Gatala

Gatala 6
Ha szabadok vagyunk,mit tudunk kezdeni vele? Pál nem azt akarja, hogy keresztény törvényeknek éljünk, hanem, hogy szabadok legyünk. Pál nem azt mondja, hogy mindent szabad. Felelősségünk, hogy egymásra figyeljünk. Ha a gyümölcsök megvannak az életedben, akkor Isten Lelke vezérel. Isten Lelke fölülír mindent, amit mi gondolunk. Szelíden kell az embereket visszavezetni Jézushoz. Isten szelíd, türelmes és jó velünk. Nem vagyunk tökéletesek, szükségünk van a Megváltóra. Hordozzuk egymás terhét! Segítsünk másokon! Imádkozzunk velük! Több

Gatala
A fogságból megszabadulva Jézus követőivé lettünk. Becsüljük meg egymást! A szabadság nem csak arról szól,hogy a láncok eltünnek. A szabadságban Krisztus kegyelme által részesülünk. Jézus az élet teljességét akarja nekünk adni. Az emberek felismerve az életükben a kegyelmet, dicsőitik Istent. Akik veled találkoznak, dicsőítik-e Istent? Szabadságra hívott el minket az Úr! Miért akarnánk visszamenni a régi dolgokhoz? Többé nem vagyunk szolgák hanem örökösök. Isten gyermekei vagyunk. A múltadnak nem kell meghatároznia a jelenedet. Több

Gatala 5b
Az életünk egy nagy küzdelem. A keresztény életben is harcolunk az ó-emberünk ellen,és másokért is. Pál a test és a Lélek küzdelméről beszél. Nem csak harcból áll a hívő életünk. A hívő életet a gyümölcsök teszik vonzóvá. A szeretet, a kedvesség, a hűség, a szelídség és a türelmesség. Fontos, hogy teremjük ezeket a gyümölcsöket. Nem vagy védtelen. Nincs az az erő, ami Isten Lelkét legyőzné. Isten sosem szenved vereséget. Romlottságunk ellenére Isten szeret minket. Több


Pálnak fontosak voltak azok,akikért Krisztus meghalt. Arra buzdította őket, hogy maradjanak meg Krisztusban. Pálnak az volt a legfontosabb, hogy Krisztushoz ragaszkodjanak. A Krisztussal való kapcsolat fontos. A bűneink választanak el Tőle. Ha elfogadom a bűnbocsánatot, örök életem van. Fontos, hogy ne vesszen el a Krisztussal való kapcsolat. Szükségünk van arra, hogy a Szentlélek élővé tegye nekünk az írásokat. Ha a Krisztussal való kapcsolat eltűnik, minden üressé válik. Egy kapcsolatot megtartani energiába kerül. Több

Gatala 4b
Isten a kegyelem Istene. Többet akar annál,mint hogy csak vallásos életet éljünk. Jézus győzött. Felvitte a bűneinket a keresztre. Feltámadásával legyőzte a bűnt. Az új élet nem a mi érdemünk. Hagyjuk, hogy Isten megváltoztassa az életünket! Osszuk meg másokkal, amit kaptunk! Isten mindig szeret. Nem változott. Nem hagy magunkra. Ö tudja mit jelent pusztában lenni. Isten jelenlététől nem választhat el semmi. Isten hűséges. Nem engedi, hogy erőnkön felül kísértessünk. Az a boldogság, amikor vele élem az életem

Gatala 4
Nem igazulhatunk meg a törvény tanulmányozása által,hanem csak hitből. Biztos,hogy meg vagy mentve? Ábrahám hitt és ez igazságul tulajdoníttatott neki. Ha hiszel, Ábrahám gyermeke vagy. Lélek által születünk új életre. Minden a tied, mert hiszel. Isten mindent megad neked, amire szükséged van az élethez. Akit örökbe fogadnak, az ki lett választva. Isten ismer minket. Ő teszi meg az első lépést. Előbb szeretett minket. Isten lát minket, bárhol is vagyunk.

Gatala 3b
Sokszor nem értjük mit mond az Úr. Hit által akar üdvözíteni. Ábrahám hitt és ez igazságul tulajdoníttatott neki. Krisztus művéhez nem tudunk hozzátenni semmit. Kedves Istennek,amit teszek? A cselekedeteinknek tükrözni kellene a hitünket. Krisztusban szabadok vagyunk. Isten megigazít minket. Vannak olyan törvények,amiket nem tudunk betartani. Nem ragadhatunk ki a törvényből egyet sem. Szükségünk van a kegyelemre. Hitből élünk. Isten megígérte, hogy gondot visel rólunk. Istenben bízni nem megy minden helyzetben. Isten jó. Több

Gatala 3
Gal. 3:1-5 A kérdések elgondolkodtatnak. Választ várnak. Pál szembesítette a Galáciából valókat azzal,hogy baj van a hitükkel. Elfogadták a zsidó törvényeket. Nem akarták elveszíteni az üdvösségüket. Eredetileg pogányok voltak. Pál ismertette meg velük Krisztust. Ők elfogadták az Urat és hittek. Pál megkérdezte tőlük,hogy nem emlékeznek arra, hogy elég Krisztus áldozata? Mi megmaradunk-e az evangélium egyszerűségében? Sok tév-tanítás volt akkor is. Minket is sok olyan hatás ér, amely el akar távolítani Krisztus mellől. Több

Gatala 2b

Gatala 2