Balazs

Példabeszéd A Magvetőről
#. Ebben az igerészben Jézus látszólag megint valami ellentmondásosat tesz. Lukács pontos és hiteles tudósítását olvasva,hallgatva már kezdjük ezt megszokni. Látjuk, fontosak számára azok, akik köréje gyűlnek, hiszen szomjaznak Istenre, az Ő szeretetére. Nem küldi el a bűnösöket sem, bár ezért kap hideget-meleget a nép tanítóitól és vallási vezetőitől, az írástudóktól és a farizeusoktól. Most is, amikor nekifog ennek a példázatnak, emberek tömege gyűlik köré, még a környező városokból is özönlenek hozzá. Több