Hogyan imádkozzunk

Máté 6:5-8

Igehirdető: Marti

Sorozat: Imádság

Topics: #fordítás

Dátum: Január 22, 2023

Ez a néhány igevers arról szól, hogy hogyan imádkozzunk, és hogyan ne. Jézus itt arról tanított, hogy hogyan lehet jól imádkozni és hogyan rosszul. Az imádság nem arra való, hogy lássák az emberek a kegyességünket és megdicsérjenek érte. Az imádság áldásos, ha jól csináljuk, de semmit nem ér, ha rossz a motiváció. Az imádság nem embereknek szól, hanem Istennek! Ó, bárcsak megengednénk, hogy Isten kitakarítson az imádságainkból mindent, ami nem oda való! Az imádkozó ember odaáll az élő Isten elé, aki a menny és a föld ura és kiönti Előtte a szívét. A gyarló ember és a hatalmas Isten találkoznak az imádságban és csodák történnek. Közel kerülünk Istenhez, és világosság támad bennünk. Milyen jó, hogy nem kell jó előre időpontot foglalnunk, ha Isten elé szeretnénk járulni. Hozzá jöhetünk akár éjjel, akár nappal. Ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, hanem, mint Isten gyermekei. Forduljunk Hozzá azzal a bizalommal, amivel egy gyermek fordul az apja felé! Ne legyünk képmutatók, hanem őszinték! Nem az a legfontosabb, hogy állva, ülve vagy térdelve imádkozol, hanem az a legfontosabb, hogy szíved állapota milyen. Ne csupán megszokásból imádkozzunk! Ne próbáljuk ráerőltetni az akaratunkat Istenre, hanem engedjük, hogy Ő is elmondja, Ő mit szeretne. Ki tudod-e mondani őszintén, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, Atyám? Mi a legfontosabb Neked? Az ajándékok, vagy Isten maga? Mikor imádkozol? Akkor, amikor bajban vagy? Vagy csak akkor imádkozol, amikor jól megy sorod, vagy akkor is, amikor éppen kétségek gyötörnek, vagy csalódott vagy? Mikor szoktál imádkozni? Amikor egy fárasztó nap után beestél az ágyba, és nem is emlékszel az imádságod végére, mert elaludtál közben? A nap 24 órájából nálad hány percet tölt ki az imádság? És elég Neked ennyi? Csak kérsz, vagy tudsz hálát is adni? Csak magadért szoktál imádkozni, vagy közbenjársz másokért is? Tudsz-e bocsánatot kérni mindazért, amit elkövettél Isten ellen? Csak a magad terheit próbálod letenni, vagy hordozod mások terheit is Isten előtt? Engeded-e, hogy Isten állítsa össze a programodat, vagy ragaszkodsz ahhoz, amit már előre elterveztél? Félre tudod-e tenni a fontos dolgaidat azért, hogy Istennel együtt lehess? Mi az, ami fontosabb Neked, mint az imádság? Mi az, ami elvonja a figyelmedet az imádságról? Olyan számodra az imádság, mint a lélegzetvétel? Nem azért van kevés győzelem az életedben, mert keveset imádkozol? Nem azért bukdácsolsz, mert hiányzik az imádság? Nem azért gyümölcstelen az életed, mert felszínes az imaéleted? Ha többet imádkozol, kevésbé lesz úrrá rajtad a pánik! Ha többet dicsőited Istent, akkor kevésbé fogsz aggódni! Ne csodálkozz, ha nem történik semmi miután imádkoztál, ha elmondod ugyan a kéréseidet, de magad sem hiszed igazán, hogy Isten megteheti, amit kértél. Ismered-e azt az Urat, akinek semmi sem lehetetlen? A hittel mondott imának nagy ereje van! A hittel elmondott imák által nagy dolgok indulhatnak el és mehetnek végbe. Ha nem tudsz úgy imádkozni, ahogy szeretnél, akkor imádkozz úgy, ahogy tudsz! Az imádság hatalmas lehetőség! Lehetőség arra, hogy közelebb kerülj Istenhez és megismerd az Ő hangját! Az igazi imaharcosok nincsennek ugyan a figyelem középpontjában, de nem kell annál nagyobb elismerés, mint ha majd egyszer azt hallod, hogy jól van jó szolgám, hű voltál a kevésen. Ehhez viszonyítva minden egyéb elhalványul.

Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, hangzik Jézus tanácsa. Akkoriban a palesztinai házak egyetlen zárható, belső helyisége az éléskamra volt. Nem volt benne imazsámoly, de ott voltak a mindennapi élethez szükséges dolgok. Nem úgy nézett ki, mint egy meghitt kápolna, de arra jó volt, hogy elvonuljon oda az ember. A belső szobában csak Te vagy ott és Isten. A belső szobában semmi nem zavarja az Istennel való mély, meghitt közösséget. A belső szobában nincsen közönség. A belső szobában nem veregeti meg senki a válladat, hogy ó de szépen imádkoztál! Istennel vagy együtt az Ő jelenlétében. Minden hívőnek szüksége van rendszeres, személyes imaéletre és egy olyan helyre, ahol zavartalanul imádkozhat. A belső szobában végbe mehet benned a változás, elmélyül a kapcsolatod az Úrral, megtanulod felismerni a Szentlélek hangját és azonosulni tudsz Isten akaratával. Nem csak a Te kéréseid lesznek fontosak, hanem az is, amit Isten mond Neked. Az imádság nem monológ, hanem párbeszéd! A belső szobában teljes bizalommal mindent elmondhatsz Istennek, és Ő meghallgat. Elmondhatod neki az örömödet és a bánatodat is. Elmondhatod a győzelmeidet, de a bukásaidat is. Előle nem kell semmit elrejtened, vagy takargatnod! Ismered-e a belső szoba áldásait? Vannak-e olyan hittel elmondott imádságaid, amik már meghallgatásra leltek? A belső szobában, a zárt ajtó mögött elmondott imádságok természetesen nem azt jelentik, hogy titkolnunk kellene, hogy szoktunk imádkozni. De a saját lelki fejlődésünk és növekedésünk érdekében szükségünk van belső szobára. Miközben imádkozunk, mi változunk meg, és nem Isten.

Nem azért mondja Jézus, hogy amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, mintha helytelenítené a másokkal való imaközösséget. Maga Jézus is imádkozott többször is úgy, hogy mások is hallották az imáját. Hangosan imádkozott például Lázár sírjánál. Hálát adott az Atyának azért, hogy meghallgatta. Vagy ismerjük a főpapi imáját is, amit a halála előtt nem sokkal mondott, mégsem volt benne egyetlen panaszos szó sem, mert bensőséges kapcsolatban volt az Atyával. Vagy a kereszten imádkozott azokért, akik oda szegezték. Amikor a gyülekezetben imádkozol, akkor is úgy imádkozz, mintha csak kettesben lennél Istennel, és ne úgy, hogy akik hallják, azoknak jó benyomásuk legyen rólad! Ne úgy imádkozz, mint a vámszedő, aki azért adott hálát, hogy különb másoknál. Ne arra használd az imádságot, hogy másokat lenyűgözz vele! Hanem alázd meg magadat Isten előtt, és Ő felmagasztal Téged. Jézus is imádkozott, mielőtt tanított, vagy gyógyított. Ha szeretnéd, hogy Jézus veled legyen a szolgálataidban, akkor Te sem spórolhatod meg az imádságot!

Jézus rámutat arra a téves elképzelésre is, hogy az imádság hossza nincs összefüggésben azzal, hogy Isten meghallgatja-e az imádságot, vagy sem. Hiába ismételgetjük sokszor ugyanazokat a kéréseket üresen, de a szívből jövő imádságot meghallgatja az Úr. Ha hittel járulsz az Úr elé, akkor akár egy rövid fohász is eljuthat Hozzá.

Isten jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi magunk, mielőtt kérnénk Tőle. Ha megvan benned Isten felé az őszinte bizalom, akkor tudod, hogy gondoskodik rólad! Istennek fontos vagy! Nyugodtan Rá bízhatod magadat! Ő számon tartja könnyeidet és megvigasztal Téged. Fogja a kezedet! Erőt ad. Megtisztít. A javadat akarja! Engedd, hogy az Ő terve megvalósuljon a Te életedben is! Bízz Istenben akkor is, ha nem adja meg, amit kértél Tőle, vagy nem úgy adja meg, ahogy kérted, hanem úgy, ahogy szükséged van rá. Lehet, hogy nem akkor ad meg valamit, amikor kéred, de akkor megadja, amikor szükséged van rá. Mert Ő valóban tudja, mire van szükséged. Ha nem teljesíti is minden kívánságodat, de meghallgatja minden szívből jövő, őszinte imádságodat! Minél jobban tudsz bízni Istenben, annál kevésbé kerít hatalmába a szorongás. Lehet, hogy Isten jelenlétében rájössz arra, hogy amit eddig fontosnak tartottál, az nem is igazán fontos. Ne próbáld irányítani Istent, hanem engedd, hogy Ő irányítson Téged! Imádságaid ne megrendelések legyenek, hanem örömmel fogadd el mindazt, amit Ő ad Neked, mert biztos lehetsz abban, hogy a javadat akarja.

Bárcsak mindannyian hűségeseknek találtatnánk az Istennel töltött csendességek megélésében! Ne hanyagoljuk el az imádságot!

Azt szeretném, hogy a kávészünet után imádsággal töltsük el a még hátralévő időt. Vizsgáljuk meg magunkat azokban, amit az Úr most a szívünkre helyezett, és az alábbi kérdésekben:

Kérdések:

Nem szoktam-e úgy imádkozni, hogy akik hallgatják, azoknak jó benyomásuk legyen rólam?

Elég időt töltök-e Isten jelenlétében a belső szobában?

Bízom-e Istenben annyira, hogy Ő tudja, hogy mire van szükségem?