Sam E

A Szentlélek ígérete az Ószövetségben | |
A Szentlélek ígérete az Ószövetségben …


Zsidókhoz írt levél 10, 1-18 | Zsidókhoz írt levél 10, 1-18 |
Kemény szavak ezek …

Advent - az utazás kezdete | Luk. 1, 1-22 |
az utazás kezdete

Isten ígéretei | Zsidókhoz írt levél 7, 1-13 |
A zsidó hagyományok szerint Ábrahám és…

Minden ember és engedélyek | Zsidókhoz írt levél 1. |
Jézus különb az angyaloknál,

2 Kir. 19: 15 - | 2 Kir. 19: 15 - |
Asszíria királya nagy hatalommal bírt. Ezékiás elment a templomba. Fontos Istenhez fordulni. Ha az Urat keressük, akkor Ő válaszol. Csodálatos dolgokról fogunk tudni. Amit Ésaiás mondott, az igaz volt. Lehet, hogy követjük Istent, mégsem történnek jó dogok. Pált megkötözték, és azt mondták neki, ha elmegy Jeruzsálembe, ott meg fogják ölni. Az a legfontosabb, amit Jézus Pál engedelmessége által tud tenni. Hit nélkül lehetetlen Istent megnyerni. Ő megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. Több

2 Krón.31, 1-10 | 2 Krón.31, 1-10 |
Isten egyértelműen megmondta, hogy ne házasodjanak idegenekkel, mégis a zsidók nagy része így tett. Nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem, hogy elfogadták az idegen isteneket. Azt tudjuk adni Istennek, ami eredetileg is az övé. Csak azt tudjuk Istennek adni, amit Tőle kaptunk. Nagy öröm volt Jeruzsálemben. Salamon óta nem volt ilyesmi. Nem csak a vezető, hanem a nép is megmozdult. Lerontották a bálványokat. Fontos, hogy halljuk Istent, de ennél is fontosabb, hogy Ő halljon minket. Több

Lukács 12:49-53
BEVEZETŐ: János 14:22: „Azt mondta neki Júdás,nem az Iskáriótes: Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak?” A János 14:22-ben azt olvassuk,hogy Jézus mondandója nem a világnak, hanem néhány kiválasztottnak szól. Később a János 14:27-ben Jézus ezt mondja: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.” A birtokunkban lévő dolgok nagy részét úgy kapjuk. Ez egy ajándék. Több

Lukács 7: 36-50
Kérdések: Az életedben jelenleg Jézus úgy jellemezne téged,mint aki “nagyon szeret”, vagy mint aki “kevésbé szeret”? Ha az előbbi, miért? Oszd meg megbocsátás-élményedet. Ha “kevésbé szeretsz”, mit gondolsz, mi segítene jobban szeretni Jézust? Figyeljük meg,hogy Jézus pásztori törődéssel viszonyul az alázatos és a gőgös bűnös emberhez is, és mindkettőhöz helyénvalóan és kegyelemmel beszél. Van olyan ember az életedben, akivel kapcsolatban Jézus növekedést akar a szívedben? Rajtad keresztül akarja őt bátorítani, kihívás elé állítani, vagy beszélgetni vele? Több