Lukács 17 1-11

Igehirdető: Belá

Sorozat: Lukács

Dátum: Június 6, 2021

Ne vigyetek senkit bűnbe,és bocsássatok meg!

1 Ezt mondta Jézus a tanítványainak: „Biztos,hogy fognak olyan dolgok történni, amelyek bűnbe viszik az embereket. De jaj annak, aki okozza ezeket! 2 Még akkor is jobban járna,ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe dobnák, mint hogy bűnbe vigyen egyet is e kicsinyek közül. 3 Vigyázzatok,és legyetek óvatosak! Ha a testvéred bűnt követ el,figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! 4 Ha napjában hétszer vétkezik ellened,és hétszer visszajön hozzád, hogy bocsánatot kérjen, akkor is bocsáss meg neki!”

A mustármagnyi hit

5 Akkor az apostolok kérték az URat: „Erősítsd a hitünket!” 6 Az Úr így válaszolt: „Ha legalább akkora hitetek lenne,mint egy mustármag, mondhatnátok ennek az eperfának, hogy szakadjon ki tövestől, és gyökerezzen meg a tengerben: és engedelmeskedne nektek.”

A szolga és ura

7 „Képzeljétek el,hogy egyikőtöknek van egy szolgája, aki szánt vagy nyájat őriz. Amikor a munka után haza jön, mit mondtok neki? Azonnal az asztalhoz hívjátok: »Gyere, ülj le, és vacsorázz meg!«? 8 Ugye,hogy nem? Inkább azt mondjátok neki: »Készíts nekem vacsorát, vedd fel a kötényedet, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Azután majd te is vacsorázhatsz.« 9 A szolgát nem illeti semmiféle külön dicséret azért,hogy elvégzi, amit rábíztak! Hiszen csak azt tette, ami a kötelessége volt. 10 Rátok is ez érvényes. Ha mindazt elvégeztétek,amit rátok bíztak, ti is elmondhatjátok: »Szolgák vagyunk, nem érdemlünk semmi külön elismerést. Hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.«”

Megbocsátás- Hit -Szolgálat Nagyon gazdag részt kaptam erre a vasárnapra és külön-külön ezek a részek megérdemelnének egy-egy vasárnapot,de az biztos egész hétre nyújt emészteni valót! :) Az életünk minden tekintetben befolyással bír,akár rossz,akár jó irányban. Hatással vagyunk egymásra,ahogyan élünk,viselkedünk,beszélünk és ami talán a legfontosabb az értékrendünk,erkölcsi normánk.

Miképpen egyik vassal a másikat élesítik,akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Példabeszédek könyve:27:17

Hiszen minden ebből gyökeredzik,fogalmazhatunk úgy is,hogy a szívünk állapota. Isten mindannyiunkra feladatot bízott a Királyság képviseletét ennek megfelelően,mennyei polgárokhoz méltóan kellene élnünk. Lehet halacska az autónkon,ha a közlekedésben mégsem vagyunk Krisztusiak. Vagy mindig panaszkodunk,morgunk,elégedetlenek vagyunk az életünkkel, a lelki ajándékainkkal,testi adottságainkkal,családunkkal, munkánkkal,társunkkal,gyerekeinkkel,esetleg ez addig fajul,hogy hangot adunk pld. szidjuk az aktuális elöljáróinkat,vezetőinket akár gyülekezeti,akár kormányzati szinten. Ez csak egynéhány egyszerű hétköznapi példa és a sort lehetne folytatni.Világítanunk kellene azzal a kicsiny fénnyel amit Istentől kaptunk és amikor a gyerekdalt énekeljük emlékeztek(?) ,akkor a mutató ujjunkat használjuk nem pedig a nemzetközi jelzésre használtat a középsőt...Az nem éppen Krisztusi! Kegyelem alatt vagyunk,de ez ne adjon okot arra,hogy romboljunk,kárt tegyünk magunkban,másokban és az emberi kapcsolatainkban. Legyenek határaink! Sok mindenből lehet botránkozás ezért legyünk résen,hogy akik a környezetünkben vannak épülhessenek az életünkből! A világban van éppen elég botránkozásra okot adó történés,aminek valószínű meglesz a " jutalma"! Még a szomszédaink,kollégáink vagy éppen azok az emberek,akik nehéz természetűek és nem éppen kedvelnek bennünket,még azok felé is tanúsítsunk szeretetet! Lehet ez a szeretet fogja elindítani a megtérés útjára! Hajlamosak vagyunk testvérekként Krisztusban egymást kritizálni,ítélgetni és megbántani! Nem szégyen bocsánatot kérni,sőt parancsként kaptuk,hogy bocsássunk is meg ha kérik tőlünk! Ha engedünk Isten Lelkének akkor már előre nagyvonalúan meg tudunk bocsátani egymásnak, Isten dicsőségére! Biztosan többen olvastátok már a közösségi médiában a példázatot az elengedés és egy kis zsák krumplival kapcsolatban. Ha folyamatosan cipeljük magunkkal a nehezteléseinket mint egy kis zsák krumplit, akkor az egy idő után romlásnak indul, sőt bűzölögni fog,higgyétek el tapasztalatból tudom,hogy a rothadó krumpli borzasztó büdös tud lenni! ;) Ezért ne cipelgessük a sérelmeinket,igyekezzünk szeretetben megosztani egymással a valós vagy vélt sérelmeket.Ha magamra nézek akkor tudom,hogy én nem vagyok gondolatolvasó. Ha esetleg szóban tettben megbántottalak jelezd,ebből értek,az nem segít ha csak a távolságtartásodat, neheztelésedet érzem! Ha nehéz elengedni a sérelmet,vagy nem lehet megbeszélni,akkor vigyük Isten elé és kérjük,hogy segítsen az elengedésben! :) Ehhez akkora hitre nincs szükségünk,viszont vannak dolgok amiken keresztül menni csak hittel lehetséges. A tanítványok is hitet kértek Jézustól amiben sajnos számtalanszor mi is hiányt szenvedünk. Egy-egy nehéz próbákkal teli időszakban,vagy komoly döntések,változások előtt. Nem gondolom,hogy Isten ezért elküldene vagy neheztelne ránk. Jézus nem egy doboznyi vagy reklámszatyornyi hitről beszél,csak egy mustármagról ami elég parányi,és ha ezzel a hittel néznék szembe az előttünk tornyosuló akadályokkal ,akkor győztesebb életet élhetnénk minden nap! Ez a hit Isten igéjéből fakad ezért kell magunka inni , a lelkünket táplálni,hiszen nem véletlenül íródott!

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága,és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Zsidó levél:11:1

Látnunk kell a láthatatlant és ebből tudunk meríteni,hogy tudjunk szolgálni! Előre látni,hogy Isten kezében egy megtépázott lélek,hogyan tud elváltozni,Krisztus képére formálódni.Ahhoz,hogy tudjuk mosni az emberek lábát,tudjuk kötözgetni a lelki sebeiket,a fájdalmaikban,gyászukban osztozni,tudjunk adakozni a testi szükségeikre, hit nélkül nem megy! Hit kell ahhoz is,hogy azok az emberek,akiknek csak bizonyságot teszünk Isten szeretetéről, az életünkben végzett munkájáról, mind-mind magvetés, és ezek a magok kikelnek és gyümölcsöt teremnek majd! Amiből jelenleg nem sok látszik,de a mennyben nyilvánvaló lesz! Azok a családtagjaink akik még nem döntöttek Jézus mellett, dönteni fognak, és Isten táborát fogják gyarapítani, a győztes csapatba. Független attól,hogy jelenleg milyen állapotban vannak! Amikor hittel imádkozunk akkor változások fognak jönni a személyes életünkben a családjainkban és a gyülekezetünkben is! Csak szeretetben tudunk szolgálni! Szeretet nélkül nem fog menni,de jó,hogy van kitől kérjük: A Szeretet Forrásától, Istentől!

"A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat." Kalkuttai Teréz anya