A Szentlélek ígérete az Ószövetségben

Igehirdető: Sam E

Sorozat: A Szentlélek

Topics: #fordítás

Dátum: Április 7, 2024

Szentlélek tesz képessé gyülekezetként funkcionálni. Jézus amikor bement a zsinagógába úgy, ahogy szokta és felolvasott a Tórából: “Az Úr lelke van rajtam…” A János evangéliuma 10 fejezet szerint Jézus és az Atya egyek. Azért, mert Jézus egyszerű emberként Istennek mondta magát, meg akarták kövezni. Jézus jól ismerte az Ószövetséget. Jézus így válaszolt: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Kezdetben Isten az eget és a földet teremtette, majd az embert, az Ő képmására. A Lélek ott lebegett a vizek felett. Ádám és Éva meghallották Isten hangját a kertben, és felismerték Őt. Isten Ádámot a porból teremtette. Bűnt követtek el és elrejtőztek. Isten megkérdezte: Hol vagy? Péter megtagadta Jézust. Jézus feltámadt, és kereste a tanítványait, különösen Pétert. Jónást Isten Ninivébe küldte. Jónás engedetlen volt. Az ellenkező irányba ment, mint kellett volna. Isten szava másodjára is megérkezett Jónáshoz. Isten a második esélyek Istene. Azt kérdezi: Hol vagy? Nikodémus tudta, hogy Isten Jézussal van, de azt nem tudta, hogy Jézus és az Atya egy. Nikodémus nem volt ujjászületve, nem hitte el, hogy Jézus a mennyből szállt alá. A zsidó nép panaszkodott a pusztában. Látták a csodákat, mégis kételkedtek. Mózes felemelte a rézkígyót, és meggyógyultak. Pál a keresztre feszített Jézust hírdette. Tudta, ha Jézusról prédikál, a Szentlélek is ott van. Amikor megvalljuk a bűneinket, akkor Jézus is ott van, és a Szentlélek is. Engedjünk teret a Szentléleknek, hogy működjön! Ha megnyitod magad a Szentlélek előtt, akkor csodálatos dolgok történnek. A szent sátor építésekor a Szentlélek tette képessé Bésaléelt mindenféle munkára. Mindannyiunknak vannak képességei, használjuk ezeket Isten dicsőségére! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus Elohim, az is teszi ugyanazokat a dolgokat, amiket Jézus is tett, sőt nagyobbakat is azoknál!