Józsué 21-22

Józsué 19-20 Biblia

21 fejezet eleje arról szól, hogy a lévitáknak kisorsoltak összesen 48 várost a többi törzs örökségéből. A léviták tehát szét voltak szórva az egész nemzet között. A 48 város közül 6 menedék város volt. Pontosan úgy kapták meg a városokat a léviták, ahogy Mózes által megparancsolta az …

több ...

Józsué 19-20

Józsué 19-20 Biblia

A menedék városok a megváltásra emlékeztetnek. A gyülekezet feladata, hogy befogadja az embereket, hogy megmentse azokat, akikre a biztos halál vár. A menedék városnak mindenkit be kellett fogadni, aki oda menekült. A keresztény gyülekezet menedékhely az elveszettek számára. Ha azt tartjuk magunkról, hogy különbek vagyunk, mint a …

több ...

Józsué 17-18

Józsué 17-18 Biblia

Józs. 17-18 Meddig késtek még elmenni és birtokba venni a földet? Isten az ő országa teljességét akarja nekünk adni. A jólét folyamáról beszél. Ingyen kaptak területet. De még 7 törzs nem foglalta el az örökségét. Övék volt, de még nem foglalták el. Olyan ez, mintha kapnál egy …

több ...

Józsué 15-16

Józsué 15-16 Biblia

Józs. 15-16 Káleb hűséges volt Istenhez. Nem bátortalanította el a népet, hanem bátorította annak idején, amikor mint kém megnézte az ígéret földjét. Káleb tisztelettel ment Józsuéhoz és emlékeztette az Úr szavára. Káleb még mindig bízott az Úrban, pedig eltelt 45 év. Ahogy élt, ahogy hitt, az hatással …

több ...

Józsué 13-14

Józsué 13-14 Biblia

Krisztus meghalt,Krisztus föltámadt, Krisztus újra eljön. Jöjj Szentlélek, itt vagyok, szólj hozzám!

Józsué megöregedett. Mikor fiatalabb volt, azt a feladatot kapta, hogy foglalja el a földet. Józsué megöregedett, de még voltak feladatok. Minden Istené. De úgy néz-e ki minden, mint ami Istené? Miért csak 85 %-át …

több ...

Józsué 4.

Biblia

Isten népe amikor kijött Egyiptomból Isten ketté választotta előttük a Vöröstengert, és ők száraz lábbal mehettek át rajta. Eltelt 40 év a pusztában. Felnőtt egy új nemzedék. De Isten nem változott. Ő ugyan az maradt. Most a Jordán vizét választotta szét előttük. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Te szoktál-e …

több ...

Józsué 3.

Józsué 3 Biblia Isten járható utat készít a számodra. Hogyan biztosít neked járható utat? Úgy, hogy jelen van az életedben. Nem kis bátorság kellett ahhoz a papoknak, hogy belemenjenek a vízbe. Hit kellett hozzá. Az életünk sokkal szegényebb, ha nem látjuk meg Isten dolgait. Józsué komolyan vette, amit az Úr …

több ...


Józsué 1.

Józsué 1 Biblia

Józsué 1. Fontos, hogy megmutassuk azt a szeretetet, ahogy az Úr szeret minket. Van amikor Isten közvetlenül beszél hozzánk. Néha nehéz fölfogni. Feladatunk, hogy elérjünk másokat Jézus jó hírével. Hozzuk el Isten országát erre a földre. Tovább kell lépnünk! Volt az izráelliták között, ki maradni akart, pedig …

több ...