Husvet 2021

Igehirdető: Andy

Sorozat: Lukács

Dátum: Április 4, 2021

Lukas 24:13-35

:sup:13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek,amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, :sup:14 és beszélgettek egymással mindarról,ami történt. :sup:15 Miközben beszélgettek,és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. :sup:16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt. :sup:17 Ő pedig így szólt hozzájuk: “Miről beszélgettek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak. :sup:18 Majd megszólalt az egyik,név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: “Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?” :sup:19 “Mi történt?” - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: “Az,ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt; :sup:20 hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre,és hogyan feszítették meg. :sup:21 Pedig mi abban reménykedtünk,hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. :sup:22 Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket,akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, :sup:23 de nem találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték,hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. :sup:24 El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz,és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták.” :sup:25 Akkor ő így szólt hozzájuk: “Ó,ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! :sup:26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak,és így megdicsőülnie?” :sup:27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt,ami az Írásokban róla szólt. :sup:28 Így értek el ahhoz a faluhoz,amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. :sup:29 De azok unszolták és kérték: “Maradj velünk,mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!” Bement hát, hogy velük maradjon. :sup:30 És amikor asztalhoz telepedett velük,vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. :sup:31 Erre megnyílt a szemük,és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. :sup:32 Ekkor így szóltak egymásnak: “Nem hevült-e a szívünk,amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?” :sup:33 Még abban az órában útra keltek,és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. :sup:34 Ők elmondták,hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. :sup:35 Erre ők is elbeszélték,ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. :sup:36 Miközben ezekről beszélgettek,maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: “Békesség nektek!”

{{ }}

Imába és imádatba vetünk magot itt a 10:30 - https://meet.google.com/kbb-gsnv-chm