Példabeszéd A Magvetőről

Sorozat: Lukács

Topics: #Balazs

Dátum: Június 14, 2020

#. Ebben az igerészben Jézus látszólag megint valami ellentmondásosat tesz. Lukács pontos és hiteles tudósítását olvasva,hallgatva már kezdjük ezt megszokni. Látjuk, fontosak számára azok, akik köréje gyűlnek, hiszen szomjaznak Istenre, az Ő szeretetére. Nem küldi el a bűnösöket sem, bár ezért kap hideget-meleget a nép tanítóitól és vallási vezetőitől, az írástudóktól és a farizeusoktól. Most is, amikor nekifog ennek a példázatnak, emberek tömege gyűlik köré, még a környező városokból is özönlenek hozzá. Ő pedig példabeszédekben kezd beszélni. Látszólag szánt szándékkal elrejti a tanítás lényegét a hallgatósága elől és azt később csak a tanítványokkal osztja meg. Jézus azonban nem kegyetlen és nem játszik az őt hallgatókkal. Mint ahogy nem túlzó és kegyetlen a mérce sem, amit a hegyi beszédben a hallgatósága – ebbe tartozunk mi is – elé állít: „Ti tehát legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes!”(Mt 5,48).

Bizony akkor mondható rám,hogy vak vagyok és süket arra, amit Jézus tanít nekem, ha azt gondolom, botlás nélkül élhetem az életem. Ha abban bízom, hogy saját erőmből képes vagyok olyanná formálni az életem, hogy százszorosan gyümölcsöt hoz.

Jézus felkiált a példabeszéd végén: „Akinek van füle a hallásra,hallja meg!”. Ha nem értem, mire próbál Isten vezetni, tanítani, kérem-e a bölcsességet Tőle, hogy megérthessem? Erről szól Jézus biztatása: „Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!” (Lk 11,13)

Jézus emellett mindent megtesz,hogy tanítása érthető legyen, még a hallgatóságának nem kis hányadát kitevő, mezőgazdaságban dolgozó emberek számára is, sőt éppen számukra válnak igazán kifejezővé a magvetéssel kapcsolatos képek, hasonlatok.

#. Jézus ebben példabeszédben sem görbe tükröt akar az őt hallgatók elé tartani,elénk sem tart. Nem az ember esendőségét, gyengeségét akarja hangsúlyozni. De nem kezdőzi el azokat a veszélyeket, amelyek – bár Isten igéjét hallgatja vagy éppen olvassa – az emberre leselkednek.

Az első fontos kérdés,hogy ahhoz, hogy az életem gyümölcsöt teremjen, hallgatnom, olvasnom kell rendszeresen Isten igéjét. Mert azzal válik valóban életté bennem, ha hittel befogadom, ha tanulmányozom, ha imádságaimba foglalom, ha megtanulom, ha hirdetem. A magvető példázatánál maradva, ha vetek, lesz mit aratnom is, még a lelkileg ínséges időszakokban is. Ha nem vetek, el fogok gyengülni és veszélybe kerül az üdvösségem.

A második fontos figyelmeztetés mindenkinek szól. Mindig szükségünk van Isten irgalmára,kegyelmére. Ha ezt nem felejtem el, az sok tévedéstől meg tud menteni. Így hálát tudok adni Istennek, ha jól megy az életem, és reményem lesz, hogy Isten a bajban sem hagy el, gondoskodni fog ezután is rólam.

A harmadik,hogy az igét nem elég hallgatnom, tettekre is kell váltanom, élnem is kell. Isten gyermekeként nem kevesebbre vagyunk meghívva, mint a szabadságra, szabad életre:* „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!”* (Róm 8,15). Mindehhez a Szentlélek ad erőt. Ha Isten igéjét követjük, valósítjuk meg cselekedeteinkkel, akkor életünk valóban Krisztushoz tartozik: „Azok az én anyám és testvéreim, aki Isten igéjét hallgatják és megcselekszik.” (Lk 8,21).

Jézus nem elítélni jött,nem ítéli el az őt hallgatókat és bennünket sem akar elítélni. Éppen ellenkezőleg, Isten kegyelmét hirdeti: „Nincs tehát semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.” (Róm 8,1).

Kerdesek

  1. kérdés: Szoktál-e Istentől bölcsességet kérni,ha nem érted, mit akar tanítani, mondani számodra az Ő igéje? Ha igen, mit tapasztaltál meg?

  2. kérdés: Szoktál-e imádkozni azért,hogy Isten segítsen tisztán látni az életeddel kapcsolatban? Kérted-e már, mutassa meg Neked, mi van az Ő szívében Irántad, mit gondol Rólad?