2 Mózes 36

Igehirdetés Biblia

Bésaléelt és Aholiábot Isten név szerint elhívta. De voltak mások is, akik nem lettek név szerint megemlítve. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha nagy nevek prédikálnak, akkor lesz ébredés. De Isten azokat is használja, akikről mi nem is tudunk. Akár Téged is használ. Megelégszünk-e a névtelen szolgálattal? Ha az …

több ...

2 Mózes 25

Igehirdetés Biblia

A szent sátorra azért volt szükség, mert Isten a népe között akart lakni. Isten Jézusban örökké közöttünk van. Isten mélyebben akar velünk lakozni. Nem a sátor, hanem a benne lakozó Úr a fontos. Mózesnek adakozást kellett hirdetni. A lelki munkának anyagi vonzatai is vannak. Nem kötelező, de ha …

több ...

2 Mózes 17

Igehirdetés Biblia

Isten kihozta a népét Egyiptomból, így lettek Isten népévé. A megmaradásukat veszélyeztette az éhség, a szomjúság és az ellenség is. Isten megtartja a népét mindezek között. Isten Téged is meg akar tartani. Magyarországon bő vizű földön élünk. Gazdagok vagyunk vízben. Annak a földnek a vízforrásai rejtve voltak. Az …

több ...

Prédikátor 6

Igehirdetés Biblia

A prédikátor könyve a földi dolgokról szól, arról ami a nap alatt történik. Mi az, ami elhatalmasodik rajtunk? Jó dolgok a gazdagság, a tekintély, a sok gyermek, a hosszú élet, a bölcsesség, az életre valóság. Rossz, ha a meglévő gazdagságot nem tudod élvezni. Vagy ha más élvezi, amiért …

több ...

Új Izráel

Igehirdetés Biblia

Izráel számára megújulásra lenne szükség. Isten elküldte Jézust, aki Izráel népe közé jött. Jézus Izráel elveszettjeiért jött. Az, hogy valaki Izráel népéhez tartozik, nem jelenti azt, hogy ő Isten gyermeke szív szerint is. Izráel, mint nép nem ismerte fel Jézusban a Messiást. Ez utat engedett a nyugati világban …

több ...

Lukács 9

Hallgassd meg itt Biblia

Jézus elhozta közénk Isten országát. Jézus erővel és hatalommal ruházta fel a tanítványait. Ez a fejezet az erő és a hatalom céljáról, hatásáról, emberi feltételeiről és isteni oldaláról is szól. A cél, hogy hirdessék az Isten országát és betegeket gyógyítsanak. Isten úr a fizikai testünk fölött …

több ...

1 Mózes 2

Hallgassd meg itt Biblia

A teremtés 7. napján Isten megpihent. Isten nem fáradt el abban, hogy megteremtette a földet, egyszerűen megszűnt a teremtő munka. Isten cselekszik, gondot visel a teremtett világról. Megszólít, megtart, megőríz. Isten nem tétlenkedik, mi se tegyük! Munkálkodjunk, tegyünk bizonyságot! A 7. nap áldott és megszentelt, az …

több ...

1 Kor. 9

Hallgassd meg itt Biblia

A korintusi gyülekezet nem volt ideális gyülekezet. Voltak olyanok, akik Pál ellen zúgolódtak. Voltak, akik úgy gondolták, hogy Pálnak minden gondot meg kellene oldani. Pál azonban nem a gyülekezet rabszolgája. Jézus megjelent Pálnak, így hitelesen tud beszélni róla. Pál nem tulajdonította magának a munkája eredményét. Isten …

több ...

1 Kor. 3

Hallgassd meg itt Biblia

Isten célja az, hogy a gyülekezet egységben felépülve az ő szent temploma legyen. Együtt vagyunk Isten temploma. Egység csak akkor lesz, ha ezt együtt akarjuk. Ennek az egységben való felépülésnek az eszközei: az ültető azaz az alapot vető építőmester, az öntöző és a ráépítő azaz mi …

több ...

Józsué 19-20

Józsué 19-20 Biblia

A menedék városok a megváltásra emlékeztetnek. A gyülekezet feladata, hogy befogadja az embereket, hogy megmentse azokat, akikre a biztos halál vár. A menedék városnak mindenkit be kellett fogadni, aki oda menekült. A keresztény gyülekezet menedékhely az elveszettek számára. Ha azt tartjuk magunkról, hogy különbek vagyunk, mint a …

több ...