1. Mózes

1 Mózes 8

1 Mózes 7
Mit jelent számomra ez a rész és miben segít az én életemben? Milyen fontos a család? Jobban meg kellene becsülni! Ha lenne ismét özönvíz,én hol lennék? Azok között,akik elvesznek, vagy a bárkában? Mi már a bárkában vagyunk. Vonzó, hogy Noé mennyire tudott hallgatni Istenre. Isten fölengedte a családját is a bárkába. Imádkozzunk a családunkban azokért, akik még nincsennek megtérve!

1 Mózes 6
A legfontosabb az,hogy Isten mit akar mondani nekünk. Miért van szükség húsvétra? Akik Istent szeretik,minden a javukra van. Nem vagy egyedül. Istennek van egy terve. Ez a terv a Jézus általi megmenekülés. Miért talált kegyelmet Noé Isten előtt? Noé jó volt és Isten megmentette. Jób könyve a nehéz kérdésekről szól. Miért nincsennek válaszok az imáinkra? Jób barátai úgy gondolták, hogy biztos vétkezett Jób, és azért bünteti Isten. Azt gondoljuk, hogy Isten megbünteti a gonoszt és kegyelmet ad a jóknak. Több

1 Mózes 5
Rólad mit mondana Isten? Azt,hogy vele jársz? Vagy azt,hogy nélküle? Adja meg az Úr, hogy rólad is igaz lehessen az, hogy Istennel jársz.

1 Mózes 4
Az Ószövetség tele van gyilkossággal,és az Újszövetség is egy kegyetlen kivégzés köré fonódik. Ez lenne az élet könyve? Kain megölte a saját testvérét. El kellett hagynia az otthonát. Azt gondolta,hogy meg fog halni, mert embert ölt. De Isten azt mondta, hogy nem úgy lesz. Isten életben akarta tartani. Kegyelmet kapott Istentől. Másoknak szüksége van rád. Isten nem hagy magadra. Isten azt akarja, hogy keresd meg azokat, akik kirekesztettek. A hivő élet nem csak a templom falai között játszódik. Több

1 Mózes 3
Az első két fejezet a teremtésről szólt. Megteremtette Isten a férfit és a nőt,Ádámot és Évát. Isten azt akarta,hogy gyermekeik szülessenek és betöltsék a földet. Az első emberpár evett a tudás fájáról. Istennek volt egy ellensége, és még mindig van is. Egy lázadó angyal, aki kivettetett a mennyből. Sikeresen megkísértette Évát és Éva elbukott. Ádám Évát hibáztatta, Éva pedig a kígyót. Keresztényként nem vagyunk immunisak a sátán támadásaival szemben. Sebezhetőek vagyunk. Több

1 Mózes 2
A teremtés 7. napján Isten megpihent. Isten nem fáradt el abban,hogy megteremtette a földet,egyszerűen megszűnt a teremtő munka. Isten cselekszik, gondot visel a teremtett világról. Megszólít, megtart, megőríz. Isten nem tétlenkedik, mi se tegyük! Munkálkodjunk, tegyünk bizonyságot! A 7. nap áldott és megszentelt, az Istennel való közösség napja. Megszentelem a 7. napot, hogy Vele lehessek? A földnek nincs értelme az ember nélkül. Isten értünk teremtett mindent. Minden a tiéd, minden érted van. Több

1 Mózes 1
Azt gondoljuk,hogy megismerjük a világot,és ez után Istent. Az ige arról szól, hogy Isten volt előbb. Hogyan alkot Isten? Isten először előkészítette az élet lehetőségét. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Isten örömmel és lelkesedéssel alkotta meg a világot. Hálát adunk Istennek, mert Ő étrékesnek lát minket? Istenhez tartozunk. Istené vagyunk. Isten azt mondja: Egyém vagy. Szeret. Elfogad, ahogy vagy. Fölismered-e az életedben, hogy Isten büszke rád? Az embert Isten megáldotta. Fontos, hogy az Ő jelenlétében éljünk. Több