Andy

Istenre éhezve | 42. Zsoltár |
Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez,…

Közösség Istennel | 1 János 1, 5-10 |
Amit az imádságban keresünk az az, hogy hogyan lehetünk kapcsolatban Istennel …

Kérjetek, keressetek, kopogjatok | Lukács 11 5-13 |
A Bibliában mi szerepel az imádságról? Miért foglalkozunk az imádsággal? Éppen időszerű imádkoznunk! Ez a kerezténység alapja. Isten beszél hozzánk az imádságon keresztül. Ha nem beszélünk Istenhez, akkor nincs Vele kapcsolatunk. Vannak kérdéseink, problémáink. Növekedést szeretnénk. Foglalkoznunk kell az imádsággal. Megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Ha találkozni szeretnénk Jézussal, akkor imádkoznunk kell. Legyünk őszinték és nyíltak! Kopogjunk, és ajtó nyittatik nekünk. Azt visszük Isten elé, amit szeretnénk. Ha megértjük Isten akaratát, akkor egy hullámhosszon leszünk Vele. Több

7 kérdések
Ez az a 7 kérdés, amelyről 2023 első vasárnapján elmélkedtünk. Ki vagy te? Mit akarsz? Miért vagy itt? Hová mész? Van valami, amiért érdemes élni? Kit szolgálsz? Kiben bízol? These are the 7 questions which we reflected on in the first sunday of 2023 Who are you? What do you want? Why are you here? Where are you going? Do you have anything worth living for? Whom do you serve? Több

Advent 1 | Lukács 1, 5-26 |
Együtt érezhetünk Zakariással. Igen sokat vártak Jánosra. Pedig igazak voltak mind a ketten, Zakariás is és a felesége is. Az utolsó próféta 400 évvel korábban jelent meg. Hogyan folytatták az imádkozást 400 évig? Hogyan tudnánk úgy alakítani a rituáléinkat, hogy segítsen nekünk? Hagyjuk-e Istent működni? Isten a Biblián keresztül tud szólni hozzánk. Személyes kapcsolatunk lehet Istennel. Amikor együtt vagyunk, teret adunk Istennek, hogy munkálkodjon. Zakariáséknak nehéz lehetett kitartani. Bíztak Istenben, annak ellenére, hogy nem láttak csodát. Több

2 Kir. 20 | Ézsaiás 38,39 |
A próféta, a király és Isten 3 ember a történetben - 3 pont A próféta Alázattal és szelídséggel végezte munkáját. Istenről szólt a dolog, nem róla. A munkája veszélyes volt, de ő hűséges volt. A két történetben, az elsőben proaktív volt, a másodikban viszont reaktív. Ismernie kellett Isten hangját, szívét és erejét. A király Néhány olvasmánytól eltérően nem hiszem, hogy jól jön át. Ember volt, nem szuperember, pont mint mi Amikor megmondták neki, hogy meg fog halni, panaszkodott, nyafogott és csak önmaga megszállottja volt. Több

2 Kir. 18 | 2 Kir. 18 |
Miért kellett ennek most így történnie? - kérdezzük Istentől. Miért nem tettél valamit? A király szerette Istent. Jó dolgokat tett, és Isten vele volt. Mindenben sikeres volt. Akkor miért történt vele mindez? Jób jó ember volt. A barátai azt mondták, hogy valami rosszat tett, azért veszett el mindene. De Jób azt mondta, hogy ő jó ember. Sokszor nehéz válaszokat kapni a miértekre. De Jézusban kell bíznunk! Akkor is, ha nincsennek megválaszolva a kérdéseink. Több

2 Krón. 31, 11- | 2 Krón. 31, 11- |
Mi az, ami 2022-ben szól nekünk ebből a szakaszból? A mi elvárásaink gyakran nem felelnek meg Istn elvárásainak. Nem kell mindent a vezetőnek csinálnia. Ha mindent a pásztor csinál, akkor beleroppan. Egy közösség vagyunk, mindent együtt kell csinálnunk. Ezékiás jó király volt. Tanlmányozta Isten igéjét, és aszerint cselekedett. Kinevezett embereket bizonyos feladatokra. Jézus azt akarja,hogy világosság legyünk. Ha valakinek nincsen látása, akkor kérjen az Úrtól. Isten annyira megádotta őket, hogy nagyon sok felajánlás volt. Több

Lukács 22, 39-49 | Lukács 22, 39-49 |
Angyal erősítette Jézust. Ne lankadjunk! Legyünk kitartóak az imádkozásban! Jézus emberré lett. Isten úgy tervezte, hogy a Fia ember legyen miattunk. Hogy át tudja élni, mit jelent bántva lenni, elárulva. Krisztus a szenvedések által megtanulta az engedelmességet. A lélek kész, de a test erőtlen. Van, hogy tudjuk, hogy imádkoznunk kellene, de a test visszahúz. Lehet imádkozni munkába menet is. Nézzünk fölfele! A Lélek segít, amikor fáradtak vagyunk. Isten jó. Ő ismer minket. Több

Lukács 22, 24-38 | Lukács 22, 24-38 |
A tanítványok azon vitatkoztak, hogy melyikük a legjobb. Hajlamosak vagyunk különbnek gondolni magunkat másoknál. Mit jelent legnagyobbnak lenni, illetve szolgálni? A gyülekezetben is a legjobbat keressük. Arra hívott el minket Isten, hogy segítsünk másoknak. Isten szeret, és ezt meg kell mutatnunk másoknak. Isten azt szeretné, hogy közösség legyünk. Figyeljünk egymásra és a kívülállókra is! Legyünk nagyobb világosság! Legyünk olyanok, mint Jézus! Ez vonzó mások számára. Szeretni és szolgálni, ez a feladatunk. Több