2 Mózes 40

Igehirdetés Biblia

Mi fogant meg bennünk a Mózes 2. könyve olvasásakor? Van-e valami, ami letisztult benned? Egy férfi nem tudott elmenni a templomba. Megkérdezett valakit, hogy miről volt szó. Az illető nem tudta megmondani, de azt igen, hogy hogy utána elment az üzletébe, és kidobta az összes hamis súlyt. Isten …

több ...

2 Mózes 15

Igehirdetés Biblia

Isten hatalmas. Vele át tudsz jutni az akadályokon. Izráel fiainak olyan kalandokban volt részük, amit ember szíve meg sem gondolt. Rövid idő alatt tönkrement Egyiptom hadereje. Istennek az volt a terve, hogy népének adja a tejjel és mézzel folyó földet. Sikerült átkelniük a tengeren, az ellenség megsemmisült. Hálaadó …

több ...


Jézus, aki a leghatalmasabb!(Maté 9:1-9)

Igehirdetés Biblia

Sokan voltak, nem lehetett bemenni az ajtón. Négy férfi vitt egy bénát Jézushoz. Jézus meggyógyította. Mindent megtettek! Nagy melegben cipelték. Nem tudtak bemenni. Ezért jöttünk, hogy Jézus meggyógyítsa! Keresték a megoldást. Ha nincs hely, hogy bemehessünk, akkor csinálunk. Nézzetek fel! Kibontották a tetőt! Leengedték Jézushoz a bénát. Fontos …

több ...

Prédikátor 4

Igehirdetés Biblia

Ez az igeszakasz sötét tónussal kezdődik, majd kivilágosodik. Sok bölcs dolog van benne. Miért beszél a prédikátor az elnyomásról? Miért érdeklik az elnyomottak könnyei? A gazdagságot Isten adta neki. Azért látja meg az erőszakot, mert Isten szemével szeretne látni. Érdekli, hogy ami körülötte van, miért van úgy? Fölismeri …

több ...

Luk. 1:67-79

Józsué 10. Biblia

Isten váltságot szerez nekünk, bárki számára elérhető megoldást. Jézus áldozata nélkül nincsen üdvösség. Jézus a betlehemi jászolon keresztül közel került hozzánk. Azért jött, hogy életét váltságul adja sokakért. Isten annál többet nem tehetett, hogy a Fiát odaadta. Nem élhetünk célok nélkül. A hívő ember célja a menny …

több ...


Új véletlen

Igehirdetés Biblia

Ján. 21:15- 23 3 kérdés, 3 válasz, 3 felszólítás, így lehet röviden összefoglalni ezt a szakaszt. Mi mit válaszolunk arra a kérdésre, hogy szeretjük-e Istent? Ha szeretjük, akkor Isten feladatot bíz ránk. Péter néhány hét alatt óriási belső változáson ment át. Korábban Péter megtagadta az Urat, majd …

több ...

Egy hősök ?

Hallgassd meg itt

Sokszor azt gondoljuk, hogy a hősök nagy emberek. A hétköznapi ember is lehet hős? Jézus szavainak volt ereje. Isten a szívem legmélyét érintő változást akarja. Ne aggódj a jövő miatt! Jézus megszaporította az 5 kenyeret és a 2 halat. Fontos az engedelmesség. A gyermek, aki odaadta a …

több ...

Lukács 13

Hallgassd meg itt Biblia

Isten országában nem a tragédiával ér véget az élet. Miért vannak tragédiák? Nem értjük. Akkoriban élt egy olyan gondolkodás, hogy biztos bűnösök voltak azok, akiket valami tragédia ért. Jézus viszont azt mondta, nem voltak bűnösebbek, mint mások. Amit az ember elrontott, nem kérhetjük számon Istentől. Ha …

több ...