2 Mózes 40

Igehirdetés Biblia

Mi fogant meg bennünk a Mózes 2. könyve olvasásakor? Van-e valami, ami letisztult benned? Egy férfi nem tudott elmenni a templomba. Megkérdezett valakit, hogy miről volt szó. Az illető nem tudta megmondani, de azt igen, hogy hogy utána elment az üzletébe, és kidobta az összes hamis súlyt. Isten …

több ...

2 Mózes 32

Igehirdetés Biblia

A népnek túl hosszúnak tűnt a várakozás ideje. Pedig, csak még egy napot kellett volna kibírniuk Mózesre várva. A nép azonban nem tudott már tovább várni. Elbizonytalanodtak. Azt mondták, nem tudjuk mi történt Mózessel.

Tudsz-e várni az Úrra? Mit teszel akkor, amikor az Úr megvárakoztat, megpróbál, amikor úgy …

több ...

2 Mózes 28

Igehirdetés Biblia

Isten szól hozzánk a Szentírásból. Öltözz úgy, amilyen állást szeretnél, tartják az angolok. Kik vagyunk a ruhák alatt? Az Ószövetségben a mezítelenség, valami bűnnel van kapcsolatban. Aki mezítelen, az kiszolgáltatott. A megszállott Jézus idejében mezítelen volt, miután Jézus megszabadította, felöltözött. A mezítelenséghez szégyen kapcsolódik. A ruházkodás része annak …

több ...

2 Mózes 27

Igehirdetés Biblia

A hit és az élet itt találkozik. Középen van az istentisztelet helye. Az oltárt nem lehet kikerülni. Itt égetik el az égő áldozatot. Bejössz az állattal, és nélküle távozol. A dolgok itt valósággá válnak. Isten csak tökéleteset fogad el. Hinned kell, ha odaadsz Istennek mindent, Ő megjutalmaz. Jézus …

több ...

2 Mózes 26

Igehirdetés Biblia

Isten készít egy helyet, ahol vele lehet találkozni. Isten vágyik a teremtményei után. Isten elé nem lehet csak úgy berohanni. Kellett egy közbenjáró, aki áldozatot mutatott be. Isten nem lakik kőben vagy fában. Nem lakik kézzel csinált házban. Mégis azt akarta, hogy készítsenek hajlékot neki. Lélekben és igazságban …

több ...

2 Mózes 25

Igehirdetés Biblia

A szent sátorra azért volt szükség, mert Isten a népe között akart lakni. Isten Jézusban örökké közöttünk van. Isten mélyebben akar velünk lakozni. Nem a sátor, hanem a benne lakozó Úr a fontos. Mózesnek adakozást kellett hirdetni. A lelki munkának anyagi vonzatai is vannak. Nem kötelező, de ha …

több ...

2 Mózes 24

Biblia

Istenhez nem mehetett fel bárki a hegyre, csak Mózes egyedül. A népnek csak a hegy aljáig lehetett menni. Nem is akartak tovább menni, mert féltek. Áron két fia Nádáb és Abihu és Izráel 70 vénje tovább mehetett, de ők is csak egy adott helyig mehettek, de tovább nem. Csak …

több ...

2 Mózes 22

Igehirdetés Biblia

Sokféle helyzet szerepelt ebben a részben, manapság is előfordulnak hasonló esetek. Mi emberek sajnos nem változtunk, a bűnös természetünk megmaradt. Mit tud szólni hozzánk Isten ezen a részen keresztül? Azt fogom mondani, és úgy bánok a rám bízott javakkal, amilyen a szívem. Bizonyos dolgokra rá tudjuk húzni a …

több ...

2 Mózes 21

Igehirdetés Biblia

A kegyelem és a megbocsátás csodálatos szavak. Könnyen megszokjuk őket. Jézus azt mondta, hogy mindent újjá teszek. Mindent frissé teszek. Könnyen elfelejtjük, hogy Isten szent. Istent tisztelnünk kellene. Isten előtt félelmet kellene éreznünk. Le kell hajolnunk Isten előtt! És Ő felemel. Isten megalázza a büszkéket, de az alázatosaknak …

több ...

2 Mózes 20

Igehirdetés Biblia

Nehéz újat mondani a parancsolatokról. Mi a jelentősége a mi számunkra a parancsolatoknak? A 10 parancsolat azt mutatja meg, mennyire sérültek vagyunk. Jézus nélkül nem tudjuk betartani ezeket. Jó, hogy van kegyelem. Fontosak, mert megmutatják, mik utálatosak Isten előtt. Ha nem úgy nézel rájuk, mint törvényre, hanem úgy …

több ...