzétek a hollókat: nem vetnek,nem aratnak, nincs sem raktáruk, sem magtáruk, Isten mégis táplálja őket! Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! 25. Ki tudná közületek aggodalmaskodásával akár csak egy órával is meghosszabbítani az életét? 26 Ha pedig még ennyit sem tudsz elérni a saját erődből,akkor mi értelme van a nagyobb dolgok felől aggódni? 27. Figyeljétek meg a mezőn a vadvirágokat,hogyan növekednek! Nem fáradoznak, hogy ruhát készítsenek maguknak. Mégis azt mondom nektek, hogy Salamon király a dicsősége csúcsán sem öltözködött olyan szépen, mint ezek. 28 Látjátok, ezek a növények ma még virágzanak, holnapra már elszáradnak, és a tűzbe dobják őket, Isten mégis milyen gyönyörűen öltözteti őket! Akkor titeket mennyivel inkább! Ne legyetek hát kishitűek! 29. Ne aggódjatok hát amiatt,hogy lesz-e mit ennetek, vagy innotok! 30 Azok törtetnek ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei Atyátok azonban jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. 31. Isten Királyságával törődjetek — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal,amire szükségetek van. 32 Ne félj, te kicsiny nyájacska, mert Mennyei Atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja a Királyságot!”

Az igazi kincs

33 „Adjátok el vagyonotokat,és a pénzt osszátok szét a szegények között! Szerezzetek magatoknak örök, mennyei kincseket, amelyeket a tolvajok nem lophatnak el, s a moly sem pusztíthat el! 34 Mert oda húz majd a szívetek,ahol a kincseitek vannak"

A múlt vasárnap a helytelen gondolkodásról és az anyagi javakban való bizalomról szólt,most pedig Jézus az aggódásról kezd tanítani.A bűneset óta az emberi természetünk részévé vált az aggodalom,hiszen nem látjuk a fizikai szemünkkel Istent,sőt már olyan messzire kerültünk ,hogy nem is tudjuk elhinni,hogy Ő a mi szertő Istenünk aki gondoskodik rólunk is,bár nem érdemeljük . Ezért hát hajlamosak vagyunk mindig mindet túlaggódni. Kontrollálni szeretnénk mindent és az irányításunk alatt tartani,egészségünket,anyagi javainkat, emberi kapcsolatainkat, és még sorolhatnám,hogy mi mindent! Ha úgymond kicsúszik a kezünkből az irányítás vagy valami váratlan előre nem látható helyzettel, esetleg új kihívással,feladattal találjuk magunkat szemben, akkor bekapcsol bennünk az aggódási funkció. Az elménkben forgatókönyveket kezdünk gyártani,hogy mit fogunk tenni ebben-és abban a helyzetben és mit fogunk mondani,hogyan fogjuk kezelni a kialakult helyzetet! Minél jobban beleássuk magunkat ezekbe az általunk elképzelt megoldásokba, annál jobban kezdünk pánik hangulatba kerülni ,hiszen nem tudjuk előre,hogy melyik kigondolt megoldás lesz célravezető! Megpróbáljuk magunkat nyugtatni sőt lehet,hogy szükségünk van valamilyen kémiai szerre vagy esetleg alkoholra vagy valamilyen pótszerre ,hogy a bennünk dúló feszültséget, aggodalmat, kezelni tudjuk! Sőt talán már kicsi gyermekként belénk plántálják az aggodalmat,hiszen aggódtak a nagyszüleink,a szüleink és ezt mint egy örökséget visszük magunkkal tovább, és már lehet,hogy mi is elplántáltuk ennek az aggodalom magjait a saját gyerekeinkben! Ha ennek az örökségnek a fényében élünk, akkor sajnos nem halljuk vagy látjuk meg Isten vezetését az életünkben, bármilyen állapotában legyünk is! Ő vezetni akar,de ha az aggódás lelkülete hangosabb bennünk,akkor az igyekezni fog azon,hogy elnyomja Jézus szelíd hangját! Olyan jó lenne hátat fordítani a "testi örökségünknek" és inkább helyet adni a szelleminek,amit a golgotai kereszten szerzett meg számunkra Jézus! (Megváltott bennünket,ki lettek fizetve a bűneink,újjá születtünk,Isten családjának a része vagyunk,kapcsolatunk lehet Istennel,örök élettel ajándékozott meg...) Engedni,hogy Isten Szent Lelke emlékeztessen mindarra amit Jézus mondott és a kijelentett Igére, amiből bátorítást vehetünk mindenkor!

Filippi 4: 6 Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is,imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van! 7 Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Nem Akárki mondja hogy ne aggódjunk hanem maga az Úr Jézus! Ő vállalta értünk a kereszthalált,szembe nézett mindazzal amit el kellett szenvedni értünk,hogy számunkra megszerezze azt,ami a bűneset következtében elveszett! Sajnos szembe kell néznünk nap-mint nap bizonyos megpróbáltatásokkal, a számláinkkal a kötelezettségeinkkel,gondoskodni kell a gyerekeinkről vagy ápolni kell beteg szüleinket esetleg megromlott az egészségünk,és ez aggodalomra adhat okot, ha nem ismerjük Istent. Sőt sokan mindenféle szellemi támadásnak vagyunk a célpontjai,hiszen Jézust követjük még akkor is ha többször elesünk,vétkezünk és nem vagyunk tökéletesek! Jézus a 28-as versben az aggodalmat a kishitűséggel azonosítja,fontos, legyen elég hitünk arra,hogy Isten a mi szertő Istenünk Aki nem csak a testi,de a lelki szükségleteinkről is gondot visel! Ha aggódunk is bármi miatt akkor azt elé vihetjük és elmondhatjuk neki imádságban!

1 János 5:14 Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit,biztos, hogy meghallgat bennünket! 15 Ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat — bármit is kérünk tőle —, akkor azt is tudjuk, hogy amit kértünk, azt meg is adta.

Sokszor szeretnénk ismerni a jövőt és egy lépéssel előre járni és kezdünk aggódni a következő napért,hétért,hónapért vagy évért,közben elfelejtjük,hogy ez is Isten kezében van mint ahogyan mi magunk is! Nem hiszem,hogy van az Univerzumban még egy olyan biztonságos hely mint Isten szerető keze! Erre kellene magunkat emlékeztetni újból-és újból!( Egyik este amikor lefeküdtem és hálát adtam Istennek az egész napért,megköszöntem neki mindent,hirtelen újra gyereknek éreztem magam. A paplan alatt egy kicsit már félálomban, olyan biztonságban éreztem magamat, mint akinek senki és semmi nem árthat,nyugodtan pihenhetek,mert Isten az aki őrködik felettem.Itt van és vigyáz rám!)

Máté 6:34 Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja-baja.”

Minden nap szembe kell néznünk kihívásokkal próbákkal az élet nehézségeivel,de olyan jó dolog,hogy nem kell ezt egyedül tennünk,hiszen Jézus megígérte,hogy velünk lesz! Lehetünk olyan bizonyságtevői az Úrnak,hogy az anyagi áldásokat az életünkben amit tőle kapunk,bölcsen, Isten országa építésére használjuk,tudván azt,hogy a földön minden múlandó,az igazi kincsek csak a Mennyben maradandóak! Mint egy jó pénzügyi befektetés amely valóban teljes biztonsággal megtérül, sőt, kamatozik Isten dicsőségére! Töltsük be mindannyian a rendeltetésünket,teljesen rábízva magunkat isten szerető gondoskodására!

Máté 28:19 Ezért menjetek el a nemzetekhez,és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe! 20 Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek! Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér!”

Kérdések

  1. Mi,vagy mik azok a dolgok,területek az életedben amik aggodalommal töltenek el?
  2. Hogyan kezeled a váratlan helyzeteket az életedben?
  3. Rá tudod-e bízni az életedet egészen Istenre?