Andy

Lukács 20, 40-47 | Lukács 20, 40-47 |
Most Jézus kérdez. Jézus feltesz kérdéseket, és nem válaszolja meg őket. Sok kérdés van közöttünk is, és ez rendben van. Jézus azért kérdez, hogy kiderüljön, mit gondolunk Istenről? Vannak olyan kérdések is, melyekre nincs válasz. Fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen Istennel. Fontos, hogy Jézus nem azt mondja, hogy az összes írástudótól örízkedjünk. Jézus azt mondja, hogy azoktól óvakodjatok, akik ilyenek, akik szeretnek kitűnni, akik szerepelni akarnak. Nyílván voltak olyanok is, akik nem voltak rosszak. Több

A Laodíceai gyülekezet | Jelenések 3, 14-22 |
A laodíceai gyülekezetről semmi jót nem mond Isten. Se nem forrók, se nem hidegek. Ez a szakasz a közösségről is szól és az egyénekről is. Sok egyén alkot egy egészet. Lehet, hogy mi is azt gondoljuk időnként, hogy valaki másra vonatkozik, nem ránk. Nem vállaljuk a felelősséget. Az átlag hőmérséklet a nagyon forró és a hideg átlaga, langyos. Felelősségünk van magunk iránt is, és a közösség iránt is. Fontos az egység. Több

A Filadelfiai gyülekezet | Jelenések 3, 7-13 |
Ez a szakasz leírja, mi Isten szava egy olyan kis gyülekezethez, akiknek bátorításra volt szükségük. Az előző gyülekezet kivülről jól nézett ki, de halott volt. A filadelfiai gyülekezet ennek pont a fordítottja. Isten néha ránk is úgy tekint, mint az angyalokra. Ők Isten munkáját végzik. Isten szavát hirdetik. Mindannyian Isten hirnökei vagyunk, Isten gyermekei. Gábriel ha nem ment volna el Máriához, akkor máshogy alakultak volna a dolgok. Isten bízik bennünk. Jézus elmondja, hogy milyennek látja a gyülekezetet. Több

Az Efezusi gyülekezet | Jelenések 2, 1-7 |
A Jelenések könyvében hét gyülekezetről mondja el Jézus, hogy milyennek tartja őket. Olvassuk úgy, hogy mi az, ami ebből nekünk szól! A szeretet fontosabb, mint a tettek. Ha nincs bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Néha a tetteket többre tartjuk. Jó lenne ha a szeretetről lennénk ismertek.Törődjünk egymással! Amikor kedvesz valakit, akkor örülsz, ha találkozol vele. Amikor először találkozál Jézussal, ahhoz az első szeretethez kell visszatérni. Ha szeretjük Jézust, akkor követjük a parancsolatait. Több

Csabai gondolat | Zsolt. 69:10 |
Jézus mellett sok minden lehet a szívünkben. A templom méltatlan lett az árusok miatt Jézus idejében. A gazdagodás lett a meghatározó, nem az Istennel való találkozás. Öröm, hogy élünk. Sok beteg van körülöttünk. Vannak, aki meghalnak. Hol van a tűz az életedben? A tűz melegít. Ha kiveszek a tűzből egy fadarabot, az elalszik. Nehéz egyedül, de ezért van a gyülekezet. Amikor együtt vagyunk, Jézus is itt van. Amikor imádkozunk, a szivünk felhevül, feltüzesedik. Több

Lukács 19:45-48 | Lukács 19:45-48 |
Jézus azért jött el erre a földre, hogy az emberek találkozhassanak Istennel. Ez volt Jézus igazi küldetése, és ez a szakasz is erről szól. Ezért lett mérges a templomban, mert azt látta, hogy az imádság házát piaccá tették. Isten azt szeretné, hogy kapcsolatban legyünk Vele. Isten már az Édenkertben is kapcsolatot keresett az emberrel. Az eredeti terv az volt, hogy együtt legyünk Istennel. Jézus élete és feltámadása által ez lehetővé válik. Több

Lukács 19:11-27 | Lukács 19:1-10 |
Jézus gyakran mondott példázatokat, hogy segítse a jobb megértést. Némelyek azt gondolják, hogy ez a példázat a pénzről szól, vagy arról, hogy nem adtunk eleget, de nem erről szól. Nem tudjuk elnyerni Isten szeretetét, mert Ő olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk. Isten maga a bíró, Ő szolgáltat igazságot. Jézus halála Isten terve volt, hogy mi élhessünk. Isten általunk akar cselekedni. A szolgálóknak sok pénzt adtak, és végül annak alapján kaptak jutalmat, hogy mit tettek a pénzzel. Több

Gyermekek | Lukács 18:15-18 |
Miközben Jézus tanított, gyerekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban megállították öket. Hogyan vagyunk a gyerekekkel? Várjuk őket, vagy inkább azt szeretnénk, ha nem zavarnának? A mennyek országa a gyermekeké. Olyanná kell lennünk, mint a gyerekek, akik mindennek tudnak örülni, még egy csupasz botnak is. Pedig nekünk is van miért hálát adnunk. Vegyük észre mind azt a jót, amit Istentől kaptunk. Ha gyermeki szemléletűek vagyunk, akkor mienk az Isten országa. Több

Farizeusok vagy ???? | Lukács 18:9-15 |
A farizeusok a társadalom megbecsült tagjai voltak, akik igyekeztek betartani a törvényt. Ezzel szemben az adószedőt rossz embernek tartották. Jézus szerint viszont, akit jónak gondoltak, az nem az. Jézus a példázataival azt akarja elérni, hogy vegyük észre a saját szemünkben a gerendát. A farizeus imádsága saját magáról szólt. Amilyen vagy, az azonban Isten műve. Nekünk nincs érdemünk benne. Amikor Istenhez megyünk, ne legyünk én-központúak! Azért jövünk Istenhez, hogy Vele legyünk. Hisszük-e, hogy Jézus él, hogy Ő valóságos? Több

Ezsdrás 10
A zsidó férfiak közül sokan idegen népből való feleséget vettek maguknak, akiktől meg kellett szabadulniuk. Hazaértek ugyan a fogságból, mégis úgy éltek, mint ahogy korábban. Visszatértek a korábbi rossz szokásaikhoz. Ezsdrás dühös volt, mivel visszatértek a bűnbe. A Szentlélek beszél a szívünkhöz. Van lehetőség a változásra. Könnyű megtenni olyan dolgokat, amikről tudjuk, hogy nem jók. Itt még csak elkezdődött valami. Ezsdrás Istentől kért segítséget. Ez egy jó vezető jellemzője. Isten munkája, ha nő a gyülekezet. Több