Marti

A Szentlélek | Ján. 16, 7-15 |
Ez a néhány mondat Jézus búcsúbeszéde.

Zsidókhoz írtlevél 12, 14-28 | Zsidókhoz írt levél 12, 14-28 |
Békesség és szent élet nélkül senki …

Advent - Mária és Erzsébet | Luk. 1, 39-56 |
Mária és Erzsébet

Melkisédek | Zsidókhoz írt levél 7, 11-28 |
elkisédeknek nem ismert a származása,…

Minden ember és engedélyek | Zsidókhoz írt levél 2. |
Jézus különb az angyaloknál,

Megmaradás és békesség | Luk. 18, 1-8 Fil. 4, 6-7 |
Nem tudjuk milyen ügy miatt kereste fel ez az özvegyasszony a bírót újból és újból …

Az Atya mindent kinyilatkoztat nekünk | Máté 11:25 - 30 |
A mai igeszakasz így kezdődött: Abban az időben…

Hogyan imádkozzunk | Máté 6:5-8 |
Ez a néhány igevers arról szól, hogy hogyan imádkozzunk, és hogyan ne. Jézus itt arról tanított, hogy hogyan lehet jól imádkozni és hogyan rosszul. Az imádság nem arra való, hogy lássák az emberek a kegyességünket és megdicsérjenek érte. Az imádság áldásos, ha jól csináljuk, de semmit nem ér, ha rossz a motiváció. Az imádság nem embereknek szól, hanem Istennek! Ó, bárcsak megengednénk, hogy Isten kitakarítson az imádságainkból mindent, ami nem oda való! Több

2 Krónikák 32, 1-8 | 2 Krónikák 32, 1-8 |
2 Krónikák 32, 1-8 32 Ezek után a hűségesen véghezvitt dolgok után eljött Szanhérib asszír király, és betört Júdába. Ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándékkal, hogy elfoglalja azokat. 2 Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib betört, és Jeruzsálemet készül megtámadni, 3 tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel arról, hogy betömik a városon kívül levő forrásokat. Azok támogatták őt. 4 Sok nép gyűlt össze, betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön át folyt, mert ezt mondták: Miért találjanak az asszír királyok sok vizet, ha ideérnek? Több

2 Krónikák 29, 12-19 | 2 Krónikák 29, 12-19 |
Isten név szerint számon tart mindenkit, aki Hozzá tartozik, akit arra hívott el, hogy Őt szolgálja. Téged is név szerint számon tart, mint a lévitákat is, hiszen Hozzá tartozol! Arra szólít fel most Isten, hogy szenteld meg magadat! Ez kegyelem! El is törölhetne azért, mert vétkeztél. Ha végrehajtaná igazságos ítéletét, akkor elkárhoznánk, de Ő most még kegyelemmel megtérésre hív! Ő nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Több